De Messias komt ná het Christendom – Rabbi Nehemiya

Het wordt onderwezen in een baraita dat Rabbi Nechemya zegt: Gedurende de generatie dat de zoon van David komt, zal arrogantie voortwoekeren en de kosten van levensonderhoud zullen de mensen corrumperen, zodat zij zich met bedrog zullen bezighouden. De wijnstok zal vruchten voortbrengen, maar de wijn zal duur zijn. En de hele heidense monarchie zal bekeerd worden tot de ketterij [van het christendom – Steinsalz en Freedman in de Soncino editie], en er zal geen neiging onder het volk zijn om berisping te accepteren.

Deze baraita ondersteunt de mening van Rabbi Yitzchak, zoals Rabbi Yitzchak zegt: De zoon van David zal niet komen voordat het hele koninkrijk bekeerd zal zijn tot ketterij. Rava zegt: Van welk vers is deze uitspraak afgeleid? Het is het vers:”Hij is helemaal wit geworden; hij is ritueel rein” (Leviticus 13:13).

[Commentaar van Adin Steinsalz: ”Iemand is alleen melaats en ritueel onrein als hij een melaats merkteken heeft, hoe klein ook, maar niet als zijn huid helemaal melaats is. Op dezelfde manier zal de wereld alleen verlost worden als het Joodse volk zijn laagste punt bereikt heeft.”]

Bavli Sanhedrin 97a

Rabbi Neĥemya zegt: De Boom der Kennis was een vijgenboom, want het was met de materie waarmee zij zondigden dat zij gerehabiliteerd werden, zoals er staat: “En zij naaiden vijgenbladeren bijeen en maakten voor zichzelf lendendoeken” (Genesis 3:7).

Bavli Sanhedrin 70b


Dit bericht is geplaatst in Jodendom, Talmoed. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *