In Memoriam: Kees-Jan Brons

Tekst van de redevoering, gehouden bij de begrafenis van Kees-Jan Brons op vrijdag 17 november 2023 in de Thomaskerk in Amsterdam. Rudi te Velde en ik kregen van hemzelf het verzoek om deze eredienst tot zijn gedachtenis te verzorgen. Omdat “jullie het dichtste bij mij staan bij mijn zowel filosofische als theologische gedachtengoed.” Lees verder

Geplaatst in Autobiografisch | Getagged , | 1 reactie

Doopsgezinden en de Torah – over ethiek gesproken

Weergave en bespreking van een aantal pagina’s uit mijn boek “Vermaningen. Theologische opstellen over de ethiek van de gemeente” (Huizen, 2005).

Het ethisch subjectivisme en de afwijzing van alle dogmatiek in het Doperdom lijken mij in strijd met de concrete band tussen de gemeente en de Torah zoals Jezus zelf die in Mattheus 5 heeft onderwezen.

Geplaatst in Chr. Ethiek, Jodendom | Een reactie plaatsen

Het evangelie van de Ebionieten – een vroege vorm van Messiaans Jodendom

Uit: Jewish Christianity, Factional Disputes in the Early Church, door Hans-Joachim Schoeps, vertaald door Douglas A. Hare.

Mijn inleiding:

Wat zijn Ebionieten? Lees verder

Geplaatst in Jodendom, KOINONIA LIVE! | Een reactie plaatsen

De eerbied voor de dood van Jezus vanuit Joods perspectief

Als Jezus is gestorven zoals de evangeliën beschrijven, zou dat het einde van het verhaal zijn geweest. De Emmaüsgangers keren teleurgesteld terug naar huis en moeten hun leven weer oppakken. De discipelen gaan volgens Johannes terug naar Galilea om te vissen, nog steeds bevreesd voor vervolging na Jezus’ executie. Zo zou Jezus slechts een deel van de Joodse geschiedenis zijn gebleven, een uiting van het sterke messianisme in het Joodse denken. Lees verder

Geplaatst in Jodendom, KOINONIA LIVE! | Een reactie plaatsen

Jezus als Messias verworpen

Een cruciaal vraagstuk in de relatie tussen het Jodendom en Christendom betreft de reden waarom Jezus niet als de Messias werd aanvaard. Dit onderwerp wordt uitgebreid besproken in de christelijke theologie, waaronder in Paulus’ brief aan de Romeinen. De vraag wordt beantwoord door te stellen dat Israël Gods trouw in Jezus de Messias beantwoordt met afwijzing. Jezus wordt aan de Romeinen overgeleverd en volgens het Nieuwe Testament moest dit ook gebeuren in Gods plan. Lees verder

Geplaatst in Israël, Jodendom | Een reactie plaatsen

De menselijke betekenis van Jezus als de Messias

We vervolgen het gesprek over Johannes de Doper, waarover ik nog enkele opmerkingen wil maken. Ten eerste dienen we Handelingen 19 te bestuderen om de relatie tussen Johannes de Doper en Jezus beter te begrijpen. In dit hoofdstuk ontmoet Paulus discipelen van Johannes in Efeze, nadat Apollos in Korinthe is geweest. Lees verder

Geplaatst in Israël, Jodendom, Johannes | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen