Een joods-christelijk idee in de 4e eeuw: alleen de Messias maakt verschil

Pseudo-Clementine Recognitions 1.50.5–6

“Maar wat ik zeg is dit: Het was te verwachten dat Christus zou worden ontvangen door de Joden, tot wie Hij kwam, en dat zij zouden geloven in Hem, die verwacht werd voor het heil van het volk, volgens de overleveringen van de vaderen; maar dat de heidenen afkerig van Hem zouden zijn, omdat noch belofte noch aankondiging aangaande Hem aan hen was gedaan, en Hij zelfs nooit aan hen bekend was gemaakt, zelfs niet bij naam. Toch zeiden de profeten, tegen de orde en volgorde der dingen in, dat Hij de verwachting van de heidenen zou zijn, en niet van de Joden.581581 Gen. xlix. 10. En zo geschiedde het. Want toen Hij kwam, werd Hij in het geheel niet erkend door hen die Hem schenen te verwachten, als gevolg van de overlevering van hun voorvaderen; terwijl zij die in het geheel niets van Hem hadden gehoord, zowel geloven dat Hij is gekomen, als hopen dat Hij nog komen zal. En zo blijkt in alle dingen de profetie getrouw, die zei dat Hij de verwachting der heidenen was. De Joden hebben zich dus vergist met betrekking tot de eerste komst van de Heer; en alleen op dit punt is er onenigheid tussen ons en hen. Want zijzelf weten en verwachten dat Christus komen zal; maar dat Hij reeds gekomen is in nederigheid – zelfs Hij die Jezus genoemd wordt – weten zij niet. En dit is een grote bevestiging van Zijn komst, dat allen niet in Hem geloven.”

Commentaar van  Annette Reed ( Messianism between Judaism and Christianity, p. 4)

Als we beter kijken, blijkt dat wat een eenvoudig verschil lijkt te zijn, zeer ambivalent is: als uiteenlopende messiaanse overtuigingen een punt van onderscheid zijn tussen christenen en joden, dan is dat alleen omdat messianisme de eigen oorsprong van het christendom markeert als jodendom. Bijgevolg kunnen zogenaamde “joods-christenen” de essentiële identiteit van het jodendom en het christendom verdedigen op precies dezelfde gronden als de zogenaamde “niet-joods-christenen” het tegendeel kunnen doen, want “niet-Joodse christenen” kunnen pleiten voor hun essentiële verschil.

 

Dit bericht is geplaatst in Jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *