Over Psalm 31 als tekst voor de Nieuwjaarspreek…

PSALM 31
Liked it? Take a second to support Robbert Veen on Patreon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *