Weg met de afgoden!

Iedereen praat over het coronavirus.

Komt het van de duivel, van God of is het een menselijk falen?

Gerrit Veldman betoogde dat er drie elementen in zitten. Kijk maar naar Job. De duivel wil Job aantasten, God laat het toe maar het zijn de roversbenden die het uitvoeren. Het is een samenspel van de duivel, God en de mensen. (En bij Jobs ziekte, de mensvijandige organismen in de schepping.) Is er een doel te zien achter de coronadreiging en het effect van de social distancing?

De inwoners van Jeruzalem krijgen in ieder geval twee gevolgen te horen van “het brood der benauwdheid en het water van de verdrukking” waar zij mee te maken hebben. Leraars zullen weer zichtbaar worden en zij zullen onderwijzen over de weg van de Heere – de opdracht is die weg niet naar links of naar echts te verlaten. Je krijg de stem van die leraren “van achteren” te horen.

Natuurlijk. Zolang we naar voren toe gericht zijn op de dagelijkse nieuwtjes over de curve, de IC’s, het gebrek aan mondkapjes en de dreigende recessie.

Maar dan ook nog: doe de afgoden weg! Neem de zilveren en gouden bekleding van de afgodsbeelden weg, zodat duidelijk wordt dat het allemaal mensenwerk is. Misschien zijn voor ons de in zilver getooide afgoden wel de afgoden van de economie, en die met gouden bekleding onze instituties van schijn-gerechtigheid. Wanneer is ooit zo duidelijk gebleken hoe oneerlijk het eigenlijk toegaat in ons – neo-liberaal, neo-kapitalistisch – economisch systeem? Voor de wereld kan het een les zijn tegen het nationalisme, het eigenbelang van staten, de grote prijs die onderlinge strijd ons kost. Een vermaning om gezondheidszorg niet te verwaarlozen ten gunste van de schijnzekerheden van onze defensie. Internationale solidariteit is geboden – maar lijkt ook ver te zoeken.

Voor Christenen kan dit een tijd zijn van bezinning zijn, van grondige hernieuwde Bijbelstudie, om de Weg van de Heere te leren kennen, en niet door te slaan in wantrouwen of in overmoed tegenover de coronadreiging. Om ook onszelf te beproeven welke “afgoden” in ons leven onze toewijding aan de Heer in de weg staan. En ze weg te doen!

De verkondiging werd uitgesproken in een eredienst in Heemstede, met 9 (sic!) leden van de gemeente aanwezig, keurig op 2 meter afstand van elkaar, met alle nodige voorzorgsmaatregelen daarbij.

Source:

https://www.spreaker.com/user/robbert_veen/verkondiging-over-jesaja-30-in-de-heemke

Dit bericht is geplaatst in Verkondiging. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *