De rollen omgedraaid…

VOORGANGER ZOEKT GEMEENTE (PKN of anders)

Voorganger (m) zoekt een gemeente van Christus om Gods Woord te mogen verkondigen, toe te rusten tot wederzijdse dienstbaarheid en te onderrichten in de waarheid van Gods Woord. Ik verwacht van de gemeente dat zij:

 • Bijbelgetrouw is en gehoorzaam wil zijn aan Gods Woord boven elk mensenwoord, ook dat van eerbiedwaardige tradities.

 • Groeien wil in geloof en kennis van God de Vader en de Heer Jezus Christus – en dat concreet maakt door een wekelijkse bijbelbespreking.

 • Streeft naar een eredienst waarin Christus wordt groot gemaakt en het niet in de eerste plaats gaat om de pastorale zorg voor mensen.

 • Toelaat dat ook leken deelnemen aan de fundamentele taak een waarachtige ere-dienst met elkaar te vieren.

 • Het belangrijk vindt dat de gemeente van Christus ook een biddende gemeente is en daarom het vormen van gebedskringen aanmoedigt.

 • Het pastoraat zo serieus neemt dat zij haar leden wil toerusten om pastoraal naar elkaar om te zien en niet alles van de voorganger te verwachten.

 • Een kerkenraad heeft die beseft Christus als Heer van de gemeente te dienen en niet zo te werk kan gaan als een verenigingsbestuur dat mensen dient.

 • In de eerste plaats het evangelie wil verkondigen aan de directe omgeving van de gemeente en beseft dat inspanningen op maatschappelijk terrein een secundaire taak zijn en niet de hoofdzaak van onze kerkelijke opdracht.

 • De viering van het avondmaal op Bijbelse grondslag plaatst en daarom niet-belijdende leden aanmoedigt zich ervan te onthouden.

 • Doopleden aanmoedigt alsnog door belijdenis de volle verantwoordelijkheid voor hun geloof op zich te nemen.

 • Weet en gelooft dat het Evangelie van Jezus Christus een reddende en bevrijdende boodschap is, gericht aan alle mensen.

 • In haar keuze van gastpredikanten de trouw aan de Schrift en de verkondiging van het evangelie als criterium hanteert.

 • Probeert gemeente te zijn zoals de eerste gemeente dat was: volhardende in de leer der apostelen, de breking van het brood, de gebeden en de gemeenschap.

Aanmeldingen aan ds. Robbert A. Veen, raveen1956@hotmail.com

Zo zou het eruit kunnen zien als de rollen waren omgekeerd…

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in BIJBELSTUDIE. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *