De besmettelijke ziekte van de ziel – verkondiging in Zoetermeer (Ichthus) van 10 mei 2020

Verkondiging in Zoetermeer (Ichthus gemeente) over Lukas 5:18-23.

God kijkt anders naar onze lichamelijke gezondheid dan wij. Wij zien gezondheid bijna als een recht, en voelen ons verloren als die bedreigd wordt. Dat laat de coronakrisis ook zien. Maar waarom dan? Waarom ziet God het niet net zoals wij? Als prioriteit nummer 1?
Het antwoord ligt besloten in dit gedeelte, en wat er onmiddellijk op volgt: de reiniging van de verlamde.

Er is een ziekte, dodelijker en besmettelijker dan covid-19. Een ziekte die onze ziel aantast, scheiding maakt tussen ons en God, en ons daarmee van het diepste geluk berooft: de gemeenschap met onze Schepper. Boven alles hebben wij vergeving nodig. Gezondheid is eigenlijk alleen een middel om Hem te dienen.

Paaszondag voor Thuisblijvers

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Voorganger: ds. Robbert A. Veen uit Dronten

Muziek: internet

Orde van de eredienst: Psalm 18:9 Votum en groet Psalm 18:15

Begintekst: Rom. 6:25

Gebed Samenzang: Psalm 27

Lezing: Johannes 20:1-11

Muziek: Johann Sebastian Bach, Christus gebonden in de dood

Verkondiging. Thema: wij delen in de kracht van Zijn opstanding Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft

Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Lied: Jezus is ons licht en leven

Zegen

Muziek van Johann Sebastian Bach Gezegend Pasen!