Koinonia Bijbelstudie Live! wordt Beit Ahavat Torah – Nieuwsbrief 23 februari 2023

Koinonia Bijbelstudie Live! wordt Beit Ahavat Torah

Het is een tijd geleden dat ik een Nieuwsbrief heb gemaakt. Maar hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van het jaar 2023. Wat is er gebeurd, waar staan we nu en waar willen we heen? Doorgaan met het lezen van “Koinonia Bijbelstudie Live! wordt Beit Ahavat Torah – Nieuwsbrief 23 februari 2023”

Autobiografische Theologie #4 – De Doopsgezinde broederschap

De tweede grote periode in mijn theologische ontwikkeling is de periode in de Doopsgezinde Broederschap van 1996 – 2005.

Menno Simons en de Amerikaanse Menisten waren voor mij een grote inspiratie, ondanks het feit dat ik hier weinig begrip vond voor mijn waardering voor de joodse traditie. Maar de praktijk van de Nederlandse Menisten was toch duidelijk geheel anders dan die van de geestelijke voorouders. Dat leidde tot de tweede grote breuk in mijn theologische ontwikkeling.

Theologische Autobiografie #1 – het begin

In deze aflevering bespreek ik mijn tijd in de Vergadering, de ontmoeting met het Jodendom en de toewijding aan de filosofie. Het speelt zich allemaal af tussen 1967 en 1980.

Ik wil in deze afleveringen vanuit een persoonlijk gezichtspunt mijn geloofsweg kritisch bezien. Vooral vanwege het grote aantal breuken die ik heb doorgemaakt: met de Vergadering, met de Doopsgezinden, met de Hervormde Kerk. Waarom die rusteloosheid in mijn denken? Op afstand lijkt het te slingeren van Darby naar Tillich, van Rasjie naar John MacArthur via Barth, van Menno Simons naar de Confessionele Beweging. In werkelijkheid is er sprake van groei, van het doormaken van de consequenties van een bepaald theologisch gezichtspunt en dan de ontdekking dat je positie niet tegen kritische reflectie bestand is. De rode draad is dus niet gelegen in een geloofsovertuiging die vast en stevig bleef, maar in de noodzaak om filosofische verantwoording af te leggen van mijn standpunten. De filosofie bepaalde het temperament waarmee ik door dit alles heen ging.

Op deze manier hoop ik te ontdekken wat mijn eigenlijke identiteit is, waar ik nu werkelijk sta – en hopelijk waar ik door al deze veranderingen heen altijd al gestaan heb.