Een nieuw schepsel? – de Supermens van Tom de Wal – #4

We bespreken een deel van het eerste hoofdstuk dat ons voorhoudt dat wij nieuwe schepselen geworden zijn, rechtvaardig en heilig. Dat gaat dus niet alleen over onze positie, maar over onze conditie, onze feitelijke toestand.

Is dat de bedoeling van 2 Kor. 5:17?

Verder vinden we enkele aanwijzingen voor (1) de simplistische toepassing van wat aan de apostelen is geschonken aan ons – terwijl wij tot geloof kwamen door het woord van de apostelen en niet dezelfde volmacht en opdracht hebben

en (2) het misverstand (2a) dat de prediking van het Koninkrijk door de Heer Jezus identiek is aan onze verkondiging van het evangelie van Gods Zoon én (2b) dat we dat Koninkrijk door innerlijke openbaring moeten ontdekken. Tenslotte vinden we (3) de onterechte tegenstelling tussen wat de Geest leert en ons door de Geest verlichte verstand – dat laatste wordt niet gezien en TdW spreekt alleen over het natuurlijke verstand.

Door het verstand uit te schakelen wordt veel onzin plotseling geloofwaardig?

“Hen zullen deze tekenen volgen” – De Supermens van Tom de Wal – aflevering #3

Een bespreking van pagina 12 en 13 van het boek Supermens”  van Tom de Wal. We gaan in op de hier genoemde Bijbelteksten die als fundament functioneren van het gehele boek.

  • Zijn wij gezonden zoals de Heer Jezus door de Vader, met dezelfde identiteit en bovennatuurlijke krachten?
  • Kunnen wij in die identiteit “instappen”?
  • Zijn de tekenen van Markus 16 bedoeld voor ons, of voor de discipelen alleen?

Die vragen en meer probeer ik te beantwoorden in deze 3e aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! over het nieuwe boek van Tom de Wal.

Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens

CIP Maart 2021. Interview met Herman Boon door Dick van den Bos

Reactie op de tekst door Joost Ubbens [blauw]. De tekst van het interview voor het CiP in [rood].

 

 

Herman Boon bidt zelfs voor zijn kapotte vaatwasser:

“Gebed is ons sterkste wapen”

Op zich is bidden, voor alles wat ons bezig houdt, een goed beginsel, een goede levenshouding. Maar waar in de Bijbel staat dat Gebed ons sterkste wapen is? Het staat niet in Efeze 6, waar Paulus uitlegt wat de wapenuitrusting van God is. Daarin staat dat we de HELE wapenuitrusting aan moeten trekken on te kunnen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat “Gebed ons sterkste wapen is”, is gewoon een loze opmerking, een “catch phrase” die niet Bijbels kan worden onderbouwd. Het wordt in Efeze ook niet genoemd als een wapen. Het enige wapen dat daar wordt genoemd is het Woord van God. De opmerking van Herman Boon leidt de aandacht ook af van wie écht alle macht heeft. En dat is God. Doorgaan met het lezen van “Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens”

Het antwoord op charismania – een diagnose

Een groot aantal besprekingen van preken van charismatische leiders staat nu op mijn YouTube-kanaal. De reacties van de kant van de Charismatische gelovigen zijn zeer verschillend in toon en kwaliteit. Het varieert van getuigenissen van het geweldige Bijbelonderwijs dat ze hebben ontvangen, via een verdediging van de gezalfde autoriteit van hun leraren en pogingen mij tot Bijbelstudie aan te zetten, tot bozige reacties die de staat van verwarring aantonen waarin velen verkeren. Hieronder een reactie die blijkbaar door de schrijver vrijwel onmiddellijk is teruggetrokken en die ik als een anonieme bijdrage zal behandelen. Dit is wat er geschreven werd als comment onder mijn video over Tom de Wals uitleg van de dromen die God nu nog als nieuwe openbaringen geeft aan iedereen die dat maar wil. [De indeling in alinea’s is van mij, om het nog enigszins leesbaar te maken. Verder geen editing uitgevoerd.]

Wie ben jij mr v veen om de bijbel te duiden rond minuut 3:00? Joel is in vervul gegaan petrus zegt dit. Spreken in tong en dromen dromen kortom geestvervulde christnen wat is daar NIET van uitgekomen? Van Veen van Veen toch… hoe droog sta jij in je geloof??? Zo te zien kun jij geen relatie hebben met Jezus. Want Die geeft namelijk deze dingen..niet dat je er naar hoort te zoeken. Nee. Maargoed HOE zoek je dan dromen te dromen? Is lastig ‘uitstrekken’ naar dromen hoor haha…

Jij bent naarstig op zoek duistere praktijken te ontmaskeren…dat is JOUW! droom. Kijk je wel ff uit dat je ondertussen niet perongeluk Jezus zelf vervolgd? Van Veen..of is t Saulus? Ontmaskeren is ok maar jij gaat te ver. En gooit baby met badwater weg. Ik beloof je dit: je staat droog als een zandkluit! Je bent een waterloze wolk! God is groot! En groter dan eventuele dwaalleraars onder welke de echte schapen van God altijd de ogen wordt opengedaan. Deze strekken zich uit naar de Heer. Soms te ver en soms met gevaar. Ja de Heer redt diegene die de Waarheid zoeken.

Lijkt mij sterk dat jij v Veen de waarheid gevonden hebt aangezien je ‘bijbeluitleg’ een rare interpretatie is en waar de meningen over verdeeld zijn .al jaaaaren.. en dat mag! Jij verOORDEELD te snel en te dogmatisch en vooral met haat en angst alsof een dwaalleraar meer kracht zou hebben dan God zelf haha. De diciplen dwaalden zelf ook bij tijd en wijlen. Zeker zonder de Geest!! En zelf MET de Geest. Paulus en petrus ni altijd eens! Jacobus trachtte grieken de wet op te leggen. Etc . Als je niets hebt met deze club dan ga weg en laat t links liggen aub. Richt je eigen droogklotenclubje dan op. Maar ga ni beweren dat t onbijbels is of verkeerd! Met enge muziekjes haha.

Jouw bijbeluitleg is pas ENG! Jij maakt onderscheidt tussen een apostel toen en een christen nu.. daar heb jij 0.0 bewijs voor! Alleen maar aannames. En misch heb je t goed .. en misch niet! Dus waarom dan veroordelen en afkeuren? Vingerwijzend persoontje.. ga de Heer bidden voor vergeving! Strijd tegen overheden ofwel BID! Maak er toch geen video over manneke.. Ouwe botte zaag. Zaag eerst je eigen rotzooi BALK uit je eigen oog alvorens een medebroeder afzeiken met verkeerde bijbeluitleg en versplintering aanbrengen ia je kanaaltje . .

Niet één enkel argument tegen mijn betoog is hier te vinden, behalve dan misschien de opinie dat de profetie van Joël in vervulling is gegaan – wat niet het geval is, we vinden alleen een gedeeltelijke vervulling, zoals ik elders heb aangetoond.

Er is een poging om arrogant hoofdschuddend mij als arme onwetende ongelovige te behandelen: Van Veen van Veen toch… hoe droog sta jij in je geloof??? Zo te zien kun jij geen relatie hebben met Jezus. […] Vingerwijzend persoontje.. ga de Heer bidden voor vergeving!

Er is een poging om mijn Bijbelinterpretatie af te doen als “raar”: Lijkt mij sterk dat jij v Veen de waarheid gevonden hebt aangezien je ‘bijbeluitleg’ een rare interpretatie is en waar de meningen over verdeeld zijn .al jaaaaren.. en dat mag!

Er is een poging om mijn kritiek als overbodig neer te zetten: Als je niets hebt met deze club dan ga weg en laat t links liggen aub. Richt je eigen droogklotenclubje dan op. Maar ga ni beweren dat t onbijbels is of verkeerd!

Er zitten gewoonweg agressieve beledigingen tussen: Vingerwijzend persoontje. […] Ouwe botte zaag. Zaag eerst je eigen rotzooi BALK uit je eigen oog alvorens een medebroeder afzeiken met verkeerde bijbeluitleg en versplintering aanbrengen ia je kanaaltje . […] 

Het leukste vind ik nog de enkele momenten dat hij ongewild mijn poging tot Bijbelse kritiek ondersteunt: En misch heb je t goed .. en misch niet! […] Ontmaskeren is ok maar jij gaat te ver.

Of misschien het feit dat hij zelf nog even een paar absurditeiten debiteert: Jacobus trachtte grieken de wet op te leggen. […] De diciplen dwaalden zelf ook bij tijd en wijlen. Zeker zonder de Geest!! En zelf MET de Geest.

En de allerergste: Jouw bijbeluitleg is pas ENG! Jij maakt onderscheidt tussen een apostel toen en een christen nu.. daar heb jij 0.0 bewijs voor! Moeten wij onderscheid maken tussen een apostel en een gelovige nu? Denkt hij werkelijk van niet?

Agressieve, gespierde taal van iemand die zijn moedertaal niet beheerst, nergens over heeft nagedacht, volledig vanuit zijn instinct reageert, dronken lijkt te te zijn, boos is omdat iemand zijn droom aanvalt. Domweg alles herhaalt wat hij hier en daar heeft opgepikt om nog enige schijn van een verantwoorde reactie op te houden.

En wat is deze droom? Steeds weer opnieuw enthousiast gemaakt kunnen worden door een “leraar” aan wie hij zich volledig overgeeft, zonder een eigen inzicht in De Bijbel te hebben. Vol wrok tegen iedereen die dat tegenspreekt – ook al heeft hij daar in de praktijk helemaal geen last van.

Dergelijke uitingen vind ik eng. Want dit type aanhangers is tot alles in staat. De Wal mag het zich aantrekken dat dit het niveau is van zijn volgelingen.

 

 

Een dialoog n.a.v. Tom de Wal

Zoals u al heeft gemerkt ben ik het niet eens met uw mening over Tom de Wal, als zijnde een dwaalleraar, en als ik mij niet vergis zelfs de grootste in Nederland. Dat is nogal een uitspraak en dan kan ik het niet laten om te reageren en een broeder in Christus te verdedigen hoewel ik denk dat hij dat uitstekend zelf kan doen.
Vanwaar deze hetze tegen medegelovigen die anders denken, spreken en geloven ( leven) dan u doet?

Ik waardeer het wel dat u bereid bent om hierover in gesprek te gaan. Laat ik dat ten eerste maar even zeggen. Of we het uiteindelijk samen eens zullen zijn kan ik niet garanderen, en ik vermoed dat dat ook niet gaat lukken. Maar laten we aan het begin van dit gesprek twee dingen vaststellen. In de eerste plaats twijfel ik er niet aan dat u een oprechte gelovige bent. Ik ga u ook niet vragen dat voor mij te bewijzen. En ik ga ook geen enkele poging doen om u daarvan te overtuigen. Ik ga er vanuit dat wij elkaar kunnen erkennen als broeder en zuster in Christus.

In de tweede plaats: Er is geen sprake van een hetze. Wel van een kritisch onderscheiden van het ware en het valse in de prediking van deze Tom de Wal.

U schrijft:

Iedereen die wedergeboren is is een broeder of zuster toch? Bent u zelf wedergeboren ? Ik weet zelf dat juist dàt het grote verschil is tussen gelovigen en gelovigen. Zelf ben ik christelijk opgegroeid en ging ik trouw elke zondag naar de kerk en heb ik geloofsbelijdenis gedaan in de Gereformeerde kerk ( nu PKN) toen ik 18 was. Toch had ik daarna ( daardoor) geen zekerheid dat ik een kind van God was en behouden ( gered) was. Die zekerheid kwam echter wél toen ik wedergeboren werd enkele jaren later in 1981.
De bijbel spreekt heel duidelijk over de wedergeboorte in Johannes 3 in het gesprek van Jezus en Nicodemus. U zult het ongetwijfeld kennen en hopelijk ook zelf hebben meegemaakt. Zo niet, dan begrijp ik dat u Tom de Wal niet begrijpt. Maar als u wél opnieuw geboren bent zou u dit niet moeten doen en de Geest van God zou u dat laten weten. Wellicht heeft u vele jaren theologie gestudeerd en heeft u  veel kennis van en over de bijbel.. Hoewel ik daar op zich niets op tegen heb ( en veel belangrijker nog, God ook niet) is het gevaar wel aanwezig om  kennis te verheffen boven het kennen van God. Dit is absoluut niet hetzelfde.

In de eerste plaats ben ik opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen, in die context tot bekering gekomen, toegelaten tot het avondmaal et cetera. Ik weet dat ik behouden ben, wedergeboren, dat de Here Jezus voor mijn zonden gestorven is en dat ik een kind van God ben.

In de tweede plaats ben ik het helemaal met u eens dat een louter theoretische kennis van de Bijbel op zich helemaal niets zegt. Maar u spreekt hier gewoon wat vermoedens uit. Ik heb inderdaad vele jaren theologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, ben zelfs gepromoveerd op een onderwerp uit de christelijke ethiek. Ik heb mij nog nooit op mijn status als gepromoveerd theoloog, of op mijn verleden als docent aan de vrije Universiteit, of op mijn huidige positie als predikant beroepen. In mijn video’s ben ik een gelovige die de verkondiging van een bepaalde sectie van de kerk in Nederland tegen het Bijbelse licht wil houden. Dat neemt echter niet weg dat mijn kennis van de grondtalen, van de kerkgeschiedenis, van de Bijbelse theologie me wel in staat stelt om te beoordelen of wat iemand zegt over een Bijbelse tekst hout snijdt, in overeenstemming is met het duidelijke onderwijs van de Here Jezus en Zijn apostelen.

De bijbel zegt duidelijk dat wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen en dat God het evangelie bevestigde door de tekenen die er op volgden. De wonderen en tekenen zijn niet het doel van de evangelie prediking maar volgen wél op de correcte prediking in de kracht van de Heilige Geest. Als tekenen voor de ongelovigen en als de vervulling van God’s beloften voor Zijn kinderen.

En hier gaan we grote verschillen krijgen. De Bijbel zegt helemaal niet dat wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen. De Bijbel zegt (1) dat het onderwijs van de apostelen gepaard zou gaan met wonderen en tekenen. En dat is ook logisch omdat hun gezag nog bevestigd moest worden. En de Bijbel zegt (2) dat God meegetuigde met “degenen die het als eerste gehoord hebben”. En dat zijn nu net weer de apostelen. Dit is immers het hele citaat waar u een deel van gebruikt hebt: “… Waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en die aan ons – dat zijn niet de apostelen – bevestigd is door hen die het gehoord hebben – dat zijn wel de apostelen –, terwijl God bovendien meegetuigde – dus getuigenis gaf aan de bevestiging door hen die het gehoord hebben – zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil” (Heb .2:4).

Het zou te ver voeren om op al uw kritiek punten op Tom de Wal in te gaan, maar hier enkele tegenwerpingen.
U heeft er een probleem mee dat hij een platform wil bieden voor de werking van de Heilige Geest, wat is het probleem hiermee. Is er in de traditionele kerken wel ruimte voor de Heilige Geest om te bewegen en te spreken of ligt alles al vast van begin tot eind in de liturgie. Dat was wel mijn ervaring in mijn vorige kerk en er gebeurde dan ook helemaal niets.

Ik heb er een probleem mee dat hij zegt dat de Heilige Geest afhankelijk is van het platform dat hij en zijn gemeente aan de Geest zouden willen bieden, en dat de Geest blijkbaar verschijnen wil op de tijdstippen die hij en zijn gemeente daarvoor hebben ingeruimd. Ik vind dat een vorm van laster tegenover de Geest.

De Heilige Geest kan zowel spreken in een bijeenkomst waarin dit van tevoren wordt vastgelegd, maar ook in een bijeenkomst die thuis door een predikant of een werkgroep is voorbereid. Uiteindelijk komt het ook niet aan op de middelen of vormen die we kiezen, maar op de ruimte die een ieder in zijn hart overlaat aan het werk van de Geest – dus niet alleen zorgvuldige menselijke voorbereiding, maar ook een biddende en luisterende houding tijdens die voorbereiding.

Wat bedoelt u met traditionele kerken? Er zijn kerken die zijn uitgeblust, en er zijn kerken waarin mensen proberen vanuit hun vlees een spektakel tot stand te brengen, dat de indruk moet wekken dat er sprake is van het werk van de Geest. In de stille ruimte van de “traditionele kerk” is de Geest net zozeer bij machte om te bewegen in het hart van mensen, als tijdens de spectaculaire bijeenkomsten van De Wal en dergelijke. Het vastleggen van een liturgie kan net zozeer een werk van de Geest zijn. Overigens in mijn ervaring van de laatste tijd – ik woon nu in Knokke maar daarvoor kerkte ik in Heemstede, in de Vergadering van Gelovigen – is er steeds grote ruimte geweest voor het werk van de Geest. En dat probeer ik ook in de kerk van Knokke te bereiken. Maar ik blijf mij ervan bewust dat het werk van de Geest niet afhankelijk is van wat mensen doen.

Dan zegt u dat Tom kennis en onderwijs onbelangrijk vindt of zelfs minacht. Dat heeft hij helemaal niet gezegd, hij heeft zelf theologie gestudeerd en zijn hele bediening heeft tot doel goed, bijbels onderwijs te geven. Wat al voor vele mensen, inclusief mijzelf, levensveranderend is gebleken.

Voor mij zijn dit allemaal loze beweringen. De Wal heeft letterlijk gezegd dat kennis onbelangrijk is in een van zijn preken. Want je moest niet door mensen, maar door de Geest onderwezen zijn. Dat is meestal de uitvlucht van degenen die de inspanning niet hebben opgebracht om werkelijk theologie te studeren. Ik weet zeker dat De Wal geen universitaire studie theologie gedaan heeft.

Ik ben het ook niet met u eens dat het doel van De Wal het is om goed bijbels onderwijs te geven. Er is bij hem geen focus te bespeuren op de uitleg van de Bijbel. De Bijbel wordt wel geciteerd en gebruikt om een basis te leggen voor een theologie die De Wal aan zijn vrienden in Amerika ontleent. Dat berust meer op spectaculaire ervaringen, dromen, uitspraken van profeten, de overtuiging dat wij het Koninkrijk moeten vestigen en dergelijke typisch charismatische leerstellingen. De Bijbel moet daarbij als buikspreekpop gaan dienen. Ik heb vele malen meegemaakt dat De Wal zomaar hier en daar een citaat uit de Bijbel haalt, zoals uit of Psalm 91 toen de corona crisis begon, om die dan plompverloren – en geheel en al verkeerd – op ons toe te passen.

En dat is niet zijn enige fundamentele theologische vergissing. Nog afgezien van het feit dat hij geen enkel oog heeft voor de betekenis van Israël, dat hij de grondtalen niet kent, en dat hij desondanks de arrogantie heeft om te zeggen dat de boodschap die hij brengt vanuit de hemel is gedownload. Daarmee heeft hij de pretentie dat zijn boodschap precies zo is als God het bedoeld heeft. En hij pretendeert daarmee een profeet te zijn die rechtstreeks Gods Woord kan brengen. Het is echter ondenkbaar dat hij die status heeft als steeds maar weer blijkt dat zijn theologische uitspraken in strijd zijn met wat de Bijbel leert – en dat is aantoonbaar het geval.

Dan even over dromen ontvangen van God, niet meer voor deze tijd? Hoeveel moslims zijn er wel niet die een droom hebben gehad over Jezus Christus en daardoor bekeerd werden tot het christendom. Uiteraard zijn niet alle dromen afkomstig van God en moeten we altijd voorzichtig zijn met de interpretatie ervan. Sowieso mag dat niet in contrast zijn met het Woord van God.

Het conflict gaat niet over de vraag of God een mens niet kan beïnvloeden door middel van dromen, want u zegt terecht dat veel moslims tot bekering zijn gekomen juist door dromen. Het punt is dat De Wal heeft uitgesproken dat dromen nieuwe openbaringen kunnen brengen, en dat God voortdurend bij iedereen die openbaring geven wil. En vervolgens spreekt hij over een procedure om in die dromen verschil te gaan maken tussen wat God ons wil zeggen en wat wij uit onszelf zeggen die lijkt op een methode die we kennen uit de occulte hoek. Ik heb elders al een filmpje gemaakt over de absurditeit van zijn leer over dromen.

Dan heeft u het over het schudden en/ of vallen in de Geest. Ik denk dat het duidelijk is vanuit de bijbel dat mensen die demonen hadden en door Jezus werden bevrijd daarbij manifestaties vertoonden zoals schreeuwen en stuiptrekkingen.

In de eerste plaats geloof ik niet dat het hier gaat over mensen die bevrijd worden van demonen. Wat uit Canada is komen overwaaien is een vallen en schudden in de Geest als een teken van het vervuld worden met de Heilige Geest. In de tweede plaats is het juist de maanzieke (epileptische) jongen in Mattheus 17 die dikwijls valt en schudt. Wanneer hij door Jezus bevrijd wordt, komt zijn lijf juist tot rust. Het tegendeel dus van het vervuld raken van de Heilige Geest bij het schudden en vallen in de trant van de Toronto Blessing.

Ook geloof ik dat God’s kinderen fysieke uitingen kunnen hebben door bv een overweldigende blijdschap die God hen geeft. Wel erken ik dat er ook ‘ fake’ en dubieuze manifestaties kunnen plaatsvinden. Altijd blijven opletten en bidden voor onderscheidingsvermogen hier dus. Maar niet de baby met het badwater weggooien in ieder geval.

Het gaat mij erom dat dergelijke verschijnselen massaal worden opgeroepen in bepaalde samenkomsten, dat mensen elkaar daarin kopiëren, en dat het tot een wanordelijke samenkomst leidt waarin naar mijn overtuiging het werk van de Geest juist wordt overschaduwd door de behoefte van het vlees aan spektakel. In mijn ervaring werkt de Geest meestal in de stilte en de innerlijkheid van het hart en brengt Hij daar de grote wonderen van bekering en inzicht en erkenning van de Here Jezus tot stand.

Tenslotte vind u dat Tom ‘ licht’ verkeerd of uit de context uitlegt.( Epheziers 1:17). U zegt terecht dat het hier gaat om het kennen van Hem, Christus. Maar als we de tekst verder lezen lezen we ook over het kennen ( beseffen) van de kracht die nu in ons werkt (in vers 19). De onmeetbare grootheid van Zijn kracht in ons die geloven. Dat is een openbaring die God wil dat we die hebben. Zijn kracht is IN ons, we zijn niet meer  zwakke en zondige mensen. God noemt ons niet meer zo, maar heiligen, zonen Gods en meer dan overwinnaars.

Hier citeert u verkeerd. Het gaat om de kennis van de uitnemende grootte van zijn kracht jegens ons die geloven, niet die in ons is die geloven. Er is geen sprake van dat Gods kracht in ons is. Gods kracht kan juist alleen maar door ons werken wanneer we zelf zwak zijn en onze zwakte erkennen. Zo heeft juist de apostel Paulus dat mogen meemaken: “Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht.” En dan zegt de apostel dat “de kracht van Christus op mij woont” (niet in mij) – 2 Kor. 12:9.

Ik hoop hiermee één en ander te hebben toegelicht en ben benieuwd naar uw reactie.
God’s zegen,

Beste xxx  Nogmaals dank voor je berichtje. Of wij nu van mening verschillen of niet, over Tom de Wal of over welke andere zaak dan ook, ik wens je het beste en Gods zegen op je leven, je werk en je relaties toe. Ik vind het jammer dat wij verdeeld zijn, maar ik ben blij dat ik in jou toch ook weer een zuster in de Here kan herkennen. 

Het charismatische gevoel – meditatie over Romeinen 1:1

“Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God”

I

In de uitleg van dit vers heb ik elders benadrukt dat de uitdrukking “evangelie van God” in het Grieks een fraaie dubbelzinnigheid vertoont. “Evangelie” zou ik hier in de meest ruime zin willen nemen, en niet willen beperken tot de boodschap van de evangelisten, of zelfs maar tot de oproep tot bekering aan zondaars. Evangelie als “goede boodschap” lijkt hier de totale openbaring van God over Zichzelf te omvatten. Dan blijkt een aantal verzen later, dat alles wat God over Zichzelf te melden had aan het einde van de tijden, wordt uitgedrukt in het “evangelie van de Zoon.” Evangelie in het eerste vers staat wat mij betreft gelijk aan Gods volledige openbaring van Zichzelf. De uitdrukking “van Zijn Zoon” maakt duidelijk dat deze volledige openbaring heeft plaatsgevonden in Christus. Zo zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.” Daarin ligt een historisch onderscheid. Doorgaan met het lezen van “Het charismatische gevoel – meditatie over Romeinen 1:1”