Herhalingsvragen voor BBerachot 5a – 6b

Vragen bij Berachot 5a en 5b

1. Welke vier middelen kun je inzetten om je jetser ra’ te bestrijden?

2. Wat zijn de drie gaven van God die door jisoerien worden verworven?

3. Wat is “jisoerien sjel ahava”? Wat is het gunstige gevolg ervan?

4. Op welke twee manieren zou God het verlies van de wijngaard van R. Hoena kunnen compenseren? Wat is het verschil tussen die twee manieren?

5. Waarom zou je je bed in de richting noord-zuid moeten plaatsen en wat is daarvan de beloning?

 

Vragen bij Berachot 6a en 6b

1. Wat kun je zeggen over het bestaan van “demonen” op grond van de tekst van de Talmoed?

2. Wat zegt de Talmoed over de aanwezigheid van God bij groepen met verschillende omvang?

3. Wat staat er geschreven in de tefillin van God?

4. Aan welk gebed moeten we in het bijzonder aandacht besteden?

5. Wat is een bijzondere beloning of verdienste bij het bezoek aan een huis met rouwenden? En bij het uitspreken van een begrafenisrede? En bij het bijwonen van een huwelijk?

6. Wat is de bijzondere beloning wanneer iemand op zijn broeder wacht in de synagoge totdat deze zijn gebed heeft voltooid?

7. Wat moet je hebben om er zeker van te zijn dat je woorden van gebed worden gehoord?

8. Wanneer is het toegestaan om achter een synagoge te bidden?

9. Waarom worden de woorden van twee mensen die samen thora studeren opgeschreven?

10. Waarom wordt gezegd dat de God van Abraham een mens tot hulp zal zijn, wanneer deze een vaste plaats voor zijn gebed inricht?

Toelichting bij vraag 9.

Volgens de Spreuken van de Vaderen (2:1) worden de daden (en woorden) van alle mensen in het boek van de gedachtenis opgeschreven. Dat geldt dus ook voor de daden van een individu. Waarom is een verschil tussen de daden van een individu, en de daden van twee mensen die samen studeren?

Toelichting bij vraag 10.

Het is duidelijk dat het inrichten van een vaste plaats voor het gebed geen betrekking heeft op het gebed in de synagoge, omdat de hele synagoge een vaste plaats voor gebed is. Het gaat dus om een vaste plaats in het huis.
Sommige zeggen dat de tekst ons wil leren dat iemand een keuze moeten maken voor een bepaalde synagoge om in te bidden, zodat hij niet elke dag of elke week een andere synagoge bezoekt. Maar binnen de synagoge van je keuze mag je bidden waar je maar wil.
Een enkeling (de Rosj) is echter van mening dat je niet alleen maar een vaste synagoge moet hebben, maar ook een vaste plaats binnen die synagoge.
De Sjoelchan Aroech is het daarmee eens. Men moet alleen in noodgevallen van plaats veranderen. Avraham Zajac merkt echter op dat als iemand anders jouw plaats in de synagoge heeft ingenomen, je die niet van jouw plaats moet verdrijven. Vanwege het beginsel dat de liefde voor Israël de toegang is tot de liefde voor God.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *