Als Jezus een Jood was, waarom zijn wij dan katholiek?

Vraag:
Als Jezus een Jood was, waarom zijn wij dan katholiek?

Het origineel vind je hier:

https://www.catholic.com/qa/if-jesus-was-a-jew-why-are-we-catholic


Antwoord:
1.

De term Jood wordt in de Schrift in minstens twee betekenissen gebruikt: om te verwijzen naar hen die etnisch Joods zijn en naar hen die religieus Joods zijn. Jezus was een Jood in beide betekenissen. In feite voltooide hij de Joodse religie door te dienen als de Messias (Christus) die de profeten al lang hadden voorspeld.

Mijn reactie: Dit idee van de voltooiing van het Jodendom in het christendom is in feite een uitdrukking van wat we triomfantalisme noemen, de leer van de substitutie van het Jodendom door de kerk. Het Jodendom wordt daarmee afgeserveerd als een onvolledige en gebrekkige godsdienst. De kerk is de ware erfgenaam van de belofte van het Oude Testament, en bezit een waarheid die joden principieel ontgaat.

Maar horen we niet in het evangelie juist dat Jezus in het geheel geen nieuwe godsdienst kwam brengen? Berust deze gedachte niet op een misverstand over de betekenis van het woord “vervullen”?

Zo lezen we in Mattheus:

17 Meent niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

Het is duidelijk dat “vervullen” niet opheffen, afschaffen of veranderen kan betekenen. Niets van de wet “gaat voorbij.” De verwachting van de Messiaanse tijd in het Oude Testament betekent ook helemaal geen afschaffing van de Thora. Zo lezen we in Jeremia:

31 Zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
33 Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.


2.

De voltooide vorm van de Joodse religie staat bekend als het Christendom en de aanhangers ervan zijn Christenen of “volgelingen van de Christus”. Helaas erkenden veel mensen die etnisch Joods waren de rol van Jezus als Messias niet en dus accepteerden zij het Christendom, de voltooide vorm van het Jodendom, niet. In plaats daarvan bleven zij bij een gedeeltelijke, onvolledige vorm van het Jodendom. Andere Joden (de apostelen en hun volgelingen) erkenden wel dat Jezus de Messias was en omarmden de nieuwe, volledige vorm van het Jodendom.

Mijn reactie: Op grond waarvan kun je nu zeggen dat het (Rabbijnse) Jodendom slechts een “gedeeltelijke, onvolledige vorm” van het Jodendom is? Wat ontbreekt er dan aan?

Ik zou juist zeggen dat het christendom een verwarde, onvolledige vorm van het Jodendom is. Een christendom dat vanwege de toevloed van heidenen zijn joodse wortels heeft verloochend.


3.

Kort daarna werd erkend dat men een volgeling van Christus kon zijn, zelfs als men etnisch niet tot het Joodse volk behoorde. Zo begonnen de apostelen veel niet-Joden tot het christelijk geloof te bekeren. Het is dus mogelijk dat iemand religieus een Jood is (omdat hij het christendom, de voltooide vorm van het Joodse geloof, heeft aanvaard), maar etnisch geen Jood is. Dit is vandaag de dag het geval met de meeste christenen.

Het is dit verschil tussen etnisch en religieus Jood zijn dat ten grondslag ligt aan Paulus’ uitspraak in Romeinen 2:28-29: “Want hij is geen echte Jood die er uiterlijk één is, noch is de ware besnijdenis iets uiterlijks en lichamelijks. Hij is een Jood die innerlijk één is, en echte besnijdenis is een zaak van het hart, geestelijk en niet letterlijk.”

Christenen zijn degenen die Paulus innerlijk (religieus) Joods noemt, terwijl niet-christelijke Joden degenen zijn die hij uiterlijk (etnisch) Joods noemt. Hij benadrukt dat de eerste toestand het belangrijkst is.

Mijn reactie: Ik bestrijd de gedachte dat een Jood die Jezus niet als de Messias aanvaardt, slechts uiterlijk een Jood is. De besnijdenis van het hart waarover Deuteronomium 30 bijvoorbeeld spreekt, heeft niets te maken met geloof in de Messias. Iemand met een besneden hart heeft God lief en onderhoudt Zijn geboden. 


4.

Helaas braken in de loop van de tijd sommige christenen af van de Kerk die Jezus stichtte, en dus was er een naam nodig om deze Kerk te onderscheiden van degenen die ervan afbraken. Omdat alle afsplitsingen bijzondere, lokale groepen waren, werd besloten om de Kerk die Jezus stichtte de “universele” (Grieks, kataholos = “volgens het geheel”) Kerk te noemen, en dus werd de naam katholiek erop toegepast.

Daarom was Jezus een Jood en zijn wij katholieken: Jezus kwam om de Joodse religie te voltooien door een Kerk te creëren die zou dienen als de vervulling ervan en open zou staan voor mensen van alle rassen, niet alleen etnische Joden. Als katholieken zijn wij degenen die de vervulling van het Joodse geloof hebben aanvaard door ons aan te sluiten bij de Kerk die Jezus heeft gesticht.

Mijn reactie: De missie van Jezus is echter een geheel andere geweest. Hij kwam niet om de wetten de profeten af te schaffen, maar om ze door zijn prediking volledig te maken, te vervullen. Vervullen, dat wil zeggen, overeind te houden en te zorgen dat geheel Israël zou leven in gehoorzaamheid aan de thora. Dan zou het gezag van God over Zijn volk worden hersteld, en daardoor zou de Messiaanse tijd kunnen aanbreken. Jezus nam een risico door de aanvaarding van de Messiaanse tijd te willen afdwingen, door een confrontatie met het joodse gezag in Jeruzalem uit te lokken. De mislukking van deze missie werd door Zijn volgelingen omgeduid als een overwinning. Daarvoor was een complexe theologie nodig, die met name door Paulus zou worden uitgewerkt.


 

Dit bericht is geplaatst in Israël, Jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *