Meditatie op zondag – de valse profeten in Jeremia 23

Heer Jezus, het is opnieuw Uw dag. Vandaag wil ik u aanspreken terwijl ik de woorden overweeg van Jeremia.
“Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE” (Jer. 23:16).

Heere, zijn er van die profeten ook vandaag nog? Die hun eigen gedachten uitgeven voor Uw Woord? Die zelf zijn gaan lopen maar niet gezonden zijn? Die zelf zijn gaan spreken maar niet in Uw Naam? Die anderen willen leren om ook zelf Uw stem te horen, om dronken te worden door hun eigen woorden, terwijl hun hart van U is afgekeerd?

In heel Uw Kerk horen we leugens over U. Horen we woorden van troost zonder oproep tot berouw “zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid” (vers 14). Horen we over vrede, terwijl “ieder in zijn verharde hart voortgaat”, horen we mensen pretenderen dat Uw kracht door hun handen stroomt waar zij zeggen: “geen onheil zal over u komen.”

Ze zeggen, Heere, dat U tot hen spreekt, hun een Bediening opdraagt; hun leiders zijn dronken van de bemoedigende woorden die U spreekt. Ze lachen en babbelen op een podium, zij maken zichzelf groot en Uw Naam is een bijgedachte in hun hart. Ze pretenderen dat U een God bent van nabij, een huis-God, een maatje voor elke dag. Zo misleiden zij de mensen die zo graag horen dat ze zullen genezen, en het soms medicijn van de Heelmeester niet kunnen verdragen. Zij strelen het gehoor en vervullen de begeerten van mensen die geluk en niet de waarheid zoeken.

Als zij werkelijk Uw Woord hadden gehoord, hadden zij dan niet verkondigd dat Uw volk zich moet verootmoedigen? Dat wij moeten terugkeren van onze slechte weg? Dat wij berouw en bekering nodig hebben? Maar Uw Kerk is overspelig geworden. De Baäl van Gezondheid, en de Asjera van Welvaart worden aangeroepen in de naam die boven alle naam is. Daardoor verdort Uw volk in een woestijn zonder het water van Uw Woord. Daardoor is de eenheid van Uw gemeente verder weg dan ooit. Daardoor is Uw Kerk als een weduwe geworden. Daardoor is zij niet langer het fundament van de waarheid. Uw bruid is onherkenbaar geworden. “Een vorstin onder de gewesten is nu verplicht tot herendienst” (Klaagliederen 1:1). Maar zij roepen: “Dank U Jezus! Dank U Jezus!”

Heere! Verlos ons van de valse profeten. Verlos ons van hun leugens en hun gezwets.😵 😵

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *