Buiten de legerplaats? Maar hoe dan?

Het is van groot belang vanuit welk omvattend verhaal (raamwerk van interpretatie) we de schrift lezen.

Wat bedoelt Heb 13:13 met de woorden: “Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.”

Triomfantalisme: (J.N. Darby)
“De legerplaats is het judaïsme. De Hebreeën hebben zich nooit grondig afgescheiden, hoewel christenen, en het was het doel van de Apostel in het schrijven aan hen, door de openbaring van een hemelse Christus, als een centrum van een nieuw systeem van christendom (Heb. 8: 2 spreekt van de “ware tabernakel die geen mens heeft opgericht.”), om hen volledig af te scheiden van het Joodse systeem, hen volledig te scheiden van het Joodse systeem van godsdienst, met zijn gewijd aards priesterschap, zijn tabernakel en haar offers.”

En Moshe nam de Tent, en zette die op buiten het kamp, ver van het kamp, en hij noemde die de Tent der Ontmoeting. En het geschiedde, dat een ieder, die de Here zocht, uitging naar de Tent der Ontmoeting, die buiten het kamp was. (Ex. 33:7)

Sforno:
וקרא לו אהל מועד, [en hij noemde het de tent der ontmoeting] …opdat het volk zou weten dat G’d daar met hem (Mozes) zou communiceren in tegenstelling tot binnen de grenzen van het kampement van het volk.

Dit bericht is geplaatst in Israël, Jodendom. Bookmark de permalink.

3 reacties op Buiten de legerplaats? Maar hoe dan?

  1. gert van der meulen schreef:

    wat het plan dat God heeft m.b.t. de schepping betreft is het van essentieel belang om onderscheid te maken tussen de verschillende bedelingen waarin God dienovereenkomstig handelt. net zoals het van wezenlijk belang is om onderscheid te maken tussen Juda (2 stammen) en Efraïm (de 10 stammen) tussen (Lo) Ammi en (Lo) Ruchama. (En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn.
    Zegt tot uw broederen: Ammi, en tot uw zusteren: Ruchama. (hos. 1).

  2. gert van der meulen schreef:

    voor wie het nog niet begrepen heeft: het judaïsme is een eigenzinnige godsdienst, ontstaan tijdens de ballingschap, met als principieel doel: het oprichten van een eigen gerechtigheid. Doch, God heeft gedurende anderhalf millennium, middels de mozaïsche wet, aangetoond dat er in de mens geen goed woont. de mens kan niet tot God opklimmen. integendeel. er is maar één manier om met God verzoend te worden en dat is door de Middelaar. Degene die God Zelf voorgesteld heeft: Christus! uitgaan buiten de legerplaats geldt nog steeds hoor. uitgaan uit het judaïsme, uitgaan uit welk godsdienstig, religieus systeem dan ook, uitgaan uit Jeruzalem, uitgaan uit het land Palestina -want het zal verwoest worden [zie o.a. joël 2, zach. 14] – uitgaan uit de wereld om de hemel binnen te gaan, te naderen tot de troon der genade, je hemelse positie in Christus in te nemen. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af. God heeft ons getrokken UIT deze wereld. wat Hij nu (in de bedeling der genade) doet is een volk vergaderen voor Zijn Naam, een hemels volk, waar oud-testamentische gelovigen jaloers op zijn: Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. hb 11. een vorm van tempeldienst (of er een derde, stenen tempel komt is mij niet duidelijk) zal zijn herintrede doen gedurende het Messiaanse-rijk, maar dan moet het Joodse volk als “zodanig”, althans de leiders, de vertegenwoordigers van dat volk (knesset?) de Naam des Heeren (die volgens het judaïsme niet uitgesproken mag worden) eerst in geloof aan roepen. dan zal Hij komen en zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg. maar dan is het eerst nog vluchten hoor, vluchten uit de stad naar de woestijn (naar Petra) d.w.z. buiten de legerplaats. dan (nu eerst in de hemelen alles aan Christus onderworpen is) zal de bedeling van de volheid der tijden aanbreken (na de 70e week van Daniël) waarin de Heer ook alles wat op aarde is aan Hem zal onderwerpen (dan, rom. 14, zal alle knie zich voor Hem buigen en alle tong zal God belijden, Hallelujah!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *