De verleiding van de zonde – Confessiones B. 1, c. V, #10 en 11

V Niemand zondigt zonder reden

Augustinus heeft in een groot aantal paragrafen het verhaal verteld van zijn jeugd en zijn jeugd zonden. Trots, diefstal en seksuele begeerte komen het meeste voor. Wat is echter het motief dat bij de zonde een rol speelt? Daarover spreekt hij in de volgende paragrafen. Het staat voor Augustinus vast dat niemand zondigt ter wille van de zonde, niemand de zonde als zodanig wil en doet. Misschien wordt hij hierbij geleid door de uitspraken van Paulus in Romeinen 7. Wanneer wij het goede willen doen, is het kwade voorhanden. Elke zondaar bedoelt het goede – minstens het goede voor hem of haar – wanneer hij of zij zondigt. Wat is dan eigenlijk de oorzaak van de zonde in mij? Doorgaan met het lezen van “De verleiding van de zonde – Confessiones B. 1, c. V, #10 en 11”

Tussen Lamech en Noach – Bijbelse Theologie deel 8

Deel 8 van de serie Bijbelse Theologie (was: Oude en Nieuwe Verbond).

In deze aflevering gaat het over de voortwerking van de zonde in de familie van volkeren, de beginselen van het kwade die leiden tot de diagnose van Genesis 6:12: “Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde.” En daarvoor: “de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld (6:11)” Immers er was zoiets als het volkomen bederf, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de strevingen van de gedachten van het hart elke dag (ten alle dage) alleen maar boos waren (Gen. 6:5).”

Maar uiteindelijk: “Noach vond genade in de ogen van de HEERE.”

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=mnc7Ho0H_ic[/embedyt]