Ik heb U lief, o mijn Beminde – over Gezang 430 LvK

Bespreking van Gezang 430 uit het Liedboek voor de Kerken.

Het is een gedicht van de dichter Johann Scheffler (1624-1677), die vooral in Piëtistische kring met zijn mystieke en soms zelfs theosofisch getinte liederen veel bewondering kreeg. Dit lied is afkomstig uit de verzamelbundel “Heilige Seelenlust” waar het in navolging van Ruusbroec gaat om de liefde van Psyche, de ziel, tot Christus.

De huidige melodie is van Johann Balthasar König en komt uit 1738. De oorspronkelijke melodie is van Vogler en ontstond in dezelfde tijd als het gedicht. Met die versie eindig ik deze uitzending van Koinonia Bijbelstudie.

https://raveen1956.podbean.com/e/ik-heb-u-lief-o-mijn-beminde-gezang-430/

Adventsverwachtingen – Gez. 118 en 119 LvK nader beschouwd

https://www.podbean.com/media/share/pb-thakq-9e472c
Ze staan naast elkaar in het Liedboek voor de Kerken, maar ze komen uit geheel andere tradities. Gez. 118 komt uit het late piëtisme en spreekt over een door en door piëtistisch thema: Christus moet “geboren worden in het hart”, anders is Zijn leven en sterven voor ons van geen nut. Gez. 119 spreekt over de toekomstverwachting en is wezenlijk een gebed om vrede en gerechtigheid voor de hele wereld. Verschillende werelden dus! Je zou bijna zeggen: individueel piëtisme en sociaal evangelie staan op gespannen voet met elkaar. Of horen ze bij elkaar? Daarover gaat deze uitzending.