De besmettelijke ziekte van de ziel – verkondiging in Zoetermeer (Ichthus) van 10 mei 2020

Verkondiging in Zoetermeer (Ichthus gemeente) over Lukas 5:18-23.

God kijkt anders naar onze lichamelijke gezondheid dan wij. Wij zien gezondheid bijna als een recht, en voelen ons verloren als die bedreigd wordt. Dat laat de coronakrisis ook zien. Maar waarom dan? Waarom ziet God het niet net zoals wij? Als prioriteit nummer 1?
Het antwoord ligt besloten in dit gedeelte, en wat er onmiddellijk op volgt: de reiniging van de verlamde.

Er is een ziekte, dodelijker en besmettelijker dan covid-19. Een ziekte die onze ziel aantast, scheiding maakt tussen ons en God, en ons daarmee van het diepste geluk berooft: de gemeenschap met onze Schepper. Boven alles hebben wij vergeving nodig. Gezondheid is eigenlijk alleen een middel om Hem te dienen.

Paaszondag voor Thuisblijvers

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Voorganger: ds. Robbert A. Veen uit Dronten

Muziek: internet

Orde van de eredienst: Psalm 18:9 Votum en groet Psalm 18:15

Begintekst: Rom. 6:25

Gebed Samenzang: Psalm 27

Lezing: Johannes 20:1-11

Muziek: Johann Sebastian Bach, Christus gebonden in de dood

Verkondiging. Thema: wij delen in de kracht van Zijn opstanding Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft

Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Lied: Jezus is ons licht en leven

Zegen

Muziek van Johann Sebastian Bach Gezegend Pasen!

 

Blijf in het geloof – verkondiging over Kol. 1:15-23 in Bergschenhoek – zondag 17 november 2019

Verkondiging in de Hervormde Gemeente Bergschenhoek, op 17 november 2019.

AUDIO: https://raveen1956.podbean.com/e/blijf-in-het-geloof-gefundeerd-en-vast-verkondiging-over-kol-115-23/

VIDEO – zie onderaan de pagina

Wie is Jezus? (En niet: wie is Jezus volgens jouw mening.) Wij hebben dezelfde verwarring in onze kerken als destijds in Kolosse. Beseffen we wel dat uit Hem en door Hem en voor Hem en tot Hem alle dingen zijn geschapen?

Wie zijn wij? Weten we nog waarom we verzoening nodig hebben (gehad)? Dat wij vervreemd waren van het leven van God en vijandig gezind waren en leefden in de zonden? En hoe ver het werk van de verzoening reikt? Dat het de hele schepping omvat en dat het Gods doel was om ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor Zich te stellen?

Wat heeft God voor ons in de verzoening gedaan? Jezus kwam en droeg onze zonden in “het lichaam van Zijn vlees” en heeft zo vrede gebracht. Zo zijn we van vijanden tot kinderen van God geworden. Staan we daar nog bij stil?

Wat wordt er in een tijd van theologische chaos van ons gevraagd? Steeds iets nieuws bedenken om het evangelie voor de wereld aantrekkelijk te maken? Moeten we meegaan in de spektakelkerk die nu in opkomst is?

Dit zijn de vragen waar de tekst ons een antwoord op aanreikt. Met als kern: vast te blijven houden aan het eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof (Judas 4).

7 aanwijzingen voor een waarachtige revival van de Kerk

1

We belijden dat Gods Woord niet alleen de waarheid is (Joh. 17:17), maar het is ook voldoende, zoals we lezen in 2 Tim. 3:16.

Als het dus gaat om de vraag hoe de kerk een “revival” kan meemaken, zullen we er ook goed aan doen naar het Woord te luisteren. Wat is de eerste voorwaarde van een revival? Dat het volk als één man bijeenkomt. Zo lezen we in Neh. 8:2. “…verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt.” Er is dorst, en er is eenheid onder degenen die dorsten naar het Woord. Er moet levend water komen. En dat komt er, ze vragen er zelf om: “Breng het boek!”
Dat zou de strijdkreet van de nieuwe Reformatie moeten zijn. “Breng het Boek! Breng Gods Woord! Want we komen om van de dorst! Prikkelende alcohol van charismatische vernieuwers is er genoeg; dronken zijn we geworden, en we worden nu met een kater wakker. breng het Boek!”
“7 aanwijzingen voor een waarachtige revival van de Kerk” verder lezen