God schept het kwade niet

“Als we verder zoeken, komen we het gezegde tegen in Deuteronomium 32:39: “Ik dood en Ik maak levend.” Ik denk niet dat dit elke geboorte en elke dood tot een specifieke daad van God maakt. Ik geloof dat deze uitspraak drie waarheden bevat.

(1) God is inderdaad de Heer van leven en dood, omdat Hij de Schepper van leven is en in het aangezicht van de dood de kracht van opstanding.
(2) In de mate waarin de hele schepping het spel van leven en dood speelt, is hij werkelijk de Heer van de hele schepping.
(3) We hebben hier een proclamatie van de vrije omnipotentie van God (die de hele passage onderwijst), maar de verwijzing is naar geestelijk leven en dood, niet los van hun fysieke werkelijkheid, maar een relatie met God implicerend.

In overeenstemming hiermee is de grote verklaring aan het einde van Deuteronomium: “Ik heb u heden voorgehouden leven en goed, dood en kwaad…. kies daarom voor het leven” (30:19). We hebben hier geen visioen van een voorzienigheid die leven of dood veroorzaakt, maar van een vrije God die alles doet opdat wij zouden leven, die ons de weg wijst en die ons aanspoort om te leven door het goede te kiezen. Een laatste tekst wordt op verschillende plaatsen gevonden, bijvoorbeeld in Prediker 11:5. “God doet alles: “God doet alle dingen.

Maar Psalm 115:3 geeft ons de ware betekenis: “God doet wat Hij wil.” Dit is duidelijk waar. Hetzelfde geldt voor het vers aan het einde van Job (42:2: “weet dat Gij alle dingen kunt doen”). Het feit dat God alle dingen doet, betekent niet dat hij de grote klokkenmaker is, de mechanicus van het universum,  dat zijn wil een totalitaire wil is die geen plaats laat voor enige andere wil. In Prediker is de belijdenis dat God alle dingen doet, de belijdenis van iemand die alle dingen in het leven heeft uitgeprobeerd, die allerlei experimenten heeft gedaan, die op alle mogelijke manieren naar geluk en wijsheid heeft gezocht, en die is gaan inzien dat alles wat we doen ijdelheid der ijdelheid is, zodat hij uiteindelijk net als Job belijdt: “Wat mij betreft, ik heb het niet kunnen doen. God kan het. Ik heb niets kunnen volbrengen, en het is God die alle dingen doet.” Dat heeft niets met voorzienigheid te maken.”

Jacques Ellul

Dit bericht is geplaatst in Theologie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *