Christendom is kwetsbaar voor complottheorieën

Hoe beginnen complottheorieën? Sommige komen voort uit de noëtische effecten van het gebrekkige denken. Maar andere komen voort uit “de god van deze wereld”, die “het verstand van de ongelovigen verblindt, opdat zij het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus niet zien” (2 Kor. 4:4). De leugens en het bedrog van de duivel begonnen met Adam en Eva, en complottheorieën waren al in de tijd van Jesaja wijdverbreid (Jes. 8:11-13).

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.

Kijk maar eens naar deze uitspraken, allemaal afkomstig van een enkel bericht op Facebook:

1. Mede door Hollywood zijn mensen het narretief van 11 september gaan geloven.

Hollywood is dus de bron van de mythe (?) dat Al Qaida achter de aanslag op de Twin Towers stak? In werkelijkheid heeft president George Bush dat bedacht en uitgewerkt? (Was een populaire complottheorie voor een korte tijd in de VS.) Een extremer voorbeeld is de QAnon theorie dat Obama en Clinton de leiders zijn van een grote groep pedofielen. Er zijn zelfs leden van Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die in het openbaar deze theorie aanhangen. 

2. En nine eleven was ook het begin om de populatie verstrekkende privacy rechten te ontnemen in de naam van veiligheid, never waste a good crisis.

Privacy rechten ontnemen, is ook een populaire gedacht onder complotdenkers in de VS. Trump maakte daar gebruik met de suggestie dat hij en zijn campagne door Obama waren bespioneerd. Net als alle andere complottheorieën is er een element van feitelijkheid: vanwege de terrorisme dreiging zijn surveillance mogelijkheden voor allerlei politie eenheden (FBI, NSA etc.) wel degelijk uitgebreid. Maar staat dat gelijk aan “privacy rechten ontnemen”?

3. Men sprak over een nieuw normaal, het uitsluiten zou normaal moeten worden, en nu al zien we dat men het krediet systeem wil uit rollen op basis van deze uitsluitende QR code die men gebruikte, ook richting een CO2 budget, dit om de klimaat crisis te bestrijden.

Omdat niet-gevaccineerden in een beperkte tijdspanne niet werden toegelaten in plaatsen waar besmetting moeilijk te vermijden was, werd ineens geklaagd over een tweedeling van de samenleving. Maar de rechten van degenen die geen covid wilden krijgen leken er niet veel toe te doen. Voor de rest buitelen de complot-ideeën over elkaar heen. Een dergelijke ademloze manier van spreken Moet het gebrek aan feitenkennis en de gebrekkige logika verbergen achter een lading hartstocht. Maar een geschreeuwde leugen is net zo goed een afwijking van de waarheid – die trouwens in veel gevallen zou moeten luiden: we weten het niet. 

4. De wereld bood ook meteen de redder, ook al was er geen oversterfte.

Ook populair: er was geen oversterfte. Dat kon met eenvoudige statistieken worden weerlegd, maar juist degenen die geen kaas van statistiek of wiskunde hadden gegeten, sprongen er bovenop om te beweren dat die oversterfte er niet was. 

De redder was het vaccin, en daar werd nogal over gschamperd. Sommigen hadden het over het teken 666 dat op moleculair niveau met het vaccin door een demonische Bill Gates in het vaccin zou worden meegesmokkeld. 

5. Momenteel is er wel sprake van oversterfte, al anderhalf jaar precies vanaf het moment dat de wereld hun redder in viervoud bood.

De verklaringen daarvoor zijn heel plausibel, maar natuurlijk niet voor complotmaniakken die het verband met de besmettingsgraad van vorig jaar niet willen zien, en niet naar andere oorzaken zoeken. 

6. Jezus komt spoedig weer op de wolken, de tekenen getuigen daar van ook rond de woke agenda en wat er gebeurt in het middenoosten rondom Israel, dat weinig aandacht krijgt door alle afleiding.

De “woke agenda” is een teken van de spoedige wederkomst van Christus. Wie vindt het gek dat ik met mensen die dit soort zaken beweren niet eens in discussie wil? 

In het Nieuwe Testament waarschuwde Jezus zijn volgelingen voor zijn tweede komst: “Ziet toe dat niemand u op een dwaalspoor brengt” (Matt. 24:4; Markus 13:5). Paulus spoorde gelovigen aan: “Laat niemand u misleiden met loze woorden” (Ef. 5:6) en “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden” (2 Thess. 2:3). Johannes zegt: “Kleine kinderen, laat niemand u misleiden” (1 Joh. 3:7).

Belijdende christenen die deze theorieën geloven, bevinden zich op het gevaarlijke doornige terrein dat Jezus beschrijft in Mattheüs 13:22, waar, zoals William Hendriksen het formuleert, “Constante bezorgdheid over wereldse zaken de geest en het hart vullen met duistere voorgevoelens.” In plaats van te streven naar het bewaren van de eenheid van de Geest in de band van de vrede door nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde (Ef. 4:2-3), brengen zij de werken van het vlees voort en voeden zij tweedracht en verdeeldheid waardoor gelovigen partij kiezen, ruzie maken en met elkaar vechten (Gal. 5:20). Wanneer het zover is, is de duivel erin geslaagd zijn eeuwenoude instrumenten van misleiding en verdeeldheid te gebruiken om de kerk te ontwrichten, en het onderstreept de waarschuwing van Petrus dat “wat iemand overwint, daaraan is hij onderworpen” (2 Petr. 2:19).

Het zijn juist de complotdenkers die binnen de Christelijke kerk de misleiders blijken te zijn, juist wanneer ze hard schreeuwen dat de rest van de kerk de demonische samenzwering niet wil zien. Wat dit “volk” een samenzwering noemt, laten wij dat niet zo noemen en Jes. 8:12, 13 volgen.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *