De Herziene Statenvertaling #3

Met dank aan Wouter de Vos: Prediker 2:8 en 8:2 vergeleken in de SV en de HSV.

Liked it? Take a second to support Robbert Veen on Patreon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *