Opnieuw: een geheel andere visie op wat we al denken te weten

[voetnoot 68 uit THE PRE-CHRISTIAN TEACHINGS OF YESHUA]

“Paulus beweert dat hij zijn evangelie niet geleerd heeft van de Apostelen of van enige discipelen. Want noch heb ik het van een mens ontvangen, noch is het mij geleerd, maar het is mij door openbaring van Jezus Christus geschied. Galaten 1.12 Dit en 1 Korinthe zijn de enige plaatsen waar Paulus in zijn authentieke brieven spreekt over zijn Christus-visioen.

Twee generaties later geeft de schrijver van Lucas-Handelingen twee veel dramatischer versies van Paulus’ Christusvisioen – zijn bekering op de weg naar Damascus. Beide versies in Handelingen zeggen dat Paulus een verblindend licht zag en de stem van de levende Christus hoorde. Zijn metgezellen, zo wordt ons verteld, zagen ook het licht, maar werden in tegenstelling tot Paulus niet verblind. In het ene verslag horen zijn metgezellen de stem, in het andere horen zij de stem niet. De verslagen in Handelingen zijn waarschijnlijk niet historisch, maar legendarisch. Uit wat Paulus zegt over zijn visioen van de opgestane Jezus in Korinthe, waar hij het vergelijkt met de ervaringen van de andere apostelen “…toen verscheen hij aan Jakobus; daarna aan al de apostelen; en het laatst van al, als aan het ontijdig geboren kind, verscheen hij ook aan mij”, lijkt hij niet te spreken over een verblindend visioen op de weg naar Damascus, maar over het gezien hebben in een visioen (ophthai).

Paulus berispt de Korinthische charismatische tongsprekers met de woorden: Ik dank God, dat ik meer in tongen spreek dan gij allen. Toch spreek ik in de kerk liever vijf woorden met mijn verstand om anderen te onderrichten, dan tienduizend woorden in een tong. Met andere woorden, Paulus zegt dat hij goddelijke leiding ontvangt door zijn noëtische faculteit, de nous, het hogere verstand, of geestelijk zicht. Op een andere plaats (II Cor. 12.2f.) vertelt hij van het maken van een Merkabah-opstijging in trance naar de Derde Hemel van het kabbalistische Pardes (Paradijs). Het lijkt het meest waarschijnlijk dat de geloofsbrieven van Paulus als apostel voortkwamen uit privé visioenen en openbaringen.”

Dit bericht is geplaatst in Jodendom, polemiek. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Opnieuw: een geheel andere visie op wat we al denken te weten

  1. Jan Luiten schreef:

    Hier ontbreekt iedere deugdelijke argumentatie waarom het waarschijnlijker is dat de verschijning van Christus aan Paulus een visioen is. Lucas geeft in zijn inleiding op zijn evangelie aan dat hij een betrouwbaar verslag wil geven van de gebeurtenissen rond Jezus. Paulus is de nuchterheid zelve. Verder heeft Jezus het nooit over esoterische zaken. De profeten in het oude testament weten heel goed te onderscheiden tussen visioenen en werkelijkheid. En tot slot: het volk Israel heeft toch zeker geen gemeenschappelijk visioen gehad toe ze Gods stem hoorden…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *