Cursus Bijbels Hebreeuws

Hier vindt u de lessen Bijbels Hebreeuws.

Zie ook https://bijbelshebreeuws.wordpress.com

De cursus is gebaseerd op de “Bijbels Hebreeuws Basiscursus deel 1” van Prof. Dr. H. Jagersma.

Les 1 tot en met 8

Les 9 tot en met 15

Les 16 tot en met 22

Les 23 tot en met 28

Les 29 tot en met 36

Grammatikale video’s