Pinksteren 2020 – Eredienst voor Thuisblijvers

Pinksteren is uiteraard het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor de apostelen vervuld raakten met de Heilige Geest en in talen het evangelie gingen verkondigen die ze niet geleerd hadden – zoals de Geest het hun gaf ze uit te spreken.
Maar nadenken over de Heilige Geest en de wonderen die de Geest doet is tegenwoordig van groot belang. Veel nadruk wordt in sommige sekten gelegd op de bovennatuurlijke Geestesgaven die in de Apostolische Eeuw nodig waren om het gezag van de apostelen te bevstigen en als een teken dienden voor Israël dat het Koninkrijk nu ook open stond voor de niet-joodse volkeren. Men meent in charismatische gemeenten sinds  de “Azuza-revival” aan het begin van de 20e eeuw dat zoiets ook tegenwoordig weer gebeurt. In werkelijkheid zie je daar veel bedrog en illusies. Doorgaan met het lezen van “Pinksteren 2020 – Eredienst voor Thuisblijvers”