Geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus is (ingelijfd) – Rom. 8:1 in Schagen op 23 oktober 2022

Gebeden, schriftlezing en verkondiging in De Bethel in Schagen, op 23 oktober 2022.

  1. Zonde heeft een aanknopingspunt, zelfs in de volmaakte mens, wanneer we Gods gebod overdrijven (niet aanraken), of geobsedeerd raken van de mogelijkheid van de zonde (de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden plaatsen – zie deze video). Luister naar de preek voor de uitleg van deze punten. (Genesis 2:3, 6-9 en Genesis 3:1-7)
  2. God grijpt in door een volk af te zonderen dat onderwijs in Gods wet en Gods bedoelingen aan de volkeren moet geven: Israël. (Jesaja 42)
  3. Dat volk krijgt in haar Messias een belichaming, d.i. Christus is de ware koning, representant van het volk, in zekere zin is Hij Israel. (Romeinen 8)
  4. Die Zoon wordt vlees, d.w.z. Hij leeft in de wereld als de mens Jezus van Nazaret – zoals Hij ook de Torah belichaamt, het vleesgeworden Woord is. (Joh. 1:1,18)
  5. Deze Zoon “veroordeelt de zonde”, maar niet aan ons die het verdiend hadden, maar aan Zichzelf. Hij wordt rantsoen, losprijs (Jes. 42), zondoffer (Paulus), en vernietigt zonde en schuld principieel in Zichzelf en neemt ons daarin mee.
  6. Het doel is met onze bevrijding van zonde en dood nog niet bereikt. Uiteindelijk leven wij in Zijn Geest, wanneer we Hem gehoorzamen, en daardoor de “rechtvaardige eis van de Wet”  vervullen. (Romeinen 8:6)
Dit bericht is geplaatst in PREKEN. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *