Gehoorzaamheid aan de wet van Christus – een evaluatie na 20 jaar (1)

“In het onderwijs van Jezus van Nazareth wordt de thora als uiteindelijke norm gehanteerd en geïnterpreteerd ten behoeve van de gemeenschap van de volgelingen van Jezus. Dat zijn degenen die zijn Messiaanse status bevestigen. En de kern van deze interpretatie is de liefde voor God en de naaste.” (John Toews) Doorgaan met het lezen van “Gehoorzaamheid aan de wet van Christus – een evaluatie na 20 jaar (1)”