Het charismatische gevoel – meditatie over Romeinen 1:1

“Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God”

I

In de uitleg van dit vers heb ik elders benadrukt dat de uitdrukking “evangelie van God” in het Grieks een fraaie dubbelzinnigheid vertoont. “Evangelie” zou ik hier in de meest ruime zin willen nemen, en niet willen beperken tot de boodschap van de evangelisten, of zelfs maar tot de oproep tot bekering aan zondaars. Evangelie als “goede boodschap” lijkt hier de totale openbaring van God over Zichzelf te omvatten. Dan blijkt een aantal verzen later, dat alles wat God over Zichzelf te melden had aan het einde van de tijden, wordt uitgedrukt in het “evangelie van de Zoon.” Evangelie in het eerste vers staat wat mij betreft gelijk aan Gods volledige openbaring van Zichzelf. De uitdrukking “van Zijn Zoon” maakt duidelijk dat deze volledige openbaring heeft plaatsgevonden in Christus. Zo zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.” Daarin ligt een historisch onderscheid. Doorgaan met het lezen van “Het charismatische gevoel – meditatie over Romeinen 1:1”

De breuklijn tussen cessationisten en continuationisten – is er een brug?

Het charismatische landschap kan een verwarrende aanblik bieden voor degenen die er geen deel van uitmaken. Charismatische leraren en gemeenschappen blijken in een voortdurende verandering te verkeren, waarbij steeds weer nieuwe gedachten en ideeën de koers van de gemeente bepalen. Vele goedwillende christenen, die zelf niet tot de charismatische beweging gerekend willen worden, aarzelen om het geheel van de charismatische beweging als een ketterij af te wijzen. Het zijn immers toch onze broeders, zeggen zij. Er is alleen maar sprake van een andere stroming binnen dezelfde rivier van de Geest. Zo komt het tot een positie waarin men voor zichzelf, in praktische zin, een cessationist is, terwijl men tegelijkertijd, hoewel met een zekere voorzichtigheid en relativering, het continuationisme aanvaardt. Doorgaan met het lezen van “De breuklijn tussen cessationisten en continuationisten – is er een brug?”

De genezingen van Tom de Wal

Ik kreeg de volgende email:

Beste Robbert,

Ik ben de video aan het beluisteren over 7 fragmenten waar je Martin Koornstra bespreekt.

Van de week was ik bij mijn lieve nicht en die heeft een boek van Tom van de Wal en dat heet: Jezus aanraken en gaat volgens mijn nicht helemaal over het verkrijgen van genezing.

Achterop de kaft las ik: 7 stappen tot genezing en ook dat mensen die niet genezen worden stappen hebben overgeslagen. Zulke beweringen blijven me raken.

Het debat dat volgde met deze lieve nicht die echt God zoekt en dient, was vruchteloos. Zij verdedigde het boek en is werkelijk overtuigd dat het juist is wat hij zegt. Dat het uitgebalanceerd is en vol bijbelteksten over genezing. Terwijl er dan iemand bij haar zit die duidelijk niet genezen is en ook niet gaat genezen en dat geaccepteerd heeft. Ook mijn geliefde zwager is overleden aan kanker op 55 jarige leeftijd. Ook haar vader is overleden op 55-jarige  leeftijd aan een hersenbloeding en die oom van mij was zeer godvruchtig en getuigde altijd.

Ook de man van haar zus, is ernstig ziek (nog geen 58) en ligt iedere keer op het randje van overlijden. Zij en die man en haar zus zijn overtuigd dat hij genezen kan. Terwijl het al een wonder is dat hij nog leeft. Als hij dan toch overlijdt hoeveel pijn geeft dat niet.

Bewijzen te over dat het dus niet zo is dat iedereen die God zoekt en bidt en getuigt, dus geneest. Wat Tom de Wal wel beweert.

Mijn argument dat ik juist door dagelijks mijn beperkingen te overwinnen en dagelijks te bidden voor energie en kracht en dat vertel aan mensen; dat dat het getuigenis is dat bemoedigt en mensen laat zien op God; het dringt niet door.

Robbert, stel ik genees; dat is een groot getuigenis. Echter, gaan mensen dan naar God om ook genezing te krijgen of omdat ze Jezus nodig hebben als hun verlosser?

Het boek van Tom de Wal ga ik misschien wel, misschien niet lezen; de enige reden om het te lezen zou zijn om zijn beweringen te onderzoeken.

Ik blijf het lastig vinden die charismatici. Mijn nicht komt helaas dus ook uit die hoek. Leest boeken van Joseph Prince en Martin Koornstra en luistert naar Joyce Meijer. En ze is een overtuigd christin. Maar met haar praten is moeilijk.

Terwijl we elkaar waarderen en ook van elkaar houden en het beste willen voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

[Naam bij mij bekend]

 

Bergen verzetten of verplaatsen? Waar gaat Marcus 11:23 eigenlijk over?

Een favoriete tekst in de genezingsbediening van onze charismatische neefjes – of het broeders zijn weet ik niet – is natuurlijk Marcus 11:23.

“Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt: wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren.” Doorgaan met het lezen van “Bergen verzetten of verplaatsen? Waar gaat Marcus 11:23 eigenlijk over?”

The Evangelicals – A New Christianity for the Third Millennium?

Een artikel van Valentina Ciciliot

Valentina Ciciliot

Evangelical Christianity has represented for the past two centuries perhaps the most successfully diffused and popularized expression of Christianity at a global level.

Indeed, the growth of evangelical Christianity continues unabated, especially in the global south. Evangelical Christianity’s principal feature consist in its understanding of conversion, its advocacy of the importance of being “born again”, understood as the witnessing of the faith through a range of evangelical activities, with a particular focus on Bible readings, literally interpreted.

The purpose of this paper is to explore the evangelical world in general, and to analyze in particular the factors behind its growing dissemination and tremendous global success. Understanding the flexibility of the evangelical message and the ways in which it has adapted to different historical and geographical contexts is however only the first step in attempting to answer the question posed in the title of this article, namely whether or not the future of Christianity is evangelical.

Yet the investigation proposed must be accompanied and indeed is driven by the methodological problem of whether the very definition of “evangelical” current today is excessively strained by its ascription to a remarkably broad, all-encompassing, and indeed ever expanding, movement.

LEES HIER HET ARTIKEL:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Het Koninkrijkje van Martin Koornstra – een recensie van “Leef Koninklijk”

Leef koninklijk! Je bent bestemd om te regeren! –

Door Martin Koornstra – Uitgever: Royal Mission Productions – 2009

Dit is de grote ontdekking van Martin Koornstra: “hij (Jezus) kwam om de aarde te heroveren en zet ons daarbij in zijn opdracht is ons bevel geworden. Ga op weg en verkondigt: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij.'” Doorgaan met het lezen van “Het Koninkrijkje van Martin Koornstra – een recensie van “Leef Koninklijk””

Je krijgt wat je zegt – doordat je het zegt? – het heidendom van De Wal

Je krijgt wat je zegt – doordat je het zegt?

In het nieuwe heidendom dat charismatische beweging heet, is ook de magie van het scheppende woord doorgedrongen. Natuurlijk wil men geen afstand doen van het christendom, althans niet openlijk. En daarom gaat dit moderne heidendom, deze magische manier van denken, zich op de Bijbel beroepen. En precies daar valt dit heidendom door de mand. Doorgaan met het lezen van “Je krijgt wat je zegt – doordat je het zegt? – het heidendom van De Wal”

De magiër en zijn woorden – de proclamaties van Tom de Wal

2020-05-05_1525.png

Het schijnt vaker gezegd te worden in deze kringen, maar dan had ik het nog niet zo in de gaten. Nu zie ik het zwart op wit staan. Spreuken 18:21 als de grondslag voor de gedachte, dat wij met onze verklaringen autoriteit hebben over dood en leven, dat wij ons eigen leven regeren door de woorden die we spreken, en dat Gods bescherming afhankelijk is van wat wij zeggen.

Onbeschaamd noem ik dat.
Onvolwassen onzin, noem ik dat.
Onzinnige magie, is het.

Kinderen zitten soms in een dergelijke fase. Als ouders gaan scheiden, herinnert een kind van 12 jaar zich dat het hardop gezegd heeft, “ik wilde dat papa weg zal gaan.” Zo zie je, de autoriteit over het huwelijk van de ouders heeft God in zijn mond geplaatst. God eert en respecteert de woorden die het kind spreekt. Immers, God heeft de mens gemaakt om te regeren op aarde.

Magische fase dus.

Wat zegt de Schrift nu wel?

“Dood en leven zijn in de macht van de tong”, want voorzichtigheid en terughoudendheid in het spreken kan in bepaalde omstandigheden je leven redden. Haastig spreken, onzinnige woorden spreken kan het leven in gevaar brengen. Niet omdat God op magische wijze uitvoert wat je hebt gezegd. Maar omdat in deze wereld, onze woorden door anderen worden opgevat en gewogen, omdat er door anderen op gereageerd wordt. Zeg maar eens op een openbaar plein in Noord-Korea dat je de Grote Leider eigenlijk maar een kletskous vindt. Hoe snel je dan in de gevangenis verdwijnt is alleen afhankelijk van de vraag, op hoeveel meter afstand de dichtstbijzijnde Koreaanse geheimagent staat.

Vandaar ook het vervolg. “Wie hem, dat is de tong, liefheeft,” wie dus graag, veel en onvoorzichtig praten wil, “zal de vrucht ervan eten” – zal de consequenties daarvan moeten dragen. En als die vrucht per sé iets goeds moet betekenen, zoals de vertalers van de Septuaginta dachten, dan weken ze ook ietwat van het origineel af in het vervolg. De LXX vertaalde dus het tweede deel van dit vers met de woorden: hoi kratountes autès, d.w.z. zij die hem, de tong,  in hun macht houden.

Het vers betekent dus in ieder geval niet, dat aan mijn spreken op magische wijze onmiddellijk gevolgen in de realiteit verbonden kunnen zijn.

Als dat al gezegd wordt, is het overduidelijk een figuurlijke manier van spreken. Zo bijvoorbeeld in Spreuken 12:18, ” Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.” Dat betekent niet: dat er mensen zijn die met woorden kunnen doden. En het betekent niet: dat er mensen zijn die met woorden kunnen genezen. Het betekent dat er mensen zijn die prikkelende, kwetsende woorden gebruiken zonder na te denken. En dat er mensen zijn die nadenken over wat ze zeggen en daarmee een ander “genezen”. (Nee, niet letterlijk, De Wal.)

En wat te denken van Spreuken 26:28. “Een valse tong haat hen die hij kwetst.” Dat betekent: iemand die leugens en laster verspreidt, drukt daarmee de haat uit die in zijn hart leeft. En vanwege die haat probeert hij een ander te kwetsen. En daarmee is dan het tweede deel in overeenstemming: “en een gladde mond brengt verderf.” Nee, dat betekent niet dat iemand die snel praten kan, over een ander ellende, ziekte en dood kan storten.

We worden ook in het Nieuwe Testament gewaarschuwd tegen onvoorzichtig spreken. In Mattheus 5 bijvoorbeeld worden zelfs lichte scheldwoorden op één lijn gesteld met moordzucht. Woorden als “dwaas”, en leeghoofd kunnen al kwetsen en worden daarom door de Heer Jezus afgewezen. Daarom zal ik nooit zeggen dat Tom de Wal een leeghoofd, een dwaas, een sufferd, een onvolwassen gelovige, een minkukel en een onnozel mens is.

En dan is er ook nog Jacobus 3. Zeker, onze tong is dat wat het hele lichaam kan bevlekken, de loop van de natuur in vlam zet, ja zelfs door de hel in vlam gezet wordt. De tong is immers niet te temmen. Zij is een onberekenbaar kwaad en vol dodelijk venijn. Vloek en zegen komen uit onze mond voort. Maar wat daar uit komt is niet een verandering in de werkelijkheid, is geen uitdrukking van onze regeringsmacht. Dat is des te duidelijker omdat wij niet eens in staat zijn onze tong te regeren. Wat er uit komt is “het zoete en het bittere”, dat wil zeggen dat zijn woorden die door anderen worden geproefd, en die een emotionele reactie oproepen.

Wij regeren niet over ons leven. En Gods bescherming hangt niet af van onze woorden. Mocht dat zo zijn, dan staat dat niet in de Schrift, dan staat het zeker niet in Spreuken 18. Dan heeft De Wal dat zelf bedacht. Zomaar op een dag toen hij merkte dat hij iets zei, en dat het daarna zomaar gebeurde. Wat zou dat kunnen zijn? Maar dan is het aan ons om te beslissen, of wij het gezag van de Bijbel, dat is het Woord van God willen volgen, of de woorden van de tovenaarsleerling Tom de Wal.