Nachmanides over Genesis 1

Ik was bijna vergeten hoe mooi de oude bronnen in het Jodendom kunnen zijn: helder en verhelderend. Nachmanides bij voorbeeld, met zijn grote commentaar op de Torah. Waarom is het geloof in God als schepper essentieel? Omdat daarop ook het geloof berust dat God “wonderen” doet, d.w.z. de alledaagse wonderen, of de “onzichtbare wonderen” die samenhangen met Gods beloften. God is een beloner van wie Hem zoeken. Wie Gods zegen ontvangt, ervaart dus een “onzichtbaar wonder” en kan God daarvoor danken. Als de wereld eeuwig is, dan is alles wat ons toevalt letterlijk toevallig en geen reden om God te danken of te gehoorzamen. Hij is dan – als Hij al bestaat – onmachtig om iets te doen of iets te veranderen in de wereld. Dat geldt natuurlijk ook als we denken dat de wereld weliswaar een begin van tijd – niet “in” de tijd – heeft gehad, maar dat de wereld uit zichzelf is ontstaan zoals in de moderne cosmologie het geval is.

Israëlologie, of: de locus over Israël in de systematische theologie.

DE SITE VAN CHAFER THEOLOGICAL SEMINARY GEEFT TOEGANG TOT HET CTS JOURNAL MET DE 6 ARTIKELEN VAN FRUCHTENBAUM.

Samenvatting in stellingen van Arnold G. Fruchtenbaum, Israelology

1. In de systematische theologie zal een Israëlologie, een leer van Israël, vooraf moeten gaan aan de ecclesiologie, de leer van de kerk.

2. Er zijn twee typen systematische theologie: de Verbondstheologie en de theologie van het Dispensationalisme. Een leer van Israël is in de Verbondstheologie bijna onmogelijk; in het Dispensationalisme is de leer van Israël beperkt tot de toekomst.

3. De funderende gedachte van een Israëlologie moet zijn dat het volk Israël als natie is uitverkoren.

Doorgaan met het lezen van “Israëlologie, of: de locus over Israël in de systematische theologie.”