Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens

CIP Maart 2021. Interview met Herman Boon door Dick van den Bos

Reactie op de tekst door Joost Ubbens [blauw]. De tekst van het interview voor het CiP in [rood].

 

 

Herman Boon bidt zelfs voor zijn kapotte vaatwasser:

“Gebed is ons sterkste wapen”

Op zich is bidden, voor alles wat ons bezig houdt, een goed beginsel, een goede levenshouding. Maar waar in de Bijbel staat dat Gebed ons sterkste wapen is? Het staat niet in Efeze 6, waar Paulus uitlegt wat de wapenuitrusting van God is. Daarin staat dat we de HELE wapenuitrusting aan moeten trekken on te kunnen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat “Gebed ons sterkste wapen is”, is gewoon een loze opmerking, een “catch phrase” die niet Bijbels kan worden onderbouwd. Het wordt in Efeze ook niet genoemd als een wapen. Het enige wapen dat daar wordt genoemd is het Woord van God. De opmerking van Herman Boon leidt de aandacht ook af van wie écht alle macht heeft. En dat is God. Doorgaan met het lezen van “Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens”

De genezingen van Tom de Wal

Ik kreeg de volgende email:

Beste Robbert,

Ik ben de video aan het beluisteren over 7 fragmenten waar je Martin Koornstra bespreekt.

Van de week was ik bij mijn lieve nicht en die heeft een boek van Tom van de Wal en dat heet: Jezus aanraken en gaat volgens mijn nicht helemaal over het verkrijgen van genezing.

Achterop de kaft las ik: 7 stappen tot genezing en ook dat mensen die niet genezen worden stappen hebben overgeslagen. Zulke beweringen blijven me raken.

Het debat dat volgde met deze lieve nicht die echt God zoekt en dient, was vruchteloos. Zij verdedigde het boek en is werkelijk overtuigd dat het juist is wat hij zegt. Dat het uitgebalanceerd is en vol bijbelteksten over genezing. Terwijl er dan iemand bij haar zit die duidelijk niet genezen is en ook niet gaat genezen en dat geaccepteerd heeft. Ook mijn geliefde zwager is overleden aan kanker op 55 jarige leeftijd. Ook haar vader is overleden op 55-jarige  leeftijd aan een hersenbloeding en die oom van mij was zeer godvruchtig en getuigde altijd.

Ook de man van haar zus, is ernstig ziek (nog geen 58) en ligt iedere keer op het randje van overlijden. Zij en die man en haar zus zijn overtuigd dat hij genezen kan. Terwijl het al een wonder is dat hij nog leeft. Als hij dan toch overlijdt hoeveel pijn geeft dat niet.

Bewijzen te over dat het dus niet zo is dat iedereen die God zoekt en bidt en getuigt, dus geneest. Wat Tom de Wal wel beweert.

Mijn argument dat ik juist door dagelijks mijn beperkingen te overwinnen en dagelijks te bidden voor energie en kracht en dat vertel aan mensen; dat dat het getuigenis is dat bemoedigt en mensen laat zien op God; het dringt niet door.

Robbert, stel ik genees; dat is een groot getuigenis. Echter, gaan mensen dan naar God om ook genezing te krijgen of omdat ze Jezus nodig hebben als hun verlosser?

Het boek van Tom de Wal ga ik misschien wel, misschien niet lezen; de enige reden om het te lezen zou zijn om zijn beweringen te onderzoeken.

Ik blijf het lastig vinden die charismatici. Mijn nicht komt helaas dus ook uit die hoek. Leest boeken van Joseph Prince en Martin Koornstra en luistert naar Joyce Meijer. En ze is een overtuigd christin. Maar met haar praten is moeilijk.

Terwijl we elkaar waarderen en ook van elkaar houden en het beste willen voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

[Naam bij mij bekend]

 

Martin Koornstra – 7 ketterse videofragmenten over genezing

De titels van de zeven fragmenten zijn:


 1. Dit moet je overwinnen voordat je een wonder ontvangt
 2. Geneest God vandaag de dag nog?
 3. God wordt niet verheerlijkt door ziekte.
 4. Martin Koornstra legt z’n televisie de handen op.
 5. Wij hebben het evangelie versmald.
 6. Martin Koornstra zet een streep door de streeptheologie.
 7. Hoe bid je voor genezing.

Algemene fouten:


 1. Het historische, eenmalige van een gebeurtenis in de evangeliën tot een algemeen beginsel maken. (Zoals de genezing/reiniging van de vrouw met bloedvloeing.)
 2. Niet zien dat in de Bijbel het lichamelijke, psychische en geestelijke door elkaar héénlopen. Genezing van het lichaam apart is een zelfstandig gegeven vanuit onze cultuur sinds de 18e eeuw.
 3. Geen onderscheid maken tussen de prediking van het Koninkrijk en de opdrachten aan de discipelen voorafgaande aan het kruis, en de tijd daarna.
 4. Het negeren van het onderscheid tussen de apostolische tijd en onze tijd.
 5. Het negeren van de dimensie van rechtvaardiging door geloof en heiliging en de totale focus op heling.

Ik wil Martin Koornstra zo respectvol benaderen als maar mogelijk is, maar ik kan in deze fragmenten uiteindelijk alleen dwaalleer ontdekken. (Waar hij wel oprecht in lijkt te geloven.) 

Wie is een antichristen?

Wanneer iemand zegt te geloven in Jezus, lijkt dat mij niet voldoende. Hoe mooi het ook klinkt.

Want wat betekent dat dan?

Wanneer iemand zegt te geloven in God, maar niet in Jezus, wat zegt dat dan over zijn of haar geloof?

Volgens de eerste brief van Johannes zijn er christenen in de wereld die niet belijden dat  Jezus Christus “in het vlees gekomen is.” D.w.z. christenen die niet belijden dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is, maar bijvoorbeeld geloven dat een mens genaamd Jezus door de inwoning van de Heilige Geest in staat gesteld werd wonderen te doen en de titel zoon van God”, d.w.z. Messias verdiende.

De term die hij daarvoor gebruikt is “antichristen”. 

Het gaat niet om de loochening van Christus, het is geen vorm van ongeloof. Een antichristen is niet iemand die een andere godsdienst dan de christelijke aanhangt. Schijnbaar is zo iemand een deel van de christelijke gemeente. Maar de loochening betreft essentiële onderdelen van de christelijke leer, zoals die uit de nauwkeurige overdenking van de Schrift is voortgekomen en al door de apostelen werd geformuleerd en verdedigd.

In 2 Korinthe 11 komen we een aantal van die loocheningen tegen, onderdelen dus van de positie van de antichristen. 

Paulus spreekt over de gemeente van Korinthe in niet mis te verstane harde bewoordingen. De gemeente lijkt verleid te zijn door de satan, zoals Eva werd verleid. De gedachten van de Korinthiërs zijn bedorven, en weggeleid van de eenvoud die in Christus is, het is duidelijk waarop deze diagnose gebaseerd is, en dat is de overmatige aandacht voor de wonderbaarlijke geestesgesteldheid waar Paulus al in zijn eerste brief over heeft gesproken. 

Wat is het resultaat van deze verleiding? Wat is dan het bederf? 

In de eerste plaats dat ze verdragen, geen protest aantekenen, wanneer iemand een andere Jezus verkondigt, die niet in overeenstemming is met het onderwijs van de apostelen en de Schriften. Het gaat er niet eens om, dat zij zelf in die verkeerde voorstelling van Jezus zijn gaan geloven. Wat Paulus ze hier verwijt is dat ze er geen protest tegen aantekenen. Waarom zou je niet luisteren naar een afwijkende leer? Zo zullen ze gedacht hebben. Je hoort dan tenminste weer iets nieuws!

Het tweede verwijt is dat ze een “andere Geest” ontvangen, d.w.z. een andere opvatting hebben over het werk van de Heilige Geest dan de apostelen hebben onderwezen. Ook hierbgaat het er niet om dat zij zelf die andere leer aanhangen, maar dat zij verdragen dat anderen die leer bij hen in de gemeente onderwijzen. De zogenaamde verdraagzaamheid die geen enkele tegenspraak durft te wagen en het gevecht voor de waarheid als overbodig beschouwt, die is hier aan de orde. Moeten we de vrijzinnigen en de charismatisch dan gewoon hun gang laten gaan? Paulus spreekt over een enorme misleiding en bederf van gedachten wanneer we die verkeerde verkondiging haar gang laten gaan.

Er zijn ook mensen die een ander evangelie brengen, misschien wel de leer dat Jezus gestorven is voor onze ziekten, of dat wij het Koninkrijk moeten verwerkelijken voordat de Heer Jezus zal terugkeren. En opnieuw, het verwijt is dat de gemeente in Korinthe dat verdraagt. 

Wanneer ze niet alleen verdraagt, maar ook zelf gaat onderwijzen is het kwaad nog sterker uiteraard. En het allerergste – hoor je me, Arno, Martin, Jan, Astrid, Michiel, of hoe je ook heet? – is het, wanneer je zelf zo graag een valse apostel, een bedrieglijke arbeider wilt zijn, dat je niet meer beseft dat je poseert als een apostel, een gezondene  van Christus (2 Kor. 11:13).

 

Moge de Heere jullie vergeven en je genezing brengen van je misleiding.

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van de Charismatisch, pardon Evangelische Werkgezelschap naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)

In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Cark.

De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:

scottholmesmusic.com

Gebruikt onder de FREE Creative Commons Attribution-Non-Commercial license.

De valse profeten van de Charismatische beweging – #3

Laten we nog eens kijken naar een belangrijke tekst in verband met de claims van de Charismatische beweging.

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
2 En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.
3 En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Doorgaan met het lezen van “De valse profeten van de Charismatische beweging – #3”