Vervulling met de Heilige Geest?

Willem Ouweneel:

Sommige christenen hoor je wel eens zeggen dat die zogenaamde vervulling met de Heilige Geest, en vooral de ‘vreemde’ dingen die daarbij kunnen gebeuren, alleen voor extreme lieden is; ‘gewone’, ‘gezonde’ christenen hebben daar geen behoefte aan en hebben dat ook niet nodig. Doorgaan met het lezen van “Vervulling met de Heilige Geest?”

Wonderen van de Geest: de illuminatio

Het primaire werk van de Heilige Geest is de Illuminatio, de verlichting van ons duistere verstand tot de kennis en de aanvaarding van Gods Woord. Dat God en Zijn gedachten in ons openbaar worden, gekend worden, verliefd te worden, is een wonderwerk van de Geest. Alleen door de Geest wordt God voor ons openbaar – wordt Zijn openbaring in ons tot een persoonlijke kennis. Doorgaan met het lezen van “Wonderen van de Geest: de illuminatio”

De opdracht om te genezen is ook voor ons…?

De kern van de Charismatische leer omtrent wonderbare genezingen, lijkt te komen uit Marcus 16:18. Het is alweer enige tijd geleden dat gebedsgenezer Benny Hinn in het openbaar zei: “ik wist dat de Heer mij had gezegd om te bidden voor de zieken als een deel van de verkondiging van het evangelie, net zoals Hij aan de discipelen had gezegd in Marcus 16:18: ‘zij zullen zieken de handen opleggen, en zij zullen genezen'”. Benny claimde “het kanaal te zijn waardoor de Heilige Geest de zalving geeft die Hij gebruikt om Gods helende macht en tegenwoordigheid te brengen bij hen die pijn lijden en geestelijk hongerig zijn.” Doorgaan met het lezen van “De opdracht om te genezen is ook voor ons…?”

De valse profeten van de Charismatische beweging – #3

Laten we nog eens kijken naar een belangrijke tekst in verband met de claims van de Charismatische beweging.

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
2 En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.
3 En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Doorgaan met het lezen van “De valse profeten van de Charismatische beweging – #3”