Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens

CIP Maart 2021. Interview met Herman Boon door Dick van den Bos

Reactie op de tekst door Joost Ubbens [blauw]. De tekst van het interview voor het CiP in [rood].

 

 

Herman Boon bidt zelfs voor zijn kapotte vaatwasser:

“Gebed is ons sterkste wapen”

Op zich is bidden, voor alles wat ons bezig houdt, een goed beginsel, een goede levenshouding. Maar waar in de Bijbel staat dat Gebed ons sterkste wapen is? Het staat niet in Efeze 6, waar Paulus uitlegt wat de wapenuitrusting van God is. Daarin staat dat we de HELE wapenuitrusting aan moeten trekken on te kunnen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat “Gebed ons sterkste wapen is”, is gewoon een loze opmerking, een “catch phrase” die niet Bijbels kan worden onderbouwd. Het wordt in Efeze ook niet genoemd als een wapen. Het enige wapen dat daar wordt genoemd is het Woord van God. De opmerking van Herman Boon leidt de aandacht ook af van wie écht alle macht heeft. En dat is God. Doorgaan met het lezen van “Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens”

Gebod, gebed en berachot – KLIVE! 23 juli 2020

Nog weer even over de aantekeningen in mijn notitieboeken, nu uit de voorbereiding van de Bijbelbespreking in Heemstede over 1 Johannes 3.

Het doen van de gerechtigheid is een handelen volgens de Geest, zodat de rechtvaardige eis van de Wet in ons vervuld zou worden. D.w.z. dat we leven volgens de Wet van Christus, d.i. de Torah van God zoals die in het kader van het Nieuwe Verbond fungeert.

En we spreken over het gebed – is het vrij en spontaan alleen? Of is er ook aanleiding om vaste gebeden te gebruiken? Het jodendom helpt ons de spanning te verstaan tussen spontaan (kawanah) en vastgesteld (keva). Wat zijn bij voorbeeld de “zegenspreuken”of berachot die in het jodendom zo’n grote rol spelen?

Ochtendgebed – Hashem ha-Meqadesj – de Heer die mij heiligt – Namen van God (2/30)

Heere God, Vader van Jezus Christus mijn Heer, moge dit gebed vandaag mijn ochtendgebed zijn. Dat ik U dank dat u mij vandaag wekte om tien minuten voor 7, en dat ik nu om 7 uur al aan mijn bureau sta met een opengeslagen Bijbel.

Ik dank u en sta nu voor uw aangezicht, Koning en Heere, die Leven geeft aan de wereld! Die standhoudt tot in eeuwigheid. Ik dank U dat u mij vandaag opnieuw leven geeft en mijn ziel in mijn lijf hebt hersteld, in uw grote barmhartigheid. Groot is uw trouw, o Heer!

Ik dank U dat Uw Woord tot mijn hart sprak vandaag.

וְהִ֨תְקַדִּשְׁתֶּ֔ם וִהְיִיתֶ֖ם קְדֹשִׁ֑ים כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃
וּשְׁמַרְתֶּם֙ אֶת־חֻקֹּתַ֔י וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם׃

Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de Heere uw God.
Houd Mijn verordeningen en doe ze, want Ik ben de Heere die u heiligt.

Zo bad ook de Heer Jezus: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.”

U hebt mij geheiligd door uw Woord; U wilt dat ik mij heilig, door Uw Woord te doen. Dat ik mijzelf afzonder van het kwade en van alles afstand doe dat onrein is in uw ogen, al datgene wat voor U zonder waarde is.

Moge deze dag een dag van heiliging zijn. Onderwijs mij uit Uw Woord vandaag, schep in mij een zuiver hart dat U wil dienen,  bewaar allen die ik liefheb, red onze wereld van het verderf, van kwaadaardige en achteloze mannen, van liefdeloze ambitieuze vrouwen, red Uw kinderen, Vader!

Red Uw gemeente van valse leraren, die hun eigen boodschap zaaien en de harten van de mensen van U wegtrekken. Heilig ons door Uw Woord; Uw Woord is de waarheid.

In Jezus’ Naam,

AMEN

Over het gebed – verkondiging in Lisse

De verkondiging in Lisse op 23 september 2018.

De aanleiding voor deze prediking was tweevoudig. In de eerste plaats had de leiding van de kindernevendienst gekozen voor het gebed van Daniel in Dan. 6. Een gebed tegen het bevel van de koning in, maar in een riskante gehoorzaamheid aan Gods bevel.

De andere aanleiding was het feit dat juist deze zondag de verjaardag van mijn vader zou zijn geweest, die vele jaren geleden, op 67-jarige leeftijd, plotseling gestorven was. Zijn dood was ondanks mijn fervente gebeden om hem te sparen en nog langer bij ons te mogen hebben. Geen verhoring dus van dat gebed.

Het belangrijkste thema van de verkondiging was dit: God antwoordt op al onze gebeden. Maar Hij verhoort ze niet alle. Ons vragen moet uitmonden in de overgave: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Het antwoord is – na deze worsteling met onze eigen wil – de vrede Gods die alle verstand te boven gaat (Fil. 4).

Vijf stellingen:

1. Het gebed wordt niet altijd verhoord, maar wel altijd beantwoord.

2. Het gebed verandert niet Gods wil, maar verandert onze eigen wil in de overgave.

3. Ons gebed neemt ons in dienst van onze Koning – waar wij voor bidden wordt ook onze verantwoordelijkheid.

4. Ons gebed wordt volkomen door de werking van de Heilige Geest – het grote “vertaalbureau” in de hemel.

5. Ons gebed is in de eerste plaats lofzegging, de Heere God Zelf moet het belangrijkste voorwerp zijn van ons gebed, en niet onze verlangens en wensen.