Paulus’ brief aan de Romeinen – #1 – voorbereiding

We beginnen vandaag aan een studie van een van de meest belangrijke boeken uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Romeinen is ongetwijfeld de kern van de NT-ische prediking van het evangelie, vooral als het gaat om de meest fundamentele vragen over zonde, schuld, oordeel en de macht van Gods bevrijdende genade.  In deze eerste bijdrage kijken we naar de vijf grote thema’s van het boek en proberen ons een beeld te vormen van de boodschap van de brief als geheel. We beginnen echter met een aantal voorbereidende vragen. “Paulus’ brief aan de Romeinen – #1 – voorbereiding” verder lezen

Pinksteren 2017 avonddienst

Het werk van de Heilige Geest is verschillend tegenover de wereld en tegenover de gemeente. Tegenover de wereld getuigt de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Tegenover de gelovigen is het werk van de Heilige Geest de verheerlijking van Christus. Hij zal het uit het Zijne nemen en het ons verkondigen!

Pinksteren 2017 ochtenddienst

De komst van de heilige Geest is het begin van de gemeente – zeker. Maar het is vooral het begin van het werk van de heilige Geest. Het wordt geïllustreerd aan Petrus’ verkondiging. De verkondiging van de grote daden van God is het doel van de Heilige Geest.

Hemelvaart 2017

Waar draait het om als we nadenken over de Hemelvaart? Dan gaat het zeker om Christus’ Koningschap, maar ook over de voltooiing van Zijn werk, de Kroon op dat werk. Het is Gods daad die de Zoon nu rechtvaardigt – en de heilige Geest die nu komt kan de wereld overtuigen van de gerechtigheid van de Zoon omdat Hij nu in de hemel is. Een Mens is in de Hemel, en zit aan de rechterhand van God!