Bespreking van Jan Pool’s preek over “Hoe is je relatie met God?” (1/2)

 

Dit bericht is geplaatst in Discussie, Theologische kritiek met de tags , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Bespreking van Jan Pool’s preek over “Hoe is je relatie met God?” (1/2)

 1. Jaap schreef:

  Beste Robbert, reageren lijkt me hier meer gepast dan op Youtube. Ik heb geboeid geluisterd. Zie mijn reactie aub niet als kritiek.

  De zgn. ‘Vrije wil*’ kwam ter sprake. Onze wil is inderdaad niet “vrij”, maar naar ik geloof desondanks wel vrij genoeg om te kiezen.
  “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” Mattheüs 11:28.
  “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”. Johannes 6:37 en zoveel andere teksten die aansporen tot bekering, berouw, geloof , beijvering, gehoor geven aan Gods Woord etc.

  Op de vraag “voor wie de Here Jezus gestorven is”, geeft de Schrift op veel plaatsen direkt antwoord. Zoals: ” Één voor allen gestorven.” 2 Korinthe 5:15. “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt,” Johannes 1:29 “En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.” 1 Johannes 2:2

  Dat ieder mens daarmee dan ook behouden* zou zijn, is de (soms nogal hardnekkige) denkfout die ik met name terugvond bij zgn. ‘christen-universalisten’. Maar zo is het natuurlijk niet. Dat je zonden verzoend en weggedragen zijn (denk aan de ultieme losprijs die is betaald!!!) betekent nog geen opstanding ten leven, maakt je nog geen mede-erfgenaam met Christus. Zie ook in dit verband 2 Korinthe 5:15 “….degenen die leven” zijn hier duidelijk onderscheiden van de grote groep, namelijk “allen die gestorven zijn”.

  De straf op de zonde is onvermijdelijk de dood. Een ieder die niet gelooft, is reeds geoordeeld, en zal het leven niet zien. Voor ons levenden geldt: Geloof in de Opgestane, wordt (Gode zij dank!) gerekend tot gerechtigheid!
  Samengevat zou ik willen zeggen dat ik ervan doordrongen ben dat de Here Jezus daadwerkelijk voor elk mens gestorven is. Dat weet ik zó zeker, omdat het zélfs voor mij was.

  *stokpaardjes van de leer van alverzoening

  • Robbert Veen schreef:

   Maar beste Jaap, ik ben het in alles met je eens. Je spreekt echter alleen over de rechtvaardiging – ik spreek over de heiliging. Dat vult elkaar aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *