Het goede als doel

Wanneer God het kwade toelaat dan gebeurt dat niet tegen Zijn wil in. Betekent dat dan dat Hij het kwade wil? Het kan niet anders! Als God het kwade niet wil, dan zou het niet gebeuren. We vinden dus deze paradox dat God “wil” wat Hij niet wil. Hoe is dat met elkaar te verzoenen?

Het hangt ervan af op welk doel onze wil uiteindelijk gericht is. Een vader die op hoge leeftijd ernstig ziek wordt en elke dag door helse pijnen wordt gekweld, smeekt zijn beide zoons op zijn ziekbed of ze hem euthanasie willen laten verlenen. De zoon die zijn vader nooit heeft liefgehad en lange tijd onverschillig is geweest tegenover diens lijden, zegt onmiddellijk ja. Hij is gemotiveerd door haat tegen zijn vader en het verlangen zo snel mogelijk het gewone leven weer te kunnen opnemen. De zoon die zijn vader zijn hele leven lang heeft liefgehad, en hem het beste kent zegt nee, omdat hij hoopt op een wonder en zijn vader nog niet kan missen. Welke zoon wil hier het goede? Het is moeilijk te bepalen omdat we niet alle omstandigheden kennen. Het is zeker denkbaar dat de goede zoon wil wat God niet wil. En de slechte zoon juist wil, wat zijn vader wil en wat voor die vader het laatste en enige antwoord is op het lijden.

Het komt erop aan wat het einddoel is van onze wil. Wanneer God Zijn goede wil realiseert door middel van de kwade wil van kwaadaardige mensen, is het goede dat er uit tevoorschijn komt de rechtvaardiging van het toelaten van het kwade. Was het de wil van de Vader dat Christus zou worden gegeseld, gekruisigd, vermoord? De daden van het Sanhedrin, van Pilatus, van de Romeinse soldaten waren alle in strijd met Gods wil. God liet dit kwade echter toe. Is God daardoor onrechtvaardig geweest tegenover Zijn Zoon? Maar het goede eind doel van God wil was, dat Zijn Zoon het Lam zou zijn, dat aan het kruis de zonde van de wereld droeg. Op grond van Zijn sterven is nu vergeving mogelijk voor een ieder die gelooft. Het toelaten van de kwade daden van al deze hoofdrolspelers in de Passie van Christus, had dit goede op het oog. Het kwade, waarvoor niemand anders dan de daders verantwoordelijk zijn, werd door Gods wil voorzien en omgebogen tot dit goede einddoel. Is God dan onrechtvaardig omdat Hij al deze kwade daden heeft toegelaten?

Sommige mensen denken dat de enige God waar je wat aan hebt, een God is die alle menselijke fouten en alle natuurrampen voorkomt.
Als God het zo gewild had, dan had Hij de schepping zo wel ingericht. God zou dan niets anders zijn geweest dan de oorsprong van een natuurwet, en niet van een wezen dat uit vrije wil moet besluiten Gods wil te doen. Dan zou God genade en Zijn gerechtigheid in eeuwigheid niet zijn geopenbaard. Daarom is het zo belangrijk om ons telkens weer te herinneren: soli Deo Gloria. God handelt uiteindelijk om Zichzelf te verheerlijken, die te tonen en te demonstreren en geestelijke wezens die voor Hem een zelfstandige ander zijn, en aan wie Hij Zich tonen kan als Wie Hij is.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *