Recensie van “De Zoon van God deel 1” door ds. Hendrik Kramer

Recensie: De Zoon van God. Preekschetsen over het evangelie naar Johannes.

Gepubliceerd in eigen beheer, te verkrijgen via: LULU.com

Deel 1 . Hoofdstuk 1 t/m 7 door Ds. Robbert Veen.

Robbert Adrianus Veen heeft met De Zoon van God een helder leesbaar boek geschreven dat zowel voor ingewijden als minder ingewijden in het evangelie naar Johannes doet wat het moet doen: Zelf dat Evangelie lezen.

Veen maakt er in het eerste hoofdstuk geen geheim van hoe hoog hij het evangelie naar Johannes aanslaat. Hij noemt het Johannesevangelie het evangelie van alle evangeliën. Hij aarzelt niet om te zeggen dat we onze schoenen moeten uitdoen, want we staan op heilige grond als we dit evangelie bestuderen. Persoonlijk heb ik ook altijd een voorliefde voor dit evangelie gehad, maar zoals Veen eerder betoogd: De vier evangeliën vullen elkaar aan en zijn in mijn optiek daarom gelijkwaardig aan elkaar. Toch begrijp ik de lof die Veen uit en het maakt enthousiast niet alleen zijn boek te lezen, maar ook dit evangelie.

In de eerste hoofdstukken neemt de auteur de tijd om aan zijn lezers uit te leggen waarom Johannes dit evangelie geschreven heeft. Hij gaat met precisie door de eerste paar verzen van Johannes 1 heen. Veen zet net als Johannes in de eerste hoofdstukken het doel en de stappen van zijn betoog neer. De auteur grijpt daar in latere hoofdstukken naar terug en dat geeft de lezer een structuur bij het lezen van deze preekschetsen. Want zo luidt de ondertitel van dit boek: Preekschetsen over het evangelie naar Johannes. Bij die ondertitel heb ik enige bedenkingen: Niet omdat dit boek niet bruikbaar zou zijn voor de prediking, maar omdat deze ondertitel suggereert dat dit een boek is voor theologen of op zijn minst voor ingewijden. Terwijl ik denk dat dit boek ook prima te lezen is voor hen die niet op kansels staan, maar wel meer willen weten over het Johannesevangelie.

Het boek volgt het Johannesevangelie op de voet en dat maakt het gemakkelijk te volgen. De auteur geeft in zijn voorwoord duidelijk aan wie zijn inspiratiebronnen zijn en maakt in zijn betoog helder waarom hij bepaalde keuzes maakt. Veen schrikt er niet voor terug om zijn kennis van de theologie en het Grieks daarbij op te voeren, maar het is allemaal in het belang van een goed verstaan van dit evangelie. Als orthodox christen heb ik er weinig moeite mee, omdat ik het eens ben met de keuzes die Veen maakt, maar al was ik het oneens dan nog vind ik het fijn als de auteur helder maakt hoe hij tot keuzes komt, zodat ik hem of haar daar op kan bevragen.

Inhoudelijk gezien heb ik dus weinig op te merken bij dit werk en de structuur wordt al lezende goed duidelijk, maar zou wellicht in een inhoudsopgave aan het begin ( staat nu aan het eind) nog helderder gemaakt worden. Wellicht dat sommige belangrijke thema’s zoals wedergeboorte ondergebracht kunnen worden onder een excurs, waardoor er hier en daar meer ruimte is om in de hoofdtekst te focussen op de Bijbeltekst. Verder bevat het boek hier en daar wat schrijf- of drukfoutjes, maar dit alles kan niet verhinderen dat dit werk aanspoort om het Johannesevangelie zelf te lezen en te bestuderen en daarin Hem te mogen ontmoeten van wie dit Evangelie getuigt: Jezus Christus: De Zoon van God.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *