Het Beest uit de zee en de aarde – Openbaring 13

De draak begint nu aan zijn oorlog tegen het nageslacht van de vrouw, genoemd in hoofdstuk 12.
Het beest uit de zee – de Leviathan van het Oude Testament – stijgt op, lastert God, laat de mensheid de draak aanbidden, en voert oorlog tegen de heiligen.

Ongetwijfeld is dit Beest een beeld van de politieke macht die verering voor zichzelf vraagt. Het is de keerzijde van Romeinen 13.

Ter ondersteuning van het beest uit de zee, komt nu ook het beest uit de aarde. Een religieuze macht die het Lam nabootst, maar anders dan het lam slechts twee horens van macht draagt. (Het ware Lam heeft maar liefst zeven horens en staat in de hemel als geslacht, heeft zichzelf opgeofferd.)

Deze religieuze macht misleidt de mensen die op de aarde wonen met tekenen en met het sprekende beeld van het beest uit de zee. Daarnaast limiteert het de toegang tot de economie. Alleen wie het getal 666 op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd draagt, kan kopen of verkopen.

De Vrouw en de Draak – Openbaring 12

Eerste deel van de bespreking van Openbaring 12.

In deze eerste zes verzen wordt de Messiaanse gemeenschap als een vrouw voorgesteld. Sommigen hebben de vrouw geïdentificeerd met Maria, de moeder van Jezus. Anderen denken aan de lijdende Kerk. Weer anderen denken dat het hier uitsluitend gaat over het volk Israël. Elk van deze interpretaties kent wel weer problemen.

Het is duidelijker als het gaat om de vuurrode draak. De Satan, de verpersoonlijking van de machten van het kwaad, is hier degene die het Kind dat de volkeren zal regeren, al meteen bij Zijn komst in de wereld probeert tegen te houden.

In dit gedeelte zien we hoe de Draak wordt verslagen door de legers van Michael en uit de hemel wordt geworpen. Het enige wat hij nog kan doen is wraak nemen op de Messiaanse gemeenschap.
Maar de heiligen weten hem te weerstaan.

De Vrouw, de Messiaanse gemeenschap, wordt nu achtervolgd door de Draak. Maar de woestijn, waar de Vrouw 1260 dagen bewaard wordt, neemt de watervloed in ontvangst waarmee de Vrouw verdronken had moeten worden.

Problematisch is de tekst waar deze ons zegt dat de Draak na deze nederlaag zijn aandacht gaat richten aan het nageslacht van de Vrouw. Wat kan hier mee bedoeld worden?

Tenslotte hebben we ook nog gesproken over het probleem van vers 18. De Statenvertaling zegt hier dat Johannes aan het zand van de zee stond, terwijl moderne vertalingen zeggen, dat de Draak daar ging staan. Dat lokte een kort overzicht uit van de tekstkritische problemen rondom de Bijbel.

Openbaring 11 – de Twee Getuigen en de Proclamatie van het Koninkrijk

Eerste deel van de bespreking van Openbaring 11.

In dit gedeelte vinden we eerst het optreden van de twee getuigen, waarin we vanwege het zesde vers, Mozes en Elia kunnen herkennen. In ieder geval twee figuren die over de attributen van Mozes en Elia kunnen beschikken.

Tweede deel van de bespreking van Openbaring 11.

Na drieënhalf jaar overwint het beest uit de afgrond deze getuigen. Hun lijken liggen op de straat van Jeruzalem, dat door de volkeren onder de voet is gelopen. De hele wereld verblijdt zich over de ondergang van deze profeten. Na drieënhalve dag worden ze uit de dood opgewekt en zien hun vijanden hun hemelvaart.

Het derde en laatste gedeelte van Openbaring 11 geeft ons een scène in de hemel: de proclamatie van het koningschap van God en Christus. De 24 oudsten (engelen, en niet de gemeente van Christus) lopen vooruit op het oordeel over de doden in hoofdstuk 20, de beloning voor de heiligen in hoofdstuk 21 en 22, en de vernietiging van de machten van de draak en het beest in hoofdstuk 19.

Alle drie deze delen als één geheel:

 

De eerste zes zegels van de boekrol – Openbaring hoofdstuk #6

In deze aflevering bespreken we het zesde hoofdstuk van het boek Openbaring.

In dit hoofdstuk worden de eerste zes zegels geopend van de boekrol die nu door het lam is aangenomen.
We zien de Here Jezus op een wit paard uitstrekken om te overwinnen. Drie andere paarden krijgen alvast de macht: het rode paard om de vrede van de aarde weg te nemen, het zwarte paard om hongersnood en sociale verdeeldheid te brengen, en het grauwe of bleekgroene paard om 25% van de wereldbevolking te doden.

Als het vijfde zegel opengaat zien we de martelaren in de hemel; onder het altaar zingen zij hun wraakpsalm maar moeten nog wachten tot hun aantal volledig is. En tenslotte ziet Johannes, wanneer het zesde zegel opengaat, een grote kosmische ramp: een grote aardbeving, een enorme zonsverduistering, en hij ziet de hemel terugwijken. Alle mensen zullen beseffen dat nu de grote dag van de toorn van het Lam is aangebroken.

De Leeuw en het Geslachte Lam – Openbaring #5

Bespreking van Openbaring 5.
Dit is het hoofdstuk met het drama van de verlossing, zoals Openbaring 4 de “setting” is van wat zich in dit hoofdstuk ontvouwt. Alleen de Leeuw van Juda, die tegelijkertijd het overwinnende geslachte Lam is, kan de boekrol van Gods voornemens in de geschiedenis aannemen en de zeven zegels verbreken. Daarom zal alles uiteindelijk gaan zoals God het bedoeld en gewild heeft.