Onopgeefbare verbondenheid met Israël? – Opgeven!

Een bericht in Trouw:

De Protestantse Kerk in Nederland moet af van de speciale plek voor Israël en het jodendom. Ze kan zich beter verbinden aan de strijd tegen antisemitisme, vindt een groep liberale theologen.

Toen ik de overgang maakte naar de protestantse kerk in Nederland, las ik natuurlijk ook de kerkorde. Daar wordt gesproken over de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De Christelijke kerk kan zich niet losmaken van haar wortels en mag zich niet distantieren  van het volk Israël. Die uitspraak, hoe sympathiek die ook klinkt, is niet zonder haar problemen. Over welk Israël hebben wij het dan? Bedoelen wij iedereen die uit een Joodse moeder geboren is? Bedoelen wij iedereen die nu in de staat Israël woont? Gaat het hier om het Bijbelse Israël waaruit de messias is voortgekomen? Of gaat het hier om het Israel van de toekomst, omdat in de visie van velen in de eindtijd God opnieuw d.m.v. zijn uitverkoren volk in de wereld handelen zal?


Het is ook niet helemaal duidelijk waaruit deze verbondenheid dan zal moeten blijken. Dat hangt af van die definitie van Israël. Onvoorwaardelijke steun aan de politiek van de staat Israël bedreigt onze solidariteit met Palestijnse christenen. En een verbondenheid met het Bijbelse Israël betekent hooguit een andere manier van lezen van het Oude Testament. Het is blijkbaar de bedoeling dat elke stroming in de protestantse kerk in Nederland haar eigen invulling kan geven aan deze woorden.

Door liberale theologen wordt nu het voorstel gelanceerd deze vage beginselverklaring te vervangen door de meer concrete stelling dat de protestantse kerk zich verbonden weet met de strijd tegen antisemitisme. Ik ben bang dat we hiermee de verbondenheid met Israël reduceren tot een strijd tegen het antisemitisme. Een onnodige nadruk, omdat de kerk zich verbonden zou moeten weten met de strijd tegen racisme van welke aard dan ook. Maar ook hier hebben we te maken met een vaagheid die verdeeldheid bevordert. ” Het verschil tussen antizionisme en antisemitisme is flinterdun” schrijft Rabbijn Jacobs. 

Het voorstel van deze liberale theologen is volgens mij symptomatisch voor een geheel ander ziektebeeld in de protestantse kerk. Theologen bedenken allerlei stellingen waarin de bijbelse leer nog maar nauwelijks doorklinkt. De centrale vraag, ook bij het opstellen van de kerkorde, had moeten zijn: wat zegt de Schrift? Die spreekt niet over verbondenheid met Israël, en laat het zeker niet aan ons over om Israel te definiëren zoals het ons goed dunkt. Een paar aandachtspunten: 

  • Het christendom is wezenlijk messiaans Jodendom en in die zin wel degelijk een – maar niet de enige –  voortzetting ervan. We blijven verbonden met het jodendom van het verleden en het heden, omdat we in zekere zin deel uitmaken van Israël. Rom. 11:18, 19.
  • Het volk Israël kan niet worden geïdentificeerd met het volk dat in het land woont: niet allen zijn Israël die uit Israël zijn (Rom. 9:6). 
  • Ons gebed zou moeten zijn, zoals het gebed van Paulus: “de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.” Het Israël waar Paulus dan over spreekt is ongetwijfeld het orthodoxe Jodendom. Een Israël dat naar een wet van de gerechtigheid jaagt (Rom. 9:31). 
  • Wij zien uit naar de tijd dat heel Israel behouden zal worden. Wat het evangelie betreft, zijn Joden en Christenen gescheiden wegen gegaan. Maar wij bevestigen de onomkeerbare verkiezing van Israël op grond van Gods onberouwelijke belofte (Rom. 11:25-29). 
  • Intussen is er niets dat de gemeente van Christus ontvangen heeft, dat niet uit het Jodendom is voortgekomen (Rom. 9:1-5). En dat geldt zelfs voor ons inzicht in wat de geboden van God voor ons betekenen: Mattheus 23:1, 2.

De stelling over de “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” was te vaag, maar goed bedoeld. Het voorstel om het te vervangen met “strijd tegen antisemitisme” is politiek correct en een glijdende schaal. Nog even en dat spreken we nog alleen maar over racisme. De band van gemeente en het “Israël van God” is onloochenbaar: de gemeente is de Messiaanse gemeenschap van joden en heidenen, die geënt is op het Bijbelse Israël. Het christendom is “een” jodendom – zou Jacob Neusner kunnen zeggen.

De reductie van het Bijbelse getuigenis tot verbondenheid met het volk of strijd tegen antisemitisme, zonder de juiste Bijbelse invulling van de inhoud daarvan,  is zonder waarde.

Een vrouwvijandige vertaling?

Hoe was het ook alweer? Een deugdelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? (Spr. 31:10)  Ik heb een man gekend, lang geleden, die Spreuken 31 uit zijn hoofd leerde zodat hij de vrouw kon vinden die werkelijk bij hem paste en door de Heere voor hem bestemd was. Alle eigenschappen die daar werden genoemd moest zijn aanstaande wel bezitten. Alleen een “deugdelijke” d.w.z “deugdzame (huis-)vrouw”  kon in aanmerking komen.

Een goede vriend van mij wees mij er onlangs op, dat aan die vertaling “deugdzaam” toch wel een probleem kleeft. `Esjet (vrouw) chajil, zo staat er in het Hebreeuws. En dat woord chajil komt wel vaker voor. Zo lezen we in het boek Ruth dat Boaz een “isj giboor chajil” was, wat werd vertaald als “vermogend man” (Ruth 2:1). Een hoofdstuk later wordt datzelfde woord gebruikt voor Ruth zelf – vertaald als “deugdelijke vrouw” in de HSV (Ruth 3:11). Een “chajil” vrouw is deugdelijk en een “chajil” man is zeer vermogend? 

Wat betekent dan “chajil” in het Hebreeuws? Yastrow geeft het volgende:

(n-m) heb

  1. strength, might, 
  2. fortress 
  3. ability, efficiency
  4. wealth
  5. force, army

Zou een betere vertaling dan niet kunnen zijn: bekwaam? Of: vaardig? (Volgens betekenis #3.) Dan spreken we over een bekwame vrouw en een bekwame (sterke) man. In beide gevallen is “chajil” een zelfstandig naamwoord dat bijvoeglijk wordt gebruikt. Een vrouw als een vesting, een man die als een beschermende plaats kan optreden.

Op deze manier wordt voorkomen dat we een discriminerend verschil maken tussen een man en een vrouw, waar dat niet nodig is.

(Met dank aan René.)

Het antwoord op charismania – een diagnose

Een groot aantal besprekingen van preken van charismatische leiders staat nu op mijn YouTube-kanaal. De reacties van de kant van de Charismatische gelovigen zijn zeer verschillend in toon en kwaliteit. Het varieert van getuigenissen van het geweldige Bijbelonderwijs dat ze hebben ontvangen, via een verdediging van de gezalfde autoriteit van hun leraren en pogingen mij tot Bijbelstudie aan te zetten, tot bozige reacties die de staat van verwarring aantonen waarin velen verkeren. Hieronder een reactie die blijkbaar door de schrijver vrijwel onmiddellijk is teruggetrokken en die ik als een anonieme bijdrage zal behandelen. Dit is wat er geschreven werd als comment onder mijn video over Tom de Wals uitleg van de dromen die God nu nog als nieuwe openbaringen geeft aan iedereen die dat maar wil. [De indeling in alinea’s is van mij, om het nog enigszins leesbaar te maken. Verder geen editing uitgevoerd.]

Wie ben jij mr v veen om de bijbel te duiden rond minuut 3:00? Joel is in vervul gegaan petrus zegt dit. Spreken in tong en dromen dromen kortom geestvervulde christnen wat is daar NIET van uitgekomen? Van Veen van Veen toch… hoe droog sta jij in je geloof??? Zo te zien kun jij geen relatie hebben met Jezus. Want Die geeft namelijk deze dingen..niet dat je er naar hoort te zoeken. Nee. Maargoed HOE zoek je dan dromen te dromen? Is lastig ‘uitstrekken’ naar dromen hoor haha…

Jij bent naarstig op zoek duistere praktijken te ontmaskeren…dat is JOUW! droom. Kijk je wel ff uit dat je ondertussen niet perongeluk Jezus zelf vervolgd? Van Veen..of is t Saulus? Ontmaskeren is ok maar jij gaat te ver. En gooit baby met badwater weg. Ik beloof je dit: je staat droog als een zandkluit! Je bent een waterloze wolk! God is groot! En groter dan eventuele dwaalleraars onder welke de echte schapen van God altijd de ogen wordt opengedaan. Deze strekken zich uit naar de Heer. Soms te ver en soms met gevaar. Ja de Heer redt diegene die de Waarheid zoeken.

Lijkt mij sterk dat jij v Veen de waarheid gevonden hebt aangezien je ‘bijbeluitleg’ een rare interpretatie is en waar de meningen over verdeeld zijn .al jaaaaren.. en dat mag! Jij verOORDEELD te snel en te dogmatisch en vooral met haat en angst alsof een dwaalleraar meer kracht zou hebben dan God zelf haha. De diciplen dwaalden zelf ook bij tijd en wijlen. Zeker zonder de Geest!! En zelf MET de Geest. Paulus en petrus ni altijd eens! Jacobus trachtte grieken de wet op te leggen. Etc . Als je niets hebt met deze club dan ga weg en laat t links liggen aub. Richt je eigen droogklotenclubje dan op. Maar ga ni beweren dat t onbijbels is of verkeerd! Met enge muziekjes haha.

Jouw bijbeluitleg is pas ENG! Jij maakt onderscheidt tussen een apostel toen en een christen nu.. daar heb jij 0.0 bewijs voor! Alleen maar aannames. En misch heb je t goed .. en misch niet! Dus waarom dan veroordelen en afkeuren? Vingerwijzend persoontje.. ga de Heer bidden voor vergeving! Strijd tegen overheden ofwel BID! Maak er toch geen video over manneke.. Ouwe botte zaag. Zaag eerst je eigen rotzooi BALK uit je eigen oog alvorens een medebroeder afzeiken met verkeerde bijbeluitleg en versplintering aanbrengen ia je kanaaltje . .

Niet één enkel argument tegen mijn betoog is hier te vinden, behalve dan misschien de opinie dat de profetie van Joël in vervulling is gegaan – wat niet het geval is, we vinden alleen een gedeeltelijke vervulling, zoals ik elders heb aangetoond.

Er is een poging om arrogant hoofdschuddend mij als arme onwetende ongelovige te behandelen: Van Veen van Veen toch… hoe droog sta jij in je geloof??? Zo te zien kun jij geen relatie hebben met Jezus. […] Vingerwijzend persoontje.. ga de Heer bidden voor vergeving!

Er is een poging om mijn Bijbelinterpretatie af te doen als “raar”: Lijkt mij sterk dat jij v Veen de waarheid gevonden hebt aangezien je ‘bijbeluitleg’ een rare interpretatie is en waar de meningen over verdeeld zijn .al jaaaaren.. en dat mag!

Er is een poging om mijn kritiek als overbodig neer te zetten: Als je niets hebt met deze club dan ga weg en laat t links liggen aub. Richt je eigen droogklotenclubje dan op. Maar ga ni beweren dat t onbijbels is of verkeerd!

Er zitten gewoonweg agressieve beledigingen tussen: Vingerwijzend persoontje. […] Ouwe botte zaag. Zaag eerst je eigen rotzooi BALK uit je eigen oog alvorens een medebroeder afzeiken met verkeerde bijbeluitleg en versplintering aanbrengen ia je kanaaltje . […] 

Het leukste vind ik nog de enkele momenten dat hij ongewild mijn poging tot Bijbelse kritiek ondersteunt: En misch heb je t goed .. en misch niet! […] Ontmaskeren is ok maar jij gaat te ver.

Of misschien het feit dat hij zelf nog even een paar absurditeiten debiteert: Jacobus trachtte grieken de wet op te leggen. […] De diciplen dwaalden zelf ook bij tijd en wijlen. Zeker zonder de Geest!! En zelf MET de Geest.

En de allerergste: Jouw bijbeluitleg is pas ENG! Jij maakt onderscheidt tussen een apostel toen en een christen nu.. daar heb jij 0.0 bewijs voor! Moeten wij onderscheid maken tussen een apostel en een gelovige nu? Denkt hij werkelijk van niet?

Agressieve, gespierde taal van iemand die zijn moedertaal niet beheerst, nergens over heeft nagedacht, volledig vanuit zijn instinct reageert, dronken lijkt te te zijn, boos is omdat iemand zijn droom aanvalt. Domweg alles herhaalt wat hij hier en daar heeft opgepikt om nog enige schijn van een verantwoorde reactie op te houden.

En wat is deze droom? Steeds weer opnieuw enthousiast gemaakt kunnen worden door een “leraar” aan wie hij zich volledig overgeeft, zonder een eigen inzicht in De Bijbel te hebben. Vol wrok tegen iedereen die dat tegenspreekt – ook al heeft hij daar in de praktijk helemaal geen last van.

Dergelijke uitingen vind ik eng. Want dit type aanhangers is tot alles in staat. De Wal mag het zich aantrekken dat dit het niveau is van zijn volgelingen.

 

 

Karl Barth: Over de dogmatische arbeid

De eerste lezing uit “De Hoofdsom der Heilige Leer” van Karl Barth, uit de lezingen die in 1946 in Bonn werden gehouden als een zomercursus voor theologiestudenten en andere geïnteresseerden. Het is een mooi pleidooi voor de dogmatiek of systematische theologie.
De “Leitsatz” van deze lezing luidde:
“Dogmatiek is de wetenschap, waarin de kerk zich, naar de mate van het inzicht, haar op een bepaald ogenblik geschonken, rekenschap geeft van de inhoud harer verkondiging; zij doet dat critisch, d.w.z. volgens de maatstaf van de Heilige Schrift, en aan de hand van haar belijdenisgeschriften.”

Aanvaard je het testament? – fragment van de preek van 21 februari 2021

Hebreeën 9 maakt duidelijk de dood van Christus noodzakelijk was om de zegeningen van het Testament (diathèkè in het Grieks betekent hetzelfde als “verbond”) aan de Zijnen te kunnen doorgeven. De testamentmaker moet sterven. Maar wat gebeurt er wanneer iemand dat testament niet aanneemt? Krijgt hij of zij dan tóch de zegeningen van dat testament?

Fragment van de preek over vooral dit ene onderwerp.