Genesis 14, Hebreeuws, vertaling, Hebreeën 7 (Melchizedek) en Rasjie

Liked it? Take a second to support Robbert Veen on Patreon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *