De Bijbel niet lezen is een zonde

Zonde is elk woord, elke gedachte, elk motief of elke daad die “niet aan de heerlijkheid van God” voldoet (Romeinen 3:23). Zonde is het overtreden van Gods wet en rebellie tegen Zijn natuur en decreten. Als God wil dat we Zijn Woord lezen, dan is het zonde om het niet te lezen.

Alleen al het feit dat God Zijn Woord heeft geïnspireerd en het door de eeuwen heen heeft bewaard, impliceert dat Hij verlangt dat het gelezen wordt. Waarom zou Hij een boek schrijven als het Hem niet uitmaakt of mensen het lezen of niet?

Zonde begint in het hart, en daar kijkt God naar (1 Samuël 16:7; Jeremia 17:10; Romeinen 8:27). Als we de Bijbel niet lezen omdat we niet geïnteresseerd zijn in wat God heeft gezegd, maken we ons schuldig aan apathie. Als we de Bijbel niet lezen omdat we denken dat het niet nodig is, maken we ons schuldig aan hoogmoed. Als we de Bijbel niet lezen omdat we de tijd niet kunnen vinden of omdat we het niet belangrijk vinden, maken we ons schuldig aan het hebben van verkeerde prioriteiten. Jezus zei: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid” (Matteüs 6:33, NBV). Jezus zei ook: “Aan wie veel wordt gegeven, wordt veel geëist” (Lukas 12:48). God verwacht van ons dat we onze tijd, middelen, passies en dienstbetoon investeren in dat wat eeuwige waarde heeft. Degenen die Gods Woord binnen handbereik hebben, zullen Hem verantwoording afleggen voor wat ze met dat hoge voorrecht hebben gedaan.

In Psalm 119, dat helemaal over Gods Woord gaat, “leert”, “overweegt”, “houdt”, “verkondigt” en “mediteert” over het Woord van God (Psalm 119:6-8, 13, 15) . Al deze handelingen veronderstellen een lezing van de Bijbel. Niet zomaar een lezing, maar een diep verlangen om Gods Woord te kennen, het op het leven toe te passen en het met anderen te delen.

Naast het voorbeeld van de psalmist, wordt de gelovige verteld om “te studeren om te laten zien dat u God goedgekeurd bent, een werkman die zich niet hoeft te schamen, die het woord der waarheid recht snijdt” (2 Timoteüs 2:15, KJV). Gezien het directe gebod om het Woord te bestuderen, lijkt het erop dat het niet lezen van de Bijbel een zonde is.

Het lezen en bestuderen van Gods Woord stelt ons in staat om de uitdagingen van het leven beter aan te gaan. Het vermijden van een zonde van verzuim (niet lezen van de Bijbel) kan zonden van opdracht voorkomen: “Ik heb uw woord in mijn hart verborgen, opdat ik niet tegen u zou zondigen” (Psalm 119: 11). Het lezen van de Bijbel draagt ​​bij aan geestelijke groei (1 Petrus 2:2).

“Het woord van God is levend en actief. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard, dringt het zelfs door tot het scheiden van ziel en geest, gewrichten en merg; het beoordeelt de gedachten en houdingen van het hart” (Hebreeën 4:12). We hebben allemaal het nauwkeurig onderzoek nodig dat Gods Woord in ons leven brengt. We moeten de Bijbel lezen.

Christenen hebben de verantwoordelijkheid om het Woord van God te kennen, zodat ze het op de juiste manier aan de wereld kunnen uitleggen. 1 Petrus 3:15 gebiedt ons om altijd klaar te staan ​​om een ​​antwoord te geven over de hoop die we in Christus hebben. Ongelovigen hebben vragen. Wanneer ze een christen tegenkomen die zijn of haar Bijbel niet kent, kan het lijken alsof er geen antwoorden zijn, en dit is een slechte dienst voor degenen met vragen.

Voor de meeste mensen is de Bijbel op veel manieren gemakkelijk verkrijgbaar. Het is een zonde om onze kansen om van God te horen te negeren. Voor analfabeten of auditieve leerlingen zijn er audiobijbels beschikbaar. Studiebijbels staan ​​vol met nuttige commentaren om ons te helpen moeilijke passages te begrijpen. Moderne versies en parafrasen helpen oude situaties tot leven te brengen, zodat we de Bijbel in zijn ware context kunnen begrijpen. Jakobus 4:17 kan worden toegepast op het lezen van de Bijbel: “Wie weet wat het juiste is om te doen en het niet doet, voor hem is het zonde.”

Als we ons zorgen maken of iets een zonde is, stellen we vaak de verkeerde vraag. Een betere vraag voor christenen is deze: “Wat zou Jezus van mij verlangen?” In Zijn langst opgetekende gebed vroeg Jezus de Vader om “hen te heiligen door uw waarheid; uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). Dus we hebben Zijn antwoord. Hij wil dat we geheiligd worden, en dat kunnen we alleen nastreven door de studie en toepassing van Gods Woord. De Bijbel verwaarlozen is Hem onaangenaam en maakt ons kwetsbaar voor misleiding door onze vijand, Satan (1 Petrus 5:8).

https://www.gotquestions.org/not-reading-the-Bible.html

Dit bericht is geplaatst in bijbelbespreking, Bijbelstudie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *