Leven, licht, gemeenschap en blijdschap – KOINONIA LIVE! #15

De apostelen hebben Christus gekend in lichamelijke gedaante, en leerden Hem geestelijk kennen na Hemelvaart en Pinksteren. Op grond van hun ervaring en inzicht hebben zij het evangelie met gezag kunnen proclameren. Wij leren Christus kennen door hun getuigenis en proclamatie, en als we hun onderwijs volgen, leren we Christus kennen zoals Hij is. Op grond daarvan mogen we Hem ook ervaren in die bijzondere geestelijke gemeenschap die het geloof met zich brengt en die alle gelovigen in de gemeente met elkaar verbindt.