De reactie van Jeroen Koornstra op mijn video over Tom de Wal

JK.  kijk, dat is dus typerend. Nu ga je mij aanvallen op het woord ‘liefde’ door daar allerlei foute invulling aan te geven.

Dat wordt uitgelokt door mijn woorden – naar aanleiding van zijn opmerking dat de “liefde ver te zoeken” was in mijn video – die ik hier nogmaals zal citeren:

RAV Bedoel je de “liefde” die elke fout en vergissing toedekt? De “liefde” die zwijgt als Gods waarheid wordt vervalst? De “liefde” die toelaat dat zonder weerwoord de aandacht wordt afgeleid van Christus die ons leven is, naar het zoeken van een stem die al gesproken heeft?

Zeker, een sarcastisch antwoord. Maar ik ben ook wel een beetje ziek van een benadering die elke kritiek, hoe ook ingekleed, meteen beantwoordt met de oproep om toch vooral “liefdevol” om te gaan met een broeder. Ik zie Tom de Wal als dwaalleraar, en een gevaarlijke ook. Het lijkt me niet vreemd dat dat ook mijn reactie kleurt. Met een dwaalleraar mogen we geen omgang hebben: 2 Joh. 8-11

JK – *Je kritiek zakelijk? – De muziek die je onder je filmpje zet is niet zakelijk, maar uitgekozen om een bepaalde sfeer te creëren dat er iets niet in de haak zit * Je kritiek zakelijk? – De woorden die je gebruikt zijn niet zakelijk “spreken in brabbeltongen, welvaartsevangelie, een genivelleerde Bijbel, spektakelgeest, shaken in de “geest”.” Je zou kunnen kiezen om gewoon de woorden te gebruiken die de Bijbel bevat en die Tom daarom ook gebruikt. Jij gebruikt zwaarbeladen termen waarin geen zakelijkheid te bespeuren is, wel een hoop kritiek en cynisme.

Die kritiek is idd “zakelijk” in zoverre ik uitspraken beoordeel en tegen het licht van de Schrift houd. Niet “zakelijk” in de zin van neutraal. Die verwarring tussen zakelijkheid en neutraliteit is een diepgaand misverstand: ik bedrijf polemiek, geen journalistiek.

Het moge zo zijn, dat TdW en zijn dwalende maatjes Bijbelse termen gebruiken, maar is dat terecht? Is de “tongentaal”- een verkeerde vertaling trouwens, het zijn “talen”- die ik hoor geen “gebrabbel”? Iemand die deze taal niet verstaat kan niet anders denken dan dat. “Niemand verstaat het”- 1 Kor. 14:2b. Het heeft dus geen nut – en er is geen vertaler, die wel door Paulus geëist wordt. Maar het geldt voor TdW c.s. wel als “teken van kracht!”- Terwijl het de gemeente in het geheel niet opbouwt. Ik verplaats mij in de onkundige die op dergelijke woorden – brabbelbrabbel, kanoeri vistemi babelmie kanarie  – geen Amen kan zeggen, want “hij weet immers niet wat u zegt”?  (1 Kor. 14:16)

En “shaken in de geest” is de term die TdW zelf gebruikt met zijn verwijzingen naaar de Toronto Blessing. Het “welvaartsevangelie” is een prima term voor deze vorm van dwaalleer, die inhoudt dat God mensen rijkdom en financiële genezing geeft wanneer ze dat maar willen. (Zie de Frontrunners website.)

JK 1. (0:27 e.v.) Zijn naam is Tom de Wal, niet Tom van der Wal. Alleen al zo een misser, laat zien hoe slecht je bent in je journalistiek.

Daar heeft-ie gelijk in. In de video noemde ik hem Tom van der Wal en niet Tom de Wal. Ik heb dat later wel in de titel gecorrigeerd. Overigens wordt hij in zijn eigen video Tom Wal genoemd, dus het overkomt anderen ook wel.

JK. 2. (0:32) “een van de belangrijkste dwaalleraren van onze tijd” Je start gelijk met de mededeling dat hij een dwaalleraar is. Zonder enige onderbouwing.

Die onderbouwing volgt later. Ik zeg het meteen zodat aanhangers kunnen afhaken zodra ze zien waar mijn video naar toe gaat. Ik wil hun tijd zeker niet verspillen.

JK. Behalve dat, op basis waarvan wordt het belang bepaald, en kom je tot de stelling “een van de belangrijkste”?

Omdat hij de leerstellingen van Koornstra, Giltjes, Pool en al die anderen op een aantrekkelijke manier weet te combineren, beschouw ik hem als één van de belangrijkste. Zijn aanhang lijkt enorm te groeien.

JK 3. (0:52) Er wordt geen dogma geponeerd, dat maak jij ervan. Er wordt met een uitdrukking “een platform geven” waarschijnlijk bedoeld dat er ruimte gegeven wordt aan de Heilige Geest. Daar is niets mis mee. Ook de stelling “anders werkt het niet” (die steeds weer terugkomt) is slechts je invulling, een vooronderstelling van jou, niet iets dat de spreker zegt.

Wij geven de Heilige Geest helemaal geen platform. Dat is een charismatisch waanidee, dat wij met de Geest een afspraak kunnen maken zodat aanstaande zaterdag om 20.00 allerlei wonderen zullen gebeuren op het podium. Het veronderstelt de these dat de Heilige Geest al deze bijzondere zaken niet in het verborgene wil doen en doet, maar uitsluitend of vooral via deze bijeenkomsten. Minstens mag De Wal daar eens veel voorzichtiger mee zijn. Ook de tegenstelling die hij oproept tussen plaatsen waar je kennis kunt vinden en plaatsen waar de geest in kracht werkt, is een valse tegenstelling.

JK. 4. (1:05) “De heilige Geest wordt verbonden met spektakel – “kracht”” Het klopt dat de HG verbonden wordt met kracht. Dat zien we in het NT veelvuldig gebeuren. Het Griekse woord ‘dunamis’ zien we in Hand. 1:8 en talloze andere teksten. De spreker heeft het niet over spektakel, dat is je eigen invulling.

In het NT wordt de HGeest verbonden met “kracht”- maar die kracht wordt door TdW verbonden aan zijn bediening. Dat is de fout waarom het hier gaat. Is de HGeest nog steeds krachtig? Ja, in de bekering van mensen, in het inzicht in de Schrift die Hij verleent, in het groot maken van Christus. Hier wordt dat alles eenvoudig vergeten en opzij geschoven ten gunste van wonderbare genezingen, tongentaal, duiveluitdrijvingen (als dat er nog niet is, dan komt het nog) en idd… SPEKTAKEL. (Mijn woord, een terechte aanduiding lijkt me.)

JK 5.(1:17) “Minachting voor onderwijs en kennis” De spreker blijkt juist iemand die een voorstander is van onderwijs. Zo blijkt uit de vele studies die hij geeft, en bijbelschool die hij opgezet heeft. Dat de spreker constateert dat er veel plaatsen zijn waar kennis opgedaan kan worden, is gewoon een feit, geen minachting. Een ander feit dat benoemd wordt is dat er weinig plaatsen zijn waar de werking van de Geest zichtbaar is. Daarmee wordt geen minachting voor onderwijs en kennis verkondigd, maar een verlangen naar meer van de Geest náást al het goede onderwijs.

Nu heeft Koornstra niet goed geluisterd. Er is volgens TdW een contrast tussen de “plaatsen van kennis”- waarmee hij niet zijn eigen bijbelschool bedoelt – en de plaatsen waar de Geest met kracht werkt. “Dat hebben we nodig”, zegt hij, “profetische liederen” noemt hij ook nog. Goede, gedegen Bijbelkennis, gebaseerd op de grondtalen is niet spectaculair. Maar dát hebben wij nu wel nodig.

JK 6. (1:34) “uit de losse pols spreken is geen bewijs van de HG. Wel van luiheid” Dit is wel hilarisch. Denk je werkelijk dat Gods Geest je niet á la minute kan inspireren? De spreker laat merken dat dit een uitzonderlijke situatie is. Wie meent dat de spreker lui is, zou zijn agenda moeten nakijken en de uren voorbereiding die hij stopt in alle spreekbeurten en onderwijs dat gegeven wordt.

Blij dat hij erom lachen moest, om dit “hilarische”. Iemand die zegt: ik had niets voorbereid (waarom dan wel niet?) en dan zegt dat de boodschap werd “gedownload” is bezig zichzelf op te blazen. Het suggereert dat er door de HGeest werd gesproken en niet door TdW zelf – en dat vind ik een aanmatigende bewering.  Als de Heilige Geest déze boodschap heeft gedownload is het de vraag of er geen ruis op de internetverbinding zat. Verkeerde exegese komt niet van de Geest, het negeren van de persoon van Christus ook niet. “Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” Is deze boodschap uit het “Zijne” genomen?

Het enige juist in zijn woorden was, dat we idd de vele jaren van geduldige Bijbelstudie kunnen gebruiken om te kunnen improviseren. Dat had hij van mij best mogen zeggen: maar de Heilige Geest die de boodschap downloadt?

7. (1:40) “”uit de Geest” spreken is een ander woord voor improviseren”. Het is niet ongebruikelijk dat Gods Geest inspireert. Vb: In Handelingen 2 spreekt Petrus hoogstwaarschijnlijk onvoorbereid, een boodschap die zeker geïnspireerd werd door de Geest. Het is ongegrond om alles onder ‘improviseren’ te schuiven. Zo, ik ben niet eens tot 2 minuten gekomen, maar heel je werk ruikt naar kwaadsprekerij en leugenpraat.

De claim dat hij een boodschap van de HGeest kreeg “gedownload” wijs ik idd af. Blijft over dat hij onvoorbereid een preek houdt – al tellen idd de jaren van Bijbelstudie daarin mee. Bij Petrus idem.

Maar wil JK nu TdW gaan vergelijken met Petrus? Heeft hij wel gezien hoe nauwkeurig de HGeest de boodschap aan Petrus “downloadde” – als we die malle zegswijze mogen overnemen? Klinkt Petrus’ preek dan “onvoorbereid en geïmproviseerd”? Als je dan wilt weten hoe de HGeest een boodschap “downloadt”, kijk dan maar eens naar de perfectie waarmee dat gebeurt bij Petrus. Naar die maatstaf gemeten is het praatje van TdW toch een serie aaneengeschakelde dubieuze exegesen? Met als enig doel het aanpraten van de “boodschap”, dat wij ons moeten openstellen voor de dromen die God geeft, waardoor wij “bizarre” dingen zullen zien.

Hij heeft idd maar twee minuten beoordeeld. En ook de andere video’s, die samen met deze de volledige beoordeling van TdW vormen, heeft hij (blijkbaar) niet de moeite van een reactie waard gevonden. Maar “kwaadspreken”? Weet JK wel wat dat woord betekent?

Kwaadspreken is: opzettelijk leugens vertellen over iemand waardoor hij of zij onbetrouwbaar of gemeen lijkt.

Welke opzettelijke leugens heb ik hier verteld? Ik citeer de  eigen woorden van TdW en reageer daarop. Ik neem hem de maat kun je zeggen, ik toets zijn woorden aan de Schrift – uiteraard zoals ik die lees. Wat dromen en visioenen betreft was TdW zo vriendelijk om mij dat zelfs aan te raden: kijk in de Bijbel, wat de Bijbel leert over dromen en visioenen. (Heb ik gedaan.) Ik beticht hem van niets anders dan dat hij de woorden die ik laat horen, uit zijn eigen video-opname, werkelijk heeft gezegd en werkelijk heeft bedoeld.

Wanneer hij dan toch onbetrouwbaar lijkt, komt dat door het effect van zijn eigen woorden. Ik beticht TdW niet eens van opzettelijke leugenpraat. Hij zou best zelf misleid kunnen zijn door zijn eigen leraren. Misschien gaat deze hele ellende wel terug op het werk van Parham en de Azuza opwekking die als een soort virus wordt doorgegeven. Daar ga ik niet over. Ik beoordeel zijn woorden, zijn prediking. En ik beoordeel dat met alles wat ik geleerd heb van de Schrift als ernstig dwalend en misleidend.

RAV

Zie de reacties live op:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, charismania, Charismatische beweging met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

23 reacties op De reactie van Jeroen Koornstra op mijn video over Tom de Wal

 1. Nico van der Brugge schreef:

  Het lijkt mij hoogstonwaarschijnlijk dat Jezus Christus ooit in tongen heeft gesproken. Hij is de Schepper van al wat is en werkte scheppende al sprekend. Zijn potentie was ook van toepassing op de Babylonische spraakverwarring. Hoeveel tongentalen zou Hij toen gebruikt moeten hebben, simultaan of één voor één? Hij sprak en het was er, dat moet toch voldoende zijn! Overigens vind ik de vergelijking tussen de Heer Jezus en een mens in deze zin geen pas geven.

 2. Nico van der Brugge schreef:

  Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat Jezus Christus ooit in tongen heeft gesproken. Waarom zou Hij een dergelijke gave nodig hebben gehad? Hij is de Schepper van al wat is en beschikt over de potentie om zelfs bestaande talen in Babylonische zin te verwarren. Ook is er sprake van “het woord zijner kracht” en van “een zwaard dat van zijn mond uitgaat”. Gezien de wijze waarop alles is ontstaan dat er ooit is ontstaan: “God sprak en het was er”, is de combinatie “tongentaal en Jezus Christus” domweg een lachertje. Overigens alle respect voor degene die de vraag/veronderstelling opwierp.

 3. Paul Verhoeven schreef:

  Strontziek wordt ik van die figuren die voor alles “onderbouwing”en “links” willen zien en of je zijn of haar boeken wel gelezen hebt. Of: die hebben altijd iets tegen de charismatische beweging.
  Zelf heb je dan al geruime tijd genomen om alles te onderzoeken en meningen van anderen (geestvervulde mensen) te toetsen en dan komen ze met dat soort gezemel. Het is onze taak te onderzoeken, te weerleggen en zo nodig te bestraffen. Daar hoef ik geen boeken voor te lezen; een Boek is daarvoor genoeg en het licht dat je erop krijgt.

 4. Raymond Breuer schreef:

  Ik moet bij diegene die het ‘woord’ van God brengen, nu altijd denken aan; “7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.”

  Als iemand (ook als je een boek of stukje schrijft) claimt dat hij of zij in Zijn naam dingen doet of doorgeeft, dan moet die persoon heel goed weten wat hij/zij doet.
  ‘Ijdel gebruiken’ is niet wat wij doorgaans geleerd hebben, vloeken, nee het is je voordoen alsof je de Woorden van God spreekt, of Zijn wezen vertegenwoordig en er niets eraan toevoegt of afdoet.

  Waarom werd er in tongen gesproken omdat het feest niet pinksteren was maar shavout. Het is de schaduw van het levende Woord wat kwam en komen zal.
  Tongen is een Bijbelse uitspraak wat al geprofeteerd werd door Jesaja “Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien.” van en voor de verschillende landen en vele talen: “Dan.3;4 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, gij volken, gij natiën, en tongen!” Het is Gods manier om de heidenen te roepen : “Zach.8:Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen”

  Ik heb zelf ruim 35 jaar in “evangelische kringen” verkeert en hoewel er veel oprechte mensen erbij zitten, er is heel veel mis, maar dat geld voor elke religie. God wilt ook geen religie Hij wilt relatie. Tongen een Brabbeltaal? nee het is gewoon de taal van andere volken. Bij Babylon werden de mensen uit elkaar gehaald door ieder een andere taal te geven. Zodra de Geest de Woorden vol maakt dan wordt de barrière opgeheven, men is dan niet meer bezig om kennis te vergaren en eigenwijs te zijn. Men vertegenwoordigd dan de ENE, de God van de Bijbel, JHWH.
  Het is een voorproefje van hetgeen er straks zal zijn.

  Wij moeten idd waakzaam zijn en moeten als Zijn wachters op de muur Zijn Woord bewaken, door te zien of er iets wordt toegevoegd of afgehaald (Deut.13)
  Er is niets nieuws onder de zon, Gods Woord is vanaf Adam al ‘verontreinigd’ bewust net even iets anders uitgelegd.
  Volg Hem na en doet wat Hij heeft gedaan, dat is werkelijke liefde.

  Raymond

 5. Kees schreef:

  Ik heb zelf de video niet gezien, wel thuis liggen, cadeautje voor tussen sint en kerst.
  Voorlopig geen plan om deze te gaan bekijken,
  1 wij hebben geen DVD speler die werkt
  2 welvaart prediking komt niet van God

  Ook nu geneest God op gebeden, maar wel op Zij tijd en wijze.
  Als God niet geneest, heeft Hij er een plan mee, je wordt als mens gekneed en gevormd.
  In deze wereld komen verdrukkingen voor, maar wij mogen door alles heen goeds moet zijn, omdat Hij overwonnen heeft.

  Als gebedsgenezers zeer rijk zijn, is de vraag, hoe komt dat?
  Vrije genade is gratis.
  Als je tijdnes een gebedsgenezing bakken met geld verdient, klopt dat wel?

  2 Timotheüs 4
  Willen wij de waarheid nog horen, of keren wij ons af en zoeken juist sprekers die ons gevoel strelen.

  Van een vriend hoorde ik wel dat God geneest en jongen in zijn project met vele kinderen had een ernstige nier aandoening. Hier is in een ander deel van de wereld voor gebeden.
  De jongen kreeg gezonde nieren.

  Marijke Wessels zegt dat je slangen op kunnen pakken en gif kunnen drinken.
  Dat kan je niet zomaar toepassen.
  Als God je roept en je gaat naar een gebied waar het gevaarlijk is, kan God je zeker beschermen ook al krijg je gif te drinken.
  Of wordt je door een slang gebeten.
  Dan kan God zeker wonderen doen, maar je moet het gevaar niet opzoeken en denken mij kan niks overkomen.

  Wij moeten ook weten dat de tegenstander ook kan genezen, lees Openbaring maar door.
  De vraag is, waarom zoveel sensatie om een dienst?
  Bijbel uit leg moet geen entertainment worden.
  Daar lijkt het wel op, waar mooie gebouwen staan, zalen vol zitten.
  voor vermaak, is de vraag, valt dit onder woord verkondiging van uit de bijbel.
  Je leest dat Jezus de stilte opzocht.

  • Coby Teune-Pabon schreef:

   Dit zegt de Here Jezus in Markus 3:23-26
   En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde.
   Dus ik denk, dat we de Here Jezus serieus moeten nemen op dit punt.
   Wat ik me afvraag is meer dit; waarom wordt er voor onze ogen door zo’n gebedsgenezer niet in de naam van Jezus iemand met down syndroom genezen?
   Dat zou je namelijk gelijk kunnen zien en dat liegt er dan niet om.
   Waarom niet iemand die totaal steke blind is?
   Waarom wordt niemand met een open rug genezen?
   Waarom groeit een geamputeerde ledemaat niet opnieuw aan?
   Een verschrompelde hand, die aangroeit en recht komt te staan. De Here Jezus deed het!
   Ik geloof, dat de Schepper van hemel en aarde dat kan. Hij heeft alles geschapen, wat er is in zes dagen. En Hij heeft het zo mooi geschapen!
   Ja, de vijand van God kan trucjes uit zijn toverhoed tevoorschijn halen, maar hij zal zoals de Here Jezus zegt, niet tegen zichzelf in gaan werken.
   Maar God toetst ons ook door al deze dingen; Heb je de gave boven alles lief?
   Of heb je de Gever boven alles lief?
   Ik geloof, dat God nog steeds wonderen doet. In 2015 ben ik met ernstig uitgezaaide kanker langs het randje van de dood gegaan, wat de oncoloog ook aan mij bevestigde. Ik lag in het ziekenhuis en een Bijbel vasthouden in bed was al te zwaar voor mij. Lang leve de MP3-speler, hele Bijbelboeken kon ik beluisteren en ook diep in de nacht, wanneer ik niet slapen kon van de pijn.
   En toen heb ik gebeden; “Maak mij niet beter zoals Hiskia er 15 jaar bij kreeg en na zijn genezing hoogmoedig werd en U niet raadpleegde en zijn schatten aan de vijand liet zien. Ik ga liever dood aan de kanker en blijf dicht bij U, dan dat ik genees en daarna van U afdwaal. Dat zou toch waardeloos zijn!” Voor zijn genezing was Hiskia een hele goede koning voor Israël geweest.
   Dus dit verhaal van Hiskia laat zien, hoe betrekkelijk genezing is, wanneer je hart daarna van God afwijkt. Al won ik de hele wereld, maar leed schade aan mijn ziel . . .
   En hoe zij Paulus het zo mooi; “Uw genade is mij genoeg” en dat voert je gelijk terug naar de blijde boodschap van verlossing van zonde en schuld, waarvoor de Here Jezus zo’n hoge prijs heeft betaald. Zoveel om dankbaar voor te zijn en ons blijvend in te kunnen verheugen!

   • Ivonne schreef:

    De bijbel is een Joods boek. De Here Jezus is in de 1e plaats voor Israël gekomen. Met Pinksteren kwamen wij, heidenen erbij. De evangeliën wordt tegen Israël gezegd. De vervangingstheologie zorgt voor veel verwarring en strijd

    • Coby Teune-Pabon schreef:

     Was Noach een Jood? Nee, Noach was geen Jood. Was de rechtvaardige Job een Jood? Absoluut niet, want hij staat niet in het geslachtsregister opgetekend en kwam ergens anders vandaan. Was Abraham dan een Jood? Abraham was een Hebreeër. Hebreeër betekent; iemand die over steekt. Want Abraham verliet de afgoden van zijn volk en zijn familie en volgde God (hij stak over) en ging met God naar het beloofde land. Waarom koos God Abraham uit? Om alle geslachten van de aardbodem te zegenen. Gen. 12:3. Dus God wilde de mensen van de hele aarde bereiken. Juda was de eerste Jood. Maar dan heb je nog elf andere stammen van Israël.
     De Bijbel is geen Joods boek. De Bijbel is Gods boek. De stam Juda heeft de Bijbel heel goed bewaard en steeds heel goed overgeschreven. Zonder de stam Juda hadden we nu geen Bijbel.
     De twaalf stammen van Israël zijn de oogappel van de Here God, kom je aan Israël, dan kom je aan Hem.
     De Bijbel is geschreven in de cultuur van het Midden Oosten.
     Markus 11:17 daar zegt de Here Jezus; “Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken”
     Joh. 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad . . . ”
     Joh. 10:16 “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.”
     Er zit een balans in. God werkt door Abraham, door Israël, door de stam Juda en dat allemaal om juist alle volken te bereiken. God pakt iets kleins om een zegenrijk effect te hebben op het grote.
     Ik vind Paulus zo super, hij geeft ons een voorbeeld. Hij brengt in alle plaatsen waar hij komt het evangelie, aan de Jood eerst en daarna pas aan de Griek. Deden wij dat ook maar zoals Paulus.
     Gelukkig komen er vele Joden over de hele wereld tot bekering en ontdekken ze Jeshua haMeshiach als hun Redder en Verlosser.
     De vervangingsleer is heel erg gevaarlijk en deze leer komt regelrecht uit de hel.
     God is getrouw aan Zijn volk en God zal nooit Zijn belofte met hen verbreken.
     De vervangingsleer zegt in wezen, dat God Zijn belofte niet meer nakomt aan Israël.
     Als God Zijn belofte met Israël kan verbreken, dan kan Hij Zijn belofte ook met de heidense gelovige verbreken.
     Des te meer de vervangingsleer wordt verkondigd, des te moeilijker is het voor onze Joodse gelovigen om in Israël te evangeliseren.

     • Ivonne schreef:

      Vanuit Israël is onze heil gekomen. De Here Jezus was vleselijk een Jood en hield Zich aan de Joodse tradities. Als Hij in de evangeliën spreekt haalt Hij ook vaak teksten uit het OT. Ik wil hiermee ook niet zeggen dat de bijbel niet Gods Woord is! Natuurlijk wel! We mogen God ook heel dankbaar zijn dat wij heidenen er ook bij horen!

     • Coby Teune-Pabon schreef:

      Ja, het heil is door Jeshua uit de Joden. Maar Jeshua hield zich niet aan de Joodse tradities. Een Joodse traditie bijvoorbeeld was het om je handen te wassen. Zijn discipelen deden dit niet en de schriftgeleerden en Farizeeën spreken daar ook terecht over overlevering van de ouden Matt. 15:2. En in vers 3; Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering?
      En Jeshua geeft het gevaar aan in vers 6; En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.
      Dat is behoorlijk heftig voor de Here God, dat Zijn gebod krachteloos wordt gemaakt.
      Jeshua waarschuwt in Matt. 16:6; Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus hoe belangrijk is het om ook in deze dingen goed onderscheid te maken tussen wat Tenach is en wat Farizeeën en Sadduceeën er bij gooien.
      En onderscheiden kan alleen door de Tenach, waarover Paulus schrijft aan Timotheus (2 Tim. 3:16); Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
      opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
      Het Nieuwe Testament was er toen nog niet, dus wanneer hier wordt gesproken over heel de Schrift, dan heeft Paulus het over de Tenach.
      Ja en we mogen er bij horen, maar hoort elke Jood of Israëliet er wel bij?
      We worden namelijk op onze werken geoordeeld of we wel in het geloof zijn. Jeremia 17:5-10. Vertrouw je op mensen of vertrouw je op God? Vertrouw je op mensen (bijvoorbeeld Farizeeën en Schriftgeleerden), dan zullen je werken daar naar zijn en dat ziet God. Vertrouw je op God (bijvoorbeeld vertrouw je in de Bijbel en vooral vertrouw je op het offer van Jeshua voor jouw zonden schuld gebracht voor totale vergeving), dan zullen je werken daar naar zijn en dat ziet God.
      Is bijvoorbeeld de Benjaminiet koning Saul een kind van God? Nee. Want hij verharde zich tot aan zijn dood in zijn zonde en verzoende zich niet met God.
      En zo kun je doorgaan. Is Achab een kind van God? Waren de Israëlieten die stierven in de woestijn, omdat ze opstonden tegen Mozes gered? Nee, absoluut niet. Ze werden verzwolgen onder de aarde.
      En zij zijn er juist als een lering voor ons, want heden indien u Zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want de gevolgen zijn namelijk heel naar.
      Jeshua zei het zo; “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij” en dit zei Hij tegen een Joods publiek en dit geldt natuurlijk ook voor iedere heiden, die Zijn Woord later hoort of leest.
      En prijst de Here God, dat Jeshua een Jood is!
      Want daarin houdt de hemelse Vader Zich aan Zijn belofte aan koning David, dat er Iemand op de troon zal zitten van Zijn geslacht. Wij houden ons niet aan onze beloften, maar God wel aan de Zijne. Wat een Rots!
      En natuurlijk haalt Jeshua teksten aan uit de Tenach, want Jeshua is de Wetgever en Jeshua was het Die tot de profeten sprak en Jeshua is het vleesgeworden Woord van God. Wow! Hoe mooi is dat!
      Ivonne, onze God de God van Israël is gigantisch mooi in Zijn liefde en Zijn gerechtigheid, in Zijn trouw en in Zijn plan!

   • Ivonne schreef:

    De bijbel is een Joods boek. De Here Jezus ken in de 1e plaats voor Israël. Met Pinksteren zijn de heidenen( wij dus) erbij gekomen. Dus wat in de evangeliën geschreven is is voor Israël. De vervangingstheologie heeft voor veel verwarring gezorgd. Ook vandaag nog

   • Frans schreef:

    Ik denk dat God is : die was , die is en die komen zal , vaak zie ik christenen die een of twee gedeelten daarvan kiezen , zelf vind ik het fijnste die is , dus het nu .
    Maar GOD is ook die komen zal , en die was .
    Het is jammer als je God niet in zijn geheel aanneemt
    God is niet beperkt tot het nu , ook heb je er nu het meest aan
    Ook is Hij niet beperkt tot die was en komen zal , ook heel jammer als je , Hij die is , niet kan aanvaarden , het zijn de genezingen en boze geesten uitdrijven alles wil God zijn kinderen geven (hemelburgers)
    Laten we elkaar bemoedigen en niet afbreken .

 6. Marijke Wessels schreef:

  Zo jammer dit. Treurig. Zoveel kritiek. Doet me denken aan de farizeeërs en schriftgeleerden.
  Jezus zegt dat wij gelovigen herkent zullen worden aan spreken in tongen, we slangen op kunnen pakken en vergif kunnen drinken en dat ons dat niets doet. Dat we demonen uit zullen drijven en zieken de handen op zullen leggen en dat ze genezen. Ik wil Jezus ook hierin volgen!!!
  Veel liefde toegewenst,
  Marijke Wessels

  • Robbert Veen schreef:

   Een verkeerde lezing van Markus 16 – het tweede deel daarvan is waarschijnlijk later aan de Bijbel toegevoegd, maar zelfs wanneer het wel authentiek is, betekent dit in het geheel niet wat jij – en de charismaniakken – ervan maken. Het is bestemd voor de apostelen en alleen geldig geweest voor hen, zoals je aan het boek Handelingen kunt zien. B.v. dat de apostel Paulus door een adder wordt gebeten en niet sterft – NB hij zoekt die adder niet zelf op! Het verwarrende in Mk. 16 is de overgang van de tweede naar de derde persoon – van indirecte tot directe rede, maar dat is niet zo vreemd – en eveneens verwarrend is het woord “gelovigen”, dat we hier eerder moeten opvatten als “degenen die vertrouwen” – wat de apostelen eerst niet deden en waarvoor ze werden berispt. Er staat dus dus niet: “jullie gelovigen van alle tijden zullen deze tekenen volgen.” Wat je wilt is niet belangrijk, maar wat de Heere werkelijk vraagt volgens Zijn Woord, en dat is van Hem getuigen en niet streven naar allerlei spectaculaire tekenen en wonderen. De Heere heeft iets gedaan, en dat is het getuigenis van de apostelen versterken door tekenen en wonderen (Hebr. 2:4) totdat de volwassenheid van de gemeente was bereikt (1 Kor. 13:10 – niet volmaakten, zoals in de meeste vertalingen, maar volwassenheid, vgl. 1 Kor. 2:6 waar hetzelfde woord vertaald wordt met “volmaakten”, maar eigenlijk volwassenen betekent, zoals ook in Ef. 4:12 en 12: volmaken = tot de status van een volwassene opvoeren, “tot een volwassen man” in vs. 13, de “maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus.” Vgl. ook Joh. 9:21, 23 voor het woord “volgroeidheid”.)

   • Coby Teune-Pabon schreef:

    Robbert, ik stoor me aan jouw betiteling “charismaniakken”. Al zou je inhoudelijk Bijbels gezien gelijk hebben, dan nog geven zulke betitelingen geen pas. We weten toch Bijbels gezien, dat we niet strijden tegen vlees of bloed? Dat daar iets anders achter zit?
    Och, ik ben opgegroeid in een Nederlands Hervormde Kerk en heb daar nooit, maar dan ook nooit het evangelie gehoord. Ik ging naar de zondagsschool, ik ging mee naar de kerkdiensten. Daar werd maatschappijleer van de kansel gepredikt en met catechisatie kregen wij kerkgeschiedenis, maar niet het evangelie. Hoe had ik dan daar ooit door de Here Jezus tot de hemelse Vader kunnen komen?
    Ik loop de Nederlands Hervormde Kerk ook niet te betitelen, terwijl ik er wel een interessante en humoristische titel voor zou kunnen verzinnen. Dat zou modder gooien zijn.
    Wanneer we ons ècht voor God verootmoedigen en wanneer we oprecht in het zielenheil van de ander zijn geïnteresseerd, dan verkondigen wij het evangelie en dan gaan we alleen maar Bijbels op de inhoud in, want daar is het Woord van God voor bedoeld. Te weerleggen en te verbeteren.
    Wanneer jouw ogen voor bepaalde zaken zijn geopend, dan is dat toch genade van God? Hoe kun je dan zo voeteren tegen andere mensen? Die genade is niet alleen voor jou, maar God wil die genade ook aan anderen geven en de ogen openen, ook aan mensen die in de pinksterkringen zijn opgegroeid. Ben je dan wel een dienaar staande in de lankmoedigheid van God, wanneer je met scheldwoorden iemand in de hoek zet als ‘gekkie’ en je daarmee eigenlijk de oren mede toesluit voor het evangelie bij allen die Tom van de Wal volgen. Het resultaat is, dat je die mensen er alleen nog maar meer in duwt.

    • Ivonne Entjes schreef:

     Helemaal meen eens wat je schrijft maar … degenen die Tom de Wal volgen. En daar zit een groot gevaar in. Wij moeten echt heel goed de bijbel onderzoeken. Ook wat Tom de Wal zegt en uitkijken met de vervangingstheologie

     • Coby Teune-Pabon schreef:

      Ja, het is heel goed, wanneer we de afhankelijkheid gaan beseffen, die we persoonlijk van de Bijbel hebben. Niemand van ons zou klakkeloos moeten aannemen, wat een predikant, voorganger, geestelijk leider of werelds en politiek leider zegt.
      We zijn altijd zelf verantwoordelijk over wat we doen. Wanneer we straks voor Gods troon staan, kunnen we niet zeggen; “Ja, ik deed dit of dat, omdat mijn predikant dat deed.”
      We leven in het laatste der dagen, waarin Jezus ons waarschuwt voor valse leringen. Jezus waarschuwt ons niet voor pesticiden, voor hongersnood en voor oorlogen en geruchten van oorlogen. Hij zegt ons niet, dat we daarvoor moeten oppassen, wel zegt Hij; “Pas op dat niemand u misleidt.” Matth. 24:4.
      Rampen en oorlogen kunnen onze ziel in principe niet de verkeerde kant op sturen. Misleidingen en valse leringen wel!
      Dus ik vind het heel goed, dat leringen die niet kloppen met de Bijbel onder de loep worden genomen, maar we moeten ook in de gaten hebben, dat het mes aan twee kanten snijdt. De Bijbel is het tweesnijdend zwaard. Wanneer ik het uitspreek, snijdt het niet alleen aan de andere kant, maar ook aan mijn kant. Een balk in het oog van een broeder of zuster kan ik zelfs moeilijk er uit krijgen, wanneer ik alleen al een splinter in mijn oog heb, dus wij blijven ook zelf onderhevig aan verbetering door de Bijbel.
      Er is een verschil in het toetsen van de geesten en het veroordelen van een persoon. Zodra we personen gaan uitschelden, dan valt dat voor mij niet meer onder het toetsen van de geesten, maar dan is dat voor mij een veroordeling.
      De vreze van jot-hé-vav-hé is het begin van de wijsheid. Wij moeten de geesten toetsen of ze ook uit God zijn en daar mogen we ook naam en toenaam bij noemen, want dat deed Paulus ook. Gelovigen moeten duidelijk weten waarover het gaat. En tegelijkertijd moeten we ons nederig opstellen ten opzichte van de Here God, omdat Hem de wrake toekomt en het oordeel. We mogen Hem niet voor zijn. Wacht op Hem! En wanneer wij een ander veroordelen en betitelen als gekkies, dan moeten we wel heel erg uitkijken. Wie meent te staan, zie toe, dat hij/zij niet valt.
      Ik heb zelf als gelovige wel eens verkeerde conclusies getrokken en foute inzichten gehad, ook door tradities van mensen. Je neemt over van wat je om je heen ziet. Wat een genade van God is het dan, wanneer God je bij stuurt.
      Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.
      Ja, en onze Here Jezus noemde de Farizeeën ‘hypocrieten’, Hij betitelde hen. Maar dat komt de Here Jezus ook toe, om dat te kunnen doen. Hij is het vleesgeworden Woord, waardoor alles is geschapen, wat geschapen is. En Hij weet alle dingen. Hij had ook niet zulke mooie woorden voor Judas, vlak voordat Judas Hem verraden heeft. Jezus is de Zoon van God, die was en die is en die komt.
      Ik ben door genade een kind van God, maar door mij is niets geschapen en ik was ook niet in de hemel voordat ik geboren werd. Dus vanuit die positie kunnen wij als gelovigen toetsen, zonder te oordelen.
      Matthéus 5:22 is toch ook een uitspraak van de Here Jezus, waar we goed naar mogen kijken.
      Raka, is een Aramees scheldwoord voor leeghoofd, ook wel met andere woorden gekkie of er zit een stekie los. En iemand anders een dwaas noemen, daarvan is de uitkomst ook niet zo fijn.
      Het gaat daar over het ten onrechte boos zijn op je broeder. Maar kunnen we terecht boos zijn op Tom de Wal en in onze boosheid er op overgaan om hem een charismagek (dwaas, leeghoofd) noemen? Gods recht is geschied op Golgotha, toen God de Vader daar op dat moment al mijn zonde en de wraak daarover op de Here Jezus deed neerkomen. Wat is dat voor een recht? Maar het heeft God behaagd om alles op Zijn Zoon te doen neerkomen, om mij in Zijn recht van alle schuld en straf kwijt te schelden.
      Hoe kan ik dan Tom de Wal een dwaas of een gekkie noemen? Waar heb ik dat recht vandaan? Wel zal ik moeten duidelijk maken, dat het evangelie van Tom de Wal niet het evangelie van Jezus Christus is en het onderscheid daarin aangeven. Dat is een hele belangrijke taak van elke gelovige.

     • Ivonne schreef:

      Dankjewel voor je antwoord maar ik blijf toch zeggen dat wij de geesten moeten blijven onderscheiden of ze ook uit God zijn. Ik zeg ook niet dat Tom de Wal geen christen is maar ik heb wel mijn twijfels bij sommige werken van hem! Hij is al 2 keer bij ons in de gemeente geweest dus…

     • Coby Teune-Pabon schreef:

      Ja, we moeten blijven onderscheiden of de geesten uit God zijn en dat kan alleen door diep in de Bijbel te graven, woordstudies te doen, want alleen met de hele Bijbel kun je onderscheiden of het klopt wat iemand predikt. En sowieso wanneer iemand bijna niet of niet de Bijbel open doet, dan weet ik, dat het foute boel is. En wanneer iemand een klein gedeelte van de Bijbel aanhaalt, lees dan ook de rest om die tekst heen, in wat voor context de aangehaalde tekst staat en of het in die setting het klopt met de bedoeling, waarom de tekst aangehaald wordt.
      Het is namelijk een knap serieuze zaak.
      Als ik Johannes 15:5-7 lees
      Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
      Als iemand niet in Mij blijft,wordt hij buiten geworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
      Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
      Voor de Here Jezus is het belangrijk, dat Zijn woorden in ons blijven. Want dan kunnen we vrucht dragen en groeien, want de Heilige Geest wil het in ons uitwerken.
      Over Tom de Wal kunnen we niet oordelen, maar zijn leringen moeten wel getoetst worden met de Bijbel, want een oprecht kind van God wil niet afdwalen van de Bijbel door het toehoren van valse leringen en wat erger is, dat zijn de halve waarheden, die zijn het gevaarlijkst. Want daar trap je makkelijker in. Ik althans wel.
      Ik lees nu net in Spreuken en dat slaat hier helemaal op.
      Spreuken 4:20-25
      Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,
      neig je oor tot wat ik zeg.
      Laat ze niet wijken van je ogen,
      bewaar ze in het binnenste van je hart.
      Ze zijn immers leven voor wie ze vinden,
      en genezing voor heel hun vlees.
      Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
      want daaruit zijn de uitingen van het leven.
      Doe weg van jou valsheid van mond
      en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
      Laten je ogen recht vooruitkijken
      en je oogleden zich recht vóór je houden.
      Baan het spoor voor je voet,
      en laten al je wegen vaststaan.
      Wijk niet af naar rechts of naar links,
      keer je voet af van het kwade!

      Dat gedeelte van
      Doe weg van jou valsheid van mond
      en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
      Dat betekent natuurlijk dat ik moet zorgen, dat ik niet vals moet spreken,
      maar het slaat er ook op, dat ik niet moet luisteren naar mensen die vals spreken of bedrog op hun lippen hebben.
      Dus ik kan er naar luisteren, maar ik moet toetsen of het klopt
      en wanneer het niet klopt met de Bijbel, dan hou ik mijn oren dicht. En dan ga ik heerlijk de Bijbel zitten lezen onder zo’n toespraak, dan zorg ik wel, dat ik ondertussen bemoedigd wordt.
      Wat ook een instinker is in bepaalde kerken, dat er bijvoorbeeld boven de deur staat; “Welkom thuis!” Dat is heel gevaarlijk. Want we zijn pas thuis, wanneer we straks bij de Here Jezus zijn in Zijn koninkrijk. Dan kunnen we pas ècht ontspannen. Juist in de kerk moet je de geestelijke wapenrusting dragen van Efeze 6. Uw middel omgord met de waarheid. Of in sommige kerken zeggen ze; “We zijn één grote familie, waar je je veilig kunt voelen!” Wat onzin is, want overal zit er onkruid tussen de tarwe. De Here Jezus heeft het Zelf gezegd.
      Dus altijd waakzaam zijn.

     • Ivonne schreef:

      Helemaal mee eens! Je moet waakzaam en nuchter zijn

     • Coby Teune-Pabon schreef:

      Zo waardevol!
      Bless you!

  • Ivonne Entjes schreef:

   Dus wie niet in tongen spreekt heeft de Heilige Geest niet??? Lees 1 kor 14 maar eens heel goed! In zijn verband. Wat zegt Paulus over het spreken in tongen. Staat er ook niet de vraag… spreken zij allen in tongen? En waarom sprak de Here Jezus niet in tongen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *