Aanvaard je het testament? – fragment van de preek van 21 februari 2021

Hebreeën 9 maakt duidelijk de dood van Christus noodzakelijk was om de zegeningen van het Testament (diathèkè in het Grieks betekent hetzelfde als “verbond”) aan de Zijnen te kunnen doorgeven. De testamentmaker moet sterven. Maar wat gebeurt er wanneer iemand dat testament niet aanneemt? Krijgt hij of zij dan tóch de zegeningen van dat testament?

Fragment van de preek over vooral dit ene onderwerp.

De besmettelijke ziekte van de ziel – verkondiging in Zoetermeer (Ichthus) van 10 mei 2020

Verkondiging in Zoetermeer (Ichthus gemeente) over Lukas 5:18-23.

God kijkt anders naar onze lichamelijke gezondheid dan wij. Wij zien gezondheid bijna als een recht, en voelen ons verloren als die bedreigd wordt. Dat laat de coronakrisis ook zien. Maar waarom dan? Waarom ziet God het niet net zoals wij? Als prioriteit nummer 1?
Het antwoord ligt besloten in dit gedeelte, en wat er onmiddellijk op volgt: de reiniging van de verlamde.

Er is een ziekte, dodelijker en besmettelijker dan covid-19. Een ziekte die onze ziel aantast, scheiding maakt tussen ons en God, en ons daarmee van het diepste geluk berooft: de gemeenschap met onze Schepper. Boven alles hebben wij vergeving nodig. Gezondheid is eigenlijk alleen een middel om Hem te dienen.