Voorzienigheid

“Dit idee van voorzienigheid ontstaat door het logische denken dat samenhang probeert aan te brengen op basis van goddelijke almacht. Het berooft menselijke wezens van hun vrijheid en impliceert de vrijheid van God in het hele scheppingsproces. Ik geloof niet in voorzienigheid. Als er zoiets bestaat, dan gebeurt Gods handelen noodzakelijkerwijs in elke situatie en is zijn heerschappij onbetwistbaar.

Maar wat wordt er dan van de leer van Jezus dat we moeten bidden: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede”? Waarom bidden dat het koninkrijk komt als het al aanwezig is in de voorzienigheid? Waarom bidden dat Gods wil geschiede als dat al geschiede krachtens de voorzienigheid?

Dit gebed laat zien dat Gods wil niet gedaan is, dat we ernaar zoeken, dat hij afhankelijk is en dat we er niet op kunnen rekenen dat God in elke situatie tussenbeide komt om hem te veranderen. Bidden voor Gods koninkrijk en wil laat zien dat er niet zoiets bestaat als voorzienigheid. De Bijbel gebruikt het woord of iets wat daar op lijkt nooit.

Ik weet natuurlijk wel dat sommige teksten het suggereren en daar kunnen we niet omheen. In Matteüs 10:29 staat dat geen enkele mus zal sterven zonder de wil van de Vader. Dit is de gebruikelijke vertaling. Maar het Grieks zegt eenvoudigweg: “zonder uw Vader.” Het is om dingen duidelijk te maken dat “wil” is toegevoegd. Maar de toevoeging verandert het thema volledig. In het ene geval wil God de dood van de mus, in het andere geval vindt de dood niet plaats zonder dat God aanwezig is. Met andere woorden, de dood komt volgens de natuurwetten, maar God laat niets in zijn schepping sterven zonder erbij te zijn, zonder de troost en kracht en hoop en steun te zijn van dat wat sterft. Het gaat om de aanwezigheid van God, niet om zijn wil.”

Jacques Ellul

Dit bericht is geplaatst in Theologie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *