Wat is de zin van het lijden? – poging tot een antwoord #3

In de eerste bijdrage heb ik benadrukt dat het lijden in de Bijbel een bijzondere betekenis krijgt, door het feit dat God de wereld heeft willen verlossen door het lijden en sterven van Jezus. Het lijden wordt daardoor getransformeerd tot een middel, in plaats van een absolute realiteit.

In de tweede bijdrage heb ik het lijden in verband gebracht met de zonde. Het lijden is een middel om te herinneren aan de realiteit van de zonde, op kinderen en kleinkinderen te waarschuwen en aan te zetten tot een goede keuze. Bovendien kan lijden ons treffen als een collectief, waarvoor we geen individuele verantwoordelijkheid dragen. Doorgaan met het lezen van “Wat is de zin van het lijden? – poging tot een antwoord #3”

Wat is de zin van het lijden? – poging tot een antwoord #1

Laat ik vooropstellen, dat je midden in het lijden deze vraag niet zult stellen. Genot kun je terzijde schuiven, maar pijn schreeuwt en vraagt om aandacht en laat zich niet terzijde schuiven. Daarom is het een luxe vraag, en komt het bij ons op wanneer ons lijden nog niet overweldigend is, maar vooral wanneer we anderen zien lijden. Doorgaan met het lezen van “Wat is de zin van het lijden? – poging tot een antwoord #1”