Het verhaal van Abraham – Genesis 12 – 25

We lezen dit jaar de geschiedenis van Abraham. In het vorige hoofdstuk wordt hij nog alleen voorgesteld als een figurant in de geschiedenis van Terach, zijn vader. Zijn geschiedenis als persoonlijk begint met het goddelijke Bevel om land en familie te verlaten, en het hoogtepunt van die geschiedenis is het verschrikkelijke bevel in hoofdstuk 22 aan Abraham om zijn zoon te offeren op een berg die God zou tonen. Zoals in Genesis 12 Abraham “uw land en uw familie (of geboorteplaats) en uw vaders huis” moet verlaten, zo vinden we ook een drievoudige uitdrukking in Genesis 22: “uw zoon, uw enige, die u liefhebt.” “Het verhaal van Abraham – Genesis 12 – 25” verder lezen

Bijbelbespreking 2019 – Abraham – #1

Het verhaal van Abraham – Genesis 12 – 25

We lezen dit jaar de geschiedenis van Abraham in de Bijbelbespreking in IJmuiden op de dinsdagmiddag. In het vorige hoofdstuk wordt hij nog alleen voorgesteld als een figurant in de geschiedenis van Terach, zijn vader. Zijn geschiedenis als persoonlijk begint met het goddelijke Bevel om land en familie te verlaten, en het hoogtepunt van die geschiedenis is het verschrikkelijke bevel in hoofdstuk 22 aan Abraham om zijn zoon te offeren op een berg die God zou tonen. Zoals in Genesis 12 Abraham “uw land en uw familie (of geboorteplaats) en uw vaders huis” moet verlaten, zo vinden we ook een drievoudige uitdrukking in Genesis 22: “uw zoon, uw enige, die u liefhebt.” “Bijbelbespreking 2019 – Abraham – #1” verder lezen

Overwegingen over goed en kwaad in de Bijbel – naar aanleiding van de Nashville verklaring – versie 1

Het onderstaande is geen poging om het onderwerp “Bijbel en (hom-)sexualiteit uitputtend te behandelen. Dat zou een compleet boekwerk vergen! Maar het zijn de overwegingen die bij mij opkwamen bij het lezen van de “Nashville-verklaring” die zoveel oproer gebracht heeft. Christenen die zich gebonden weten aan de Schrift, zullen alleen mogen en kunnen zeggen wat het voor ons gezaghebbende Woord van God ons meedeelt over hoe God Zelf oordeelt over onze daden. Voorzover de Nashville verklaring vanuit dat beginsel is opgesteld, en voorzover het in haar specifieke uitlatingen het gezag van de Bijbel ondersteunt en voorzover zij berust op een adequate uitleg van de Schrift, brengt zij Christelijke waarheid tot uitdrukking. Het is te verwachten dat zoiets haaks staat op het moderne levensgevoel. “Overwegingen over goed en kwaad in de Bijbel – naar aanleiding van de Nashville verklaring – versie 1” verder lezen

Nashville Verklaring – fragmenten uit KOINONIA LIVE! – deel 1

https://www.podbean.com/media/share/pb-wy5ms-a44f64
Fragmenten van de reguliere uitzending van Koinonia Live! van 11 januari 2019. In deze fragmenten bespreken Henneke en ik de betekenis van de Nashville Verklaring over de Bijbelse visie op de menselijke sexualiteit, die in de laatste tijd zoveel stof heeft doen opwaaien.

De bedoeling is in alle rust te bespreken wat hier nu eigenlijk gaande is: de geschiedenis achter deze verklaring, de motivaties, de feitelijke en theologische zaken die hierbij een rol spelen. 

In KOINONIA LIVE! van de volgende week vrijdag – op Spreaker.com – gaan we meer inhoudelijk in op de theologische stellingen die worden gepresenteerd in de Verklaring.