leren van de Rabbijnen – tekstuitleg en fantasie

Bij het lezen van de teksten uit de Rabbijnse traditie, is het vaak van belang om door de ruwe oppervlakte heen te werken en de vraag te stellen welke gedachtengang er eigenlijk gevolgd is. Er zijn uitspraken die hun betekenis onmiddellijk prijsgeven, maar in vele gevallen kan de verpakking er heel triviaal of kinderlijk uitzien. Bij nadere beschouwing blijkt er dan toch een belangrijk idee te worden uitgedrukt. “leren van de Rabbijnen – tekstuitleg en fantasie” verder lezen

Leren van de Rabbijnen – het gebed (3)

Het sjema – de geloofsbelijdenis van Israël

Het derde deel van het ochtendgebed wordt naar het eerste woord van het te reciteren vers uit de thora het sjema genoemd. Kern ervan is “hoor (sjema) Israël, de Heere onze God is de ene God.” Het reciteren van dit vers wordt door de Bijbel zelf opgedragen en is in feite een openlijk belijden van de soevereiniteit en de eenheid van God. Aan het reciteren gaan twee zegeningen vooraf en erna volgt nog een andere zegening. “Leren van de Rabbijnen – het gebed (3)” verder lezen

Geliefde vijanden vanwege ulieden – Koinonia Live! over Israël en de gemeente van Christus

Wat is dit toch een onuitputtelijk onderwerp! Toch is dit voorlopig mijn laatste bijdrage over Israël en de gemeente van de Messias Jezus. Vanaf volgende week gaan we ons bezighouden met een ander, actueel onderwerp, namelijk de Charismatische beweging. We bespreken de geschiedenis, de verschillende vormen, de theologische achtergrond, de uitwassen en het goede dat er ongetwijfeld ook in deze beweging plaatsvindt. Het is onze bedoeling te waarschuwen en voor te lichten en tot een redelijke – en Bijbelse – afweging te komen.