Digitaal avondmaal? Koinonia Bijbelstudie Live! van 29 januari 2021

In Knokke zijn we van plan om een digitale avondmaalsdienst te vieren. Aanstaande zondag is het zover. In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! spreken we over de vraag of een digitaal avondmaal eigenlijk wel mogelijk is. En verder praten we over de 10 aspecten van de avondmaalsviering. Gedachtenis, dankdienst, priesterdienst, getuigenis, etc.

De 8 gevaren voor de kerk in deze tijd als context van de oproep om onze Bijbelstudie te intensiveren.

Bespreking van 2 Timotheus 3:9-16

1. Sacramentalisme
2. Rationalisme
3. Orthodoxisme of Hyper-orthodoxie
4. Constantinisme
5. Oecumenisme
6. Experientialisme
7. Mysticisme
8. Pragmatisme

VIDEO

AUDIO

Kuiper’s Passion, de Rust van Spiering en het Verschrikkelijke Weekend – KLIVE! Audio 4 december 2020

In deze aflevering praten we over de Passion. De Evangelische Omroep heeft zich uit de organisatie van dat spectaculaire evenement inmiddels teruggetrokken. Nu is het nog alleen maar een project van de KRO en de NCRV. Na uitlatingen van Peter Kuipers, de directeur van KRO-NCRV hebben drie predikanten van de Gereformeerde Bond in de PKN een open brief gepubliceerd waarin ze de Synode oproepen om elke deelname aan dit programma te staken.

We horen nog een prachtige meditatie van H.W.S.

Tenslotte ga ik uitleggen waarom het vorige weekend zo’n verschrikkelijk weekend was. Dat is de inlossing van een belofte die al sinds afgelopen dinsdag werd uitgesproken.

Veel plezier en zegen bij deze nieuwe aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live!

 

 

Het ongeloof van Felix en de Messias in Psalm 2 – Koinonia Live! van 6 november

Een ouderwetse Koinonia Live! met een meditatie van Knap, een bespreking van Psalm 2 en een nagesprek over onze bezigheden van deze week. Vanwege de controlemaatregelen zijn we nog intenser bezig met onze activiteiten op het internet dan voorheen.

De meditatie brengt ons op het spoor van wat je een typische vorm van ongeloof zou kunnen noemen. De interesse van Felix in het evangelie is gemotiveerd door zijn angst voor het naderende oordeel. Maar meteen stelt hij het nadenken daarover uit: “ik zal u bij een goede gelegenheid laten halen.” De vele gesprekken met Paulus die daarop volgen zijn echte gemotiveerd door een poging om het ongelijk van dit evangelie aan te tonen. Als Paulus zal proberen de stadhouder om te kopen, dan heeft Felix het argument dat hij zoekt. Het evangelie kan niet waar zijn als Paulus zelf niet bang is voor het oordeel, maar onrechtmatig handelt. Zoals alle mensen dat zouden doen uit lijfsbehoud. Paulus handelt echter geheel volgens zijn karakter en volgens de waardigheid van het evangelie. Het is immers de Here die hem in deze omstandigheden heeft gebracht. Het past hem niet om met een onrechtmatige daad zijn nood te willen verlichten.