Het Sjema als nachtgebed

R abbi Yehoshua ben Levi zei: Ook al reciteert men het Sjema in de synagoge, het is een mitswa om het op zijn bed te reciteren in om te voldoen aan het vers: “Als je gaat liggen”. Rabbi Yosei zei: Welk vers zinspeelt op het feit dat men het Sjema moet reciteren in de avond, ook op zijn bed? “Beef, en zondig niet; spreek tegen je hart op je bed en wees stil, Selah” (Psalm 4:5).

Dit wordt verstaan als: Reciteer het Sjema waarover geschreven staat, “op uw hart,” op uw bed, en wees daarna stil en slaap.

Naar aanleiding van het vers “Beeft en zondigt niet,” vermeldt de Gemara dat Rabbi Levi bar Chama heeft gezegd dat Rabbi Sjimon ben Lakisj heeft gezegd: Men moet altijd zijn goede neiging aanzetten tegen zijn kwade neiging, d.w.z. dat men voortdurend moet strijden opdat zijn kwade neiging hem niet tot overtreding brengt.

Als je erin slaagt en je kwade neiging onderwerpt, uitstekend, maar als je er niet in slaagt deze te onderwerpen, moet je Tora studeren, zoals bedoeld in het vers: “spreek tegen je hart.”

Als je je slechte neiging onderwerpt, uitstekend; zo niet, dan moet je het Sjema reciteren, dat de aanvaarding van het juk van God bevat, en het concept van beloning en straf, zoals het staat in het vers: “Op uw bed,” wat verwijst naar het Sjema , omdat er geschreven staat: “Wanneer je je neerlegt”.

Als je je slechte neiging bedwingt, uitstekend; zo niet, dan moet je jezelf herinneren aan de dag van de dood, op wiens stilte wordt gezinspeeld in het vervolg van het vers: “En wees stil, Selah.”

Dit bericht is geplaatst in Jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *