Zo zou een passage in een “Schottenstein” NT eruit zien…


1 Joh 5:6  Οὗτός, Deze, namelijk de hiervoor genoemde Zoon van God, door Cerinthus betiteld als de hemelse Christusgeest ̓ἐστιν ὁ ελθὼν is degene die gekomen is, dat wil zeggen als een historisch feit en niet zoals in Johannes 1:9 als de nog komende, δι᾿, door middel van, langs de weg van ὕδατος, water, van de doop in de Jordaan, waar God getuigenis gaf over de Zoon en Jezus Christus Zijn missie begon in de kracht van en vervuld met de Heilige Geest, καὶ αἵματος, en door bloed, dat vloeide bij Zijn dood als het offerlam voor de zonden, ᾿Ιησοῦς Χριστός, Jezus Christus, de titel die de ketterse leraren niet kunnen gebruiken omdat zij verschil maken tussen de Christusgeest en Jezus van Nazareth, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, niet in het hiervoor genoemde water alleen, niet alleen dus het moment dat de ketters zeggen dat de Christusgeest zich met Jezus van Nazareth verbond, ἀλλ᾿ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· maar in het genoemde water en in het genoemde bloed, omdat de doop in de Jordaan en de bloeddoop aan het kruis van Golgotha begin en einde van een en dezelfde missie aanduiden, uitgevoerd door een en dezelfde persoon καὶ τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν, en de geest is degene die voortdurend hiervan getuigt, ὅτι τὸ Πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. Want de Geest is de waarheid, zoals Christus de waarheid is, en de Weg en het Leven, omdat in Hem de realiteit van God en de Schepping kunnen worden begrepen. 

De websites

Ons werk kun je vinden op de volgende kanalen:

https://raveen1956.podbean.com/
HET ARCHIEF VAN KOINONIA BIJBELSTUDIE
https://www.youtube.com/channel/UCGsYQRUUFnypYCAoByipoYg?view_as=subscriber
ALLES KOMT OOK OP YOUTUBE
SPREAKER is het kanaal voor de bijbelstudies
KOINONIA LIVE! is het andere kanaal van Spreaker.

NIEUWE UITZENDING VAN KOINONIA LIVE!

Vanavond, vrijdag 1 februari, om 19.30, de volgende aflevering van KOINONIA LIVE! – een wekelijkse radiouitzending van Robbert en Henneke Veen via het Internet over Bijbel, Kerk en Samenleving.

Gepresenteerd en samengesteld door Henneke Veen-Veerman. Met meditaties, commentaar op actuele zaken, Bijbelse exegese en met het Lied van de week.

Ga naar https://www.spreaker.com/show/595091 voor de uitzending die begint om 19.30 en spreek mee in de chatbox.

Het verhaal van Abraham – Genesis 12 – 25

We lezen dit jaar de geschiedenis van Abraham. In het vorige hoofdstuk wordt hij nog alleen voorgesteld als een figurant in de geschiedenis van Terach, zijn vader. Zijn geschiedenis als persoonlijk begint met het goddelijke Bevel om land en familie te verlaten, en het hoogtepunt van die geschiedenis is het verschrikkelijke bevel in hoofdstuk 22 aan Abraham om zijn zoon te offeren op een berg die God zou tonen. Zoals in Genesis 12 Abraham “uw land en uw familie (of geboorteplaats) en uw vaders huis” moet verlaten, zo vinden we ook een drievoudige uitdrukking in Genesis 22: “uw zoon, uw enige, die u liefhebt.” “Het verhaal van Abraham – Genesis 12 – 25” verder lezen