Wat is de zin van het lijden? – poging tot een antwoord #3

In de eerste bijdrage heb ik benadrukt dat het lijden in de Bijbel een bijzondere betekenis krijgt, door het feit dat God de wereld heeft willen verlossen door het lijden en sterven van Jezus. Het lijden wordt daardoor getransformeerd tot een middel, in plaats van een absolute realiteit.

In de tweede bijdrage heb ik het lijden in verband gebracht met de zonde. Het lijden is een middel om te herinneren aan de realiteit van de zonde, op kinderen en kleinkinderen te waarschuwen en aan te zetten tot een goede keuze. Bovendien kan lijden ons treffen als een collectief, waarvoor we geen individuele verantwoordelijkheid dragen. Doorgaan met het lezen van “Wat is de zin van het lijden? – poging tot een antwoord #3”