Het psychologische effect van een bezetting

Ter ondersteuning van mijn these in de serie over Markus 5 (de Gadarener) nog het volgende:

Enkele van de psychologische gevolgen van het leven onder een bezetting zijn:

– Angst en depressie: Een bezetting kan gevoelens van angst, zorgen, verdriet, hopeloosheid en hulpeloosheid veroorzaken, die het normale functioneren en geluk van de mensen kunnen verstoren. Een bezetting kan ook het risico op het ontwikkelen van angststoornissen en depressieve stoornissen verhogen, wat de levenskwaliteit en het vermogen om met de uitdagingen en kansen van mensen om te gaan, kan aantasten.

– Trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS): Een bezetting kan mensen blootstellen aan verschillende traumatische gebeurtenissen, zoals geweld, misbruik, marteling, ontheemding, gevangenschap en dood, die hun psychologische en emotionele hulpbronnen kunnen overweldigen. Een bezetting kan ook de symptomen van PTSS uitlokken of verergeren, zoals flashbacks, nachtmerries, vermijding, hyperarousal en negatieve gedachten en emoties, die het herstel en de veerkracht van de mensen kunnen belemmeren.

– Woede en agressie: Een bezetting kan gevoelens van woede, frustratie, wrok en haat veroorzaken, die het verlangen naar wraak en verzet tegen de bezetter kunnen aanwakkeren. Een bezetting kan ook het risico verhogen op het ontwikkelen van agressief gedrag, zoals geweld, vandalisme, sabotage en terrorisme, dat zichzelf en anderen kan schaden en het conflict en het lijden van de mensen kan doen escaleren.

– Identiteit en gevoel van eigenwaarde: Een bezetting kan het gevoel van identiteit en eigenwaarde van de mensen aantasten door hun culturele, sociale en politieke waarden en normen te ondermijnen. Een bezetting kan ook een gevoel van minderwaardigheid, schaamte en schuld creëren, dat het vertrouwen en de trots van de mensen kan ondermijnen. Een bezetting kan ook de rollen en relaties van de mensen, zoals gezin, werk en gemeenschap, op de proef stellen of veranderen, wat hun gevoel van erbij horen en hun doel kan beïnvloeden.

– Overleving en aanpassing: Een bezetting kan de coping- en aanpassingsstrategieën van de mensen beïnvloeden door hun middelen en opties te beperken. Een bezetting kan ook de ontwikkeling van positieve en negatieve coping- en aanpassingsstrategieën bevorderen of belemmeren, zoals ontkenning, rationalisatie, aanvaarding, weerstand, samenwerking en innovatie, die de resultaten en de gevolgen van de mensen kunnen beïnvloeden.

Dit bericht is geplaatst in Bijbelse Theologie, BIJBELSTUDIE, Bijbelstudie, Diversen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *