Meditatie voor 10 januari 2017 – het lachen van Sara

Eerste van een tweede serie meditaties (elke serie bevat tien meditaties).

Liked it? Take a second to support Robbert Veen on Patreon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *