Nieuw project van Koinonia Bijbelstudie Live! – het boek Openbaring

We gaan vanaf volgende week beginnen met het lezen van het boek Openbaring. (Te volgen via onze podcast Koinonia Bijbelstudie Live! op spreaker.com.) Het is een boek dat een rijke zegen belooft aan degene die het nauwkeurig leest. Meteen al het derde vers van het eerste hoofdstuk: “zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” De woorden van deze profetie zijn “betrouwbaar en waarachtig” om ons te laten zien “wat met spoed moet gebeuren” (22:6). Doorgaan met het lezen van “Nieuw project van Koinonia Bijbelstudie Live! – het boek Openbaring”