KLIVE! Extra – Geestelijke Liederen

Een aantal liederen uit de Vergaderingsbundel “Geestelijke Liederen” hebben we in deze korte uitzending besproken.

Kol. 3:16 is een sleutel om het zingen van de gemeente te verstaan.

(1) Het Woord van Christus moet rijkelijk in ons hart wonen zodat we
(2) met Psalmen, lofzangen en geestelijke Liederen Hem “de vrucht van onze lippen” als een offer kunnen aanbieden. en
(3) daarmee wijzen we elkaar terecht en leren we elkaar de inhoud van het evangelie mar met als voorwaarde dat we
(4) met dankbaarheid zingen in ons hart, want we moeten de Vader aanbidden in geest en waarheid.

Koinonia Live! – zonder muziek, maar met Henneke

Uitzending van vrijdag 9 oktober 2020. Henneke had op internet nog een ontmoeting met Tom van der, pardon, Tom de Wal. Het houdt ons nog wel even bezig, nu hij besloten heeft een CURSUS GENEZINGEN te gaan geven. Niet dat de Heilige Geest deze gave uitdeelt zoals Hij wil, maar je kunt het leren op de parapseudologische academie van De Wal.

We luchten ons hart vandaag maar even – NIET bestemd voor charismaniakken, want wij geloven absoluut niet in de zalving van De Wal – integendeel. Het is leden van een charismatische gemeente dus VERBODEN om deze aflevering te beluisteren.

Gebod, gebed en berachot – KLIVE! 23 juli 2020

Nog weer even over de aantekeningen in mijn notitieboeken, nu uit de voorbereiding van de Bijbelbespreking in Heemstede over 1 Johannes 3.

Het doen van de gerechtigheid is een handelen volgens de Geest, zodat de rechtvaardige eis van de Wet in ons vervuld zou worden. D.w.z. dat we leven volgens de Wet van Christus, d.i. de Torah van God zoals die in het kader van het Nieuwe Verbond fungeert.

En we spreken over het gebed – is het vrij en spontaan alleen? Of is er ook aanleiding om vaste gebeden te gebruiken? Het jodendom helpt ons de spanning te verstaan tussen spontaan (kawanah) en vastgesteld (keva). Wat zijn bij voorbeeld de “zegenspreuken”of berachot die in het jodendom zo’n grote rol spelen?

Vrijheid en Bijbellezen – Koinonia Bijbelstudie Live! van 8 mei 2020

Nieuwe aflevering in de (wekelijkse) serie Koinonia Bijbelstudie Live!

Deze keer bespreken we het begrip vrijheid. Ons moderne begrip vrijheid als keuzevrijheid is niet van toepassing op het Bijbelse begrip. Vrijheid betekent zonder dwang kunnen gehoorzamen. We lezen Genesis 2 en Galaten 5:1 om dat duidelijk te maken.

Verder spreken we over het goede Bijbellezen. Dan moet je geen “flat bible” (willen) hebben waarin alles op dezelfde manier op iedereen van toepassing is, maar moet je goed kijken voor wie de tekst rechtstreeks bedoeld is, en op welke indirecte manier het ook tot ons spreekt. Oude Testament en Nieuwe Testament, Israël en de gemeente, apostelen en gelovigen van nu – dat moet scherp worden onderscheiden. Eerst moeten we nauwkeurig de historische context begrijpen – wat betekende het voor de mensen toen – en dan pas de beginselen ontdekken die van alle tijden zijn. “First historicize, then principialize.”- John MacArthur. Vooral in de charismatische prediking ontbreekt dit besef met catastrofale gevolgen.

The sound effect is permitted for non-commercial use under license “Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)” Sound effect: starling birds, found at: http://www.orangefreesounds.com/starling-birds-noise/

Koinonia Live! over Peter Scheele en het eenvoudige boek Openbaring

Deze aflevering van Koinonia Live! van vrijdag 17 april 2020, is geheel en al gewijd aan het interview met Peter Scheele op het Christelijk Informatie Platform (CiP). 

In het interview introduceert het CiP het nieuwe boek van Peter Scheele met de titel “Beelden van Openbaring”, over de Openbaring van Johannes. Voor Peter is het eigenlijk een eenvoudig boek, als je maar beseft dat het voornamelijk over Israël gaat, dat hoofdstuk 11 het centrale hoofdstuk is, en dat het grootste deel van deze profetieën al in de eerste eeuw zijn vervuld.

Verder is Peter van mening dat ook de geschiedenis tussen het jaar 70 en 1948 is bedoeld wanneer hoofdstuk 11 de  “vertreding” van de Tempel door de heidenen noemt – dat is dan de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr. en daarna de opstanding van de twee Getuigen – die hij terecht Mozes en Elia noemt, maar onterecht als een symbool voor het volk Israël opvat. De opwekking van de twee getuigen zou dan het fysieke herstel van het volk in het land aanduiden.
Het is een interessante maar naar mijn gevoel niet geslaagde interpretatie van het boek Openbaring. Daarom, maar met respect en dank voor zijn poging, hebben we in deze aflevering toch een groot aantal problemen moeten aanwijzen. Een aflevering dus van Koinonia Live! die anders dan anders slechts aan dit ene onderwerp gewijd is, en de reden daarvan is het feit dat wij op dit moment zo intensief met het boek Openbaring bezig zijn.