De Mondelinge Leer is óók Torah

Mosjé ontving de Tora van de Sinaï en bracht deze over aan Jehosjoea, en Jehosjoea aan de oudsten, en de oudsten aan de profeten, en de profeten brachten deze over aan de mannen van de Grote Vergadering. Zij zeiden drie dingen: “Wees weloverwogen in het oordeel, richt vele leerlingen op en maak een omheining voor de Torah.”

Spreuken der Vaderen 1:1


En Rabbi Levi bar Chama zei dat Rabbi Shimon ben Lakisj zei: God zei tegen Mozes: “Stijg tot mij op de berg en wees daar, en ik zal u de stenen tafelen geven en de Torah en de mitzva die ik geschreven heb, zodat u hen kunt onderwijzen” (Exodus 24:12), wat betekent dat God aan Mozes niet alleen de Geschreven Torah onthulde, maar de hele Torah, zoals die door de generaties heen zou worden doorgegeven.
De “tafelen” zijn de tien geboden die werden geschreven op de tafelen van het Verbond,
de “Torah” zijn de vijf boeken van Mozes.
De “mitzva” is de Misjna, die uitleg bevat over de mitzvot en hoe ze moeten worden uitgevoerd.
“Dat heb ik geschreven” verwijst naar de Profeten en Geschriften, geschreven onder goddelijke inspiratie.
“Opdat u hen onderwijst” verwijst naar de Talmoed, die de Misjna uitlegt.
Deze uitleg vormt de basis voor de uitspraken van de praktische halakha. Dit vers leert dat alle aspecten van de Torah aan Mozes werden gegeven door Sinaï.

BBerachot 5a

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

2 reacties op De Mondelinge Leer is óók Torah

 1. Jan Luiten schreef:

  HSV Exodus 24:12 Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Die misjna lijkt me juist niet op de Sinai gegeven. Die is bij de uitleg van de wet en de geboden ontstaan. De mitzva (gebod) is toch niet de misjna (de uitleg ervan)? En de talmoed legt de misjna toch niet uit? De misja is een onderdeel van de talmoed. Ik kan die rabbi Shimon niet volgen…

  • Robbert Veen schreef:

   “Om hen te onderwijzen” – dat onderwijs is de uitleg van de wet en de geboden, de toepassing daarvan in bijzondere omstandigheden. De misjna is dan, als uitleg van de wet en de geboden, in beginsel ook al op de Sinaï gegeven. Opgeschreven is ze natuurlijk veel later, maar dat komt door het feit dat het onderwijs over wet en geboden mondeling werd doorgegeven.
   De misjna is natuurlijk ook niet in haar huidige vorm aan Mozes gegeven, maar wordt ook door de toepassing van hermeneutische regels aan de geschreven Torah ontleend. De mondelinge leer is impliciet in de geschreven Torah aanwezig en moet daar uit worden gehaald. Dat kan door vergelijking van teksten onderling, door te letten op taalgebruik, woordkeuze, en zelfs door te kijken naar wat de oeroude overleveringen ervan zeggen. Die is immers ook verbonden met een eeuwenoude praktijk. (En door te letten op de kleinste letters en tekens in de Hebreeuwse tekst, zoals Jezus zelf zegt in Mat. 5:17 e.v.)
   De Talmoed is samengesteld uit de Misjna en de Gemara (voltooiing) en de laatste is een commentaar op de Misjna. Maar men zegt ook wel “Talmoed” (studie, onderwijs) om de Gemara aan te duiden.
   Goede vragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *